تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس زابل از شناسایی ۳۵۰ پولیس خیالی در این ولایت خبر می‌دهد

حکمت‌الله کوچی، فرمانده پولیس زابل امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) می‌گوید که ۳۵۰ پولیس خیالی در صفوف پولیس این ولایت شناسایی شده‌اند.

به‌گفتۀ آقای کوچی، در جریان چهارماه مأموریت‌اش ۴۰۰ پولیس تازه به شمار پولیس زابل افزوده‌است که شماری از آنان باشنده‌گان ولایت‌های دیگر نیز استند.

او می‌افزاید: "در ارتباط پولیس خیالی بدون شک مشکلات وجود دارد ولی خوشبختانه در حدود ۳۵۰ نفر کسانی که در وظایف شان حضور فزیکی نداشتند، از صفوف پولیس منفک شده‌اند."

این درحالی است که سیگر به تازه‌گی شمار بزرگی از نیروهای پولیس را در جنوب افغانستان خیالی گفته‌است؛ اما فرماندهی پولیس زابل از تلاش‌ها برای اصلاحات در پولیس این ولایت سخن زده‌است.

ازسوی دیگر، هرچند راننده‌گان درمسیر شاهراه کابل- کندهار هنوز هم از باج گیری‌های پولیس ازموترهای غیرنظامیان شکایت دارند؛ اما پولیس زابل می‌گوید که ۵۴ پولیس که ازموترها باج‌گیری می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

درهمین حال، شماری از باشنده‌گان زابل هرچند از ایجاد اصلاحات در پولیس زابل استقبال می‌کنند؛ اما اصلاحات اخیر را به هیچ صورت بسنده نمی‌دانند.

پولیس زابل از شناسایی ۳۵۰ پولیس خیالی در این ولایت خبر می‌دهد

پولیس زابل همچنان می‌گوید که ۵۴ پولیس که ازموترها باج‌گیری می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

Thumbnail

حکمت‌الله کوچی، فرمانده پولیس زابل امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) می‌گوید که ۳۵۰ پولیس خیالی در صفوف پولیس این ولایت شناسایی شده‌اند.

به‌گفتۀ آقای کوچی، در جریان چهارماه مأموریت‌اش ۴۰۰ پولیس تازه به شمار پولیس زابل افزوده‌است که شماری از آنان باشنده‌گان ولایت‌های دیگر نیز استند.

او می‌افزاید: "در ارتباط پولیس خیالی بدون شک مشکلات وجود دارد ولی خوشبختانه در حدود ۳۵۰ نفر کسانی که در وظایف شان حضور فزیکی نداشتند، از صفوف پولیس منفک شده‌اند."

این درحالی است که سیگر به تازه‌گی شمار بزرگی از نیروهای پولیس را در جنوب افغانستان خیالی گفته‌است؛ اما فرماندهی پولیس زابل از تلاش‌ها برای اصلاحات در پولیس این ولایت سخن زده‌است.

ازسوی دیگر، هرچند راننده‌گان درمسیر شاهراه کابل- کندهار هنوز هم از باج گیری‌های پولیس ازموترهای غیرنظامیان شکایت دارند؛ اما پولیس زابل می‌گوید که ۵۴ پولیس که ازموترها باج‌گیری می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

درهمین حال، شماری از باشنده‌گان زابل هرچند از ایجاد اصلاحات در پولیس زابل استقبال می‌کنند؛ اما اصلاحات اخیر را به هیچ صورت بسنده نمی‌دانند.

هم‌رسانی کنید