Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: افغانستان شانزدهمین کشور نامناسب جهان برای کودکان

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی وضعیت کودکان در افغانستان را به بررسی گرفته است. بربنیاد گزارش سازمان جهانی حمایت از کودکان، افغانستان از میان ۱۷۵ کشور جهان شانزدهمین کشور نامناسب برای کودکان شناخته شده است.

سازمان جهانی حمایت از کودکان، در گزارش تازه‌اش افغانستان را شانزدهمین کشور نامناسب جهان برای کودکان شناخته است.

در گزارش این سازمان، آمده که پدیده‌هایی چون، جنگ، ناداری و تبعیض بر زنده‌گی کودکان در افغانستان سایه افگنده اند.

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: افغانستان شانزدهمین کشور نامناسب جهان برای کودکان

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی وضعیت کودکان در افغانستان را به بررسی گرفته است. بربنیاد گزارش سازمان جهانی حمایت از کودکان، افغانستان از میان ۱۷۵ کشور جهان شانزدهمین کشور نامناسب برای کودکان شناخته شده است.

سازمان جهانی حمایت از کودکان، در گزارش تازه‌اش افغانستان را شانزدهمین کشور نامناسب جهان برای کودکان شناخته است.

در گزارش این سازمان، آمده که پدیده‌هایی چون، جنگ، ناداری و تبعیض بر زنده‌گی کودکان در افغانستان سایه افگنده اند.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews