تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: نگاهی به کشمکش‌ها روی توزیع شناسنامه‌های برقی

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی در بارۀ جنجال‌ها روی توزیع شناسنامه‌های برقی و این که این روند تا چی میزانی مؤفق خواهد شد را به بررسی گرفته است. 

به تازه‌گی رییس جمهور اشرف غنی نخستین کسی بود که شناسنامۀ برقی اش را گرفت. 

اما عبدالله عبدالله رییس اجراییه با این روند مخالفت کرد.

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش و نیم: نگاهی به کشمکش‌ها روی توزیع شناسنامه‌های برقی

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی در بارۀ جنجال‌ها روی توزیع شناسنامه‌های برقی و این که این روند تا چی میزانی مؤفق خواهد شد را به بررسی گرفته است. 

به تازه‌گی رییس جمهور اشرف غنی نخستین کسی بود که شناسنامۀ برقی اش را گرفت. 

اما عبدالله عبدالله رییس اجراییه با این روند مخالفت کرد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews