تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سندها از تقرری‌های سلیقه‌یی در وزارت مالیه پرده‌برمی‌دارند

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده اند نشان می‎دهند که سرپرست کنونی گمرک ولایت هرات در نخست به گونۀ غیر قانونی و بی آنکه بست کاری‌اش به رقابت گذاشته شود؛ آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده است و دو ماه پس آن بر خلاف تصمیم کابینه و بر بنیاد حکم نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات انتخاب شده است، اما وزارت مالیه و خود حشمت الله یوسفی هرگونه برخورد سلیقه را رد می‌کنند.

از این میان وزارت مالیه می‌گوید که حشمت الله یوسفی به گونه موقت بحیث آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده بود و اکنون سرپرست این گمرک است.

بر بنیاد این سندها که به طلوع‌نیوز رسیده اند حشمت‌الله یوسفی که اکنون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است درحدود دو ماه پیش بدون سپری کردن آزمون دواطلبی و بر بنیاد پیشنهاد نامزد وزیر مالیه از بست کاری‌اش در ولایت پکتیا به آمریت صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است و دو ماه پس از آن و در حالی که کابینه حکومت تعین وارسی کننده را در وزارت‌ها ممنوع قرار داده است به حکم عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است.

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادرای گفت: «تقرری‌های وزارت مالیه در بست‌های بلند رتبه بر اساس سلیقه صورت میگرفت یعنی غیر رقابتی بود.»

در همین حال یافته‌های نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری نشان میدهند که گزینش‌های سلیقه‌یی در نهادهای درآمد زایی چون گمرک‌های کشور زمینه ساز فساد و حیف و میل شدن عواید حکومت شده است.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت گفت: «تقرری‌ها در گمرک‌ها بر اساس روابط و رشوه صورت میگیرد و حکومت افغانستان متاسفانه مانع این روند نشده است بل این روند را تسهیل کرده است.»

وکیل احمد کروخی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که:"فساد در گمرک‌ها به اوج خود رسیده است. ما بارها دادخواهی کردیم دادخواهی ما فایده نداشته است."

اما وزارت مالیه می‌گوید که مقرری کارمندان در بست سوم گمرک‌ها از صلاحیت‌های مقام وزارت مالیه است و حشمت‌الله یوسفی برای کوتاه مدت در بست آمر صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «موقتا تا زمانی که بست‌ها با همکاری خدمات ملکی به اعلان سپرده شود استخدام شده است چون بست سه است در صلاحیت مقام وزارت مالیه است.»

اما حشمت‌الله یوسفی بی‌آن که دربرابر دوربین طلوع‌نیوز حاضر شود دریک تماس تلیفونی تقرری‌اش را خلاف قانون نمی‌داند.

پیش از این گزاش‌های پخش شده اند که نشان میدهند درآمدهای حکومت از گمرک‌ها و دیگر بخش‌های درامدزای وزارت مالیه در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ از بهر فساد و گزینش‌های سلیقه‌یی تا پنجاه درصد کاهش یافته است.

سندها از تقرری‌های سلیقه‌یی در وزارت مالیه پرده‌برمی‌دارند

وزارت مالیه می‌گوید که مقرری کارمندان در بست سوم گمرک‌ها از صلاحیت‌های مقام وزارت مالیه است.

Thumbnail

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده اند نشان می‎دهند که سرپرست کنونی گمرک ولایت هرات در نخست به گونۀ غیر قانونی و بی آنکه بست کاری‌اش به رقابت گذاشته شود؛ آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده است و دو ماه پس آن بر خلاف تصمیم کابینه و بر بنیاد حکم نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات انتخاب شده است، اما وزارت مالیه و خود حشمت الله یوسفی هرگونه برخورد سلیقه را رد می‌کنند.

از این میان وزارت مالیه می‌گوید که حشمت الله یوسفی به گونه موقت بحیث آمر واردات و صادرات گمرک هرات برگزیده شده بود و اکنون سرپرست این گمرک است.

بر بنیاد این سندها که به طلوع‌نیوز رسیده اند حشمت‌الله یوسفی که اکنون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است درحدود دو ماه پیش بدون سپری کردن آزمون دواطلبی و بر بنیاد پیشنهاد نامزد وزیر مالیه از بست کاری‌اش در ولایت پکتیا به آمریت صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است و دو ماه پس از آن و در حالی که کابینه حکومت تعین وارسی کننده را در وزارت‌ها ممنوع قرار داده است به حکم عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه همچون وارسی کننده گمرک هرات گماشته شده است.

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادرای گفت: «تقرری‌های وزارت مالیه در بست‌های بلند رتبه بر اساس سلیقه صورت میگرفت یعنی غیر رقابتی بود.»

در همین حال یافته‌های نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری نشان میدهند که گزینش‌های سلیقه‌یی در نهادهای درآمد زایی چون گمرک‌های کشور زمینه ساز فساد و حیف و میل شدن عواید حکومت شده است.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت گفت: «تقرری‌ها در گمرک‌ها بر اساس روابط و رشوه صورت میگیرد و حکومت افغانستان متاسفانه مانع این روند نشده است بل این روند را تسهیل کرده است.»

وکیل احمد کروخی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که:"فساد در گمرک‌ها به اوج خود رسیده است. ما بارها دادخواهی کردیم دادخواهی ما فایده نداشته است."

اما وزارت مالیه می‌گوید که مقرری کارمندان در بست سوم گمرک‌ها از صلاحیت‌های مقام وزارت مالیه است و حشمت‌الله یوسفی برای کوتاه مدت در بست آمر صادرات و واردات گمرک هرات گماشته شده است.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «موقتا تا زمانی که بست‌ها با همکاری خدمات ملکی به اعلان سپرده شود استخدام شده است چون بست سه است در صلاحیت مقام وزارت مالیه است.»

اما حشمت‌الله یوسفی بی‌آن که دربرابر دوربین طلوع‌نیوز حاضر شود دریک تماس تلیفونی تقرری‌اش را خلاف قانون نمی‌داند.

پیش از این گزاش‌های پخش شده اند که نشان میدهند درآمدهای حکومت از گمرک‌ها و دیگر بخش‌های درامدزای وزارت مالیه در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ از بهر فساد و گزینش‌های سلیقه‌یی تا پنجاه درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید