Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی زیان‌های مالی شرکت برشنا

روند گردآوری پول مصرف برق مشتریا بزرگ و کوچک شرکت برشنا تا چه میزانی شفاف است. 

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی تلاش کرده است تا علت‌های اصلی زیان یک ملیارد افغانی شرکت برشنا را در چند سال اخیر بررسی کند. 

یافته‌های طلوع نیوز نشان می دهند که یک کارمند فنی شرکت برشنا با تغییر در ضریب مصرف برق مشتریان بزرگ در کابل تا یک میلیارد افغانی به این شرکت زیان وارد کند. 

اما سوال این است که چگونه ممکن است چنین عملی انجام شود؟
 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی زیان‌های مالی شرکت برشنا

روند گردآوری پول مصرف برق مشتریا بزرگ و کوچک شرکت برشنا تا چه میزانی شفاف است. 

در این برنامه، گرداننده سید طارق مجیدی تلاش کرده است تا علت‌های اصلی زیان یک ملیارد افغانی شرکت برشنا را در چند سال اخیر بررسی کند. 

یافته‌های طلوع نیوز نشان می دهند که یک کارمند فنی شرکت برشنا با تغییر در ضریب مصرف برق مشتریان بزرگ در کابل تا یک میلیارد افغانی به این شرکت زیان وارد کند. 

اما سوال این است که چگونه ممکن است چنین عملی انجام شود؟
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews