Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روز جهانی دموکراسی: دید مردم در باره دموکراسی چگونه است

سه شنبه (۲۵سنبله) روزجهانی دیموکراسی است. در افغانستان، بسیاری از مردم بدین باورند که در دو دهه اخیر، به برخی از پدیده‌های درپیوند با دموکراسی چون برابری حقوق انسانی، شرکت در انتخابات و آزادی بیان، تا اندازه زیادی دسترسی داشته اند.

در این میان، جوانان که بیشتر از این فرصت‌ها بهره برده اند، نگران استند که در مذاکرات میان افغانان، برخی از این فرصت‌ها را از دست بدهند.

کامله کیارنگ سعادت، سه سال پیش که تازه بیست‌ساله شده بود، زادگاهش را در ولایت غزنی ترک گفت و به کابل آمد تا افزون بر ادامه تحصیلاتش، با راه اندازی تجارتی کوچک، به خودبسنده‌گی اقتصادی نیز برسد.

اکنون نزدیک به یک‌سال می‌شود که این فروشگاه صنایع دستی زنان را گشوده است و به گفته خودش، از این راه، هم به خودش و هم به برخی از بانوان دیگر سود می‌رسد.

کامله کیارنگ سعادت - دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: «در حدود بیست تا بیست‌وپنج خانم است که با ما همکاری دارند به‌صورت غیرمستقیم. مثلاً یک‌چیز که ما سفارش می‌گیریم، به آنان می‌دهیم و آنان کارش می‌کنند.»

می‌گوید در این روزها که رویدادهای سیاسی افغانستان را بیشتر از پیش دنبال می‌کند، نگران سرنوشت ارزش‌هایی است که در دودهه اخیر در کشور به میان آمده‌اند.

آقای سعادت گفت: «خیلی نگران استیم که وضعیت از قبل بدتر نشود یا حداقل بانوانی که تاهنوز توانسته‌اند یک جایگاهی برای خود کسب کنند، یک فعالیت بکند، شاید همین هم متوقف شود.»

اما در این‌جا، این جوانان با گشایش یک نهاد فرهنگی و سیاسی، می‌کوشند تا از کاروان تحولات احتمالی هفته‌ها یا ماه‌های آینده در کشور پس نمانند.

حکمت‌الله شهباز - فعال فرهنگی و سیاسی می‌گوید که:«بتوانیم در حکومت‌داری، بدون این که به قوم و به سمت و به حزب و مذهب مراجعه بکنیم، سهیم باشیم.»

در نشست‌های اینان هم، مسایلی چون مذاکرات کنونی صلح در قطر، دموکراسی، جمهوریت و دستاوردهای جوانان، بیشتر برجسته می‌شوند.

نصیراحمد ناصری، فعال فرهنگی و سیاسی گفت: «حقوق جوانان افغانستان باید در مذاکرات صلح به دیگران برجسته شوند.»

نعمت‌الله نیازی، فعال فرهنگی و سیاسی گفت: «باید این‌ها یادآوری شوند که این دستاوردهای جوانان بودند و این‌ها باید حفظ شوند.»

با همه فراز و نشیب‌های دو دهه اخیر، بسیاری‌ از شهروندان افغانستان بدین باورند که در این مدت، توانسته‌اند تا اندازه زیادی، به برخی از پدیده‌های پیوند خورده با دموکراسی چون برابری ارزش‌های انسانی، حضور در انتخابات، آزادی اندیشه و آزادی بیان دست یابند.

روز جهانی دموکراسی: دید مردم در باره دموکراسی چگونه است

بسیاری‌ از شهروندان افغانستان بدین باورند که در این مدت، توانسته‌اند تا اندازه زیادی، به برخی از پدیده‌های دموکراسی دست یابند.

Thumbnail

سه شنبه (۲۵سنبله) روزجهانی دیموکراسی است. در افغانستان، بسیاری از مردم بدین باورند که در دو دهه اخیر، به برخی از پدیده‌های درپیوند با دموکراسی چون برابری حقوق انسانی، شرکت در انتخابات و آزادی بیان، تا اندازه زیادی دسترسی داشته اند.

در این میان، جوانان که بیشتر از این فرصت‌ها بهره برده اند، نگران استند که در مذاکرات میان افغانان، برخی از این فرصت‌ها را از دست بدهند.

کامله کیارنگ سعادت، سه سال پیش که تازه بیست‌ساله شده بود، زادگاهش را در ولایت غزنی ترک گفت و به کابل آمد تا افزون بر ادامه تحصیلاتش، با راه اندازی تجارتی کوچک، به خودبسنده‌گی اقتصادی نیز برسد.

اکنون نزدیک به یک‌سال می‌شود که این فروشگاه صنایع دستی زنان را گشوده است و به گفته خودش، از این راه، هم به خودش و هم به برخی از بانوان دیگر سود می‌رسد.

کامله کیارنگ سعادت - دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: «در حدود بیست تا بیست‌وپنج خانم است که با ما همکاری دارند به‌صورت غیرمستقیم. مثلاً یک‌چیز که ما سفارش می‌گیریم، به آنان می‌دهیم و آنان کارش می‌کنند.»

می‌گوید در این روزها که رویدادهای سیاسی افغانستان را بیشتر از پیش دنبال می‌کند، نگران سرنوشت ارزش‌هایی است که در دودهه اخیر در کشور به میان آمده‌اند.

آقای سعادت گفت: «خیلی نگران استیم که وضعیت از قبل بدتر نشود یا حداقل بانوانی که تاهنوز توانسته‌اند یک جایگاهی برای خود کسب کنند، یک فعالیت بکند، شاید همین هم متوقف شود.»

اما در این‌جا، این جوانان با گشایش یک نهاد فرهنگی و سیاسی، می‌کوشند تا از کاروان تحولات احتمالی هفته‌ها یا ماه‌های آینده در کشور پس نمانند.

حکمت‌الله شهباز - فعال فرهنگی و سیاسی می‌گوید که:«بتوانیم در حکومت‌داری، بدون این که به قوم و به سمت و به حزب و مذهب مراجعه بکنیم، سهیم باشیم.»

در نشست‌های اینان هم، مسایلی چون مذاکرات کنونی صلح در قطر، دموکراسی، جمهوریت و دستاوردهای جوانان، بیشتر برجسته می‌شوند.

نصیراحمد ناصری، فعال فرهنگی و سیاسی گفت: «حقوق جوانان افغانستان باید در مذاکرات صلح به دیگران برجسته شوند.»

نعمت‌الله نیازی، فعال فرهنگی و سیاسی گفت: «باید این‌ها یادآوری شوند که این دستاوردهای جوانان بودند و این‌ها باید حفظ شوند.»

با همه فراز و نشیب‌های دو دهه اخیر، بسیاری‌ از شهروندان افغانستان بدین باورند که در این مدت، توانسته‌اند تا اندازه زیادی، به برخی از پدیده‌های پیوند خورده با دموکراسی چون برابری ارزش‌های انسانی، حضور در انتخابات، آزادی اندیشه و آزادی بیان دست یابند.

هم‌رسانی کنید