Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن معاون شورای ولایتی پکتیا در حمله افراد مسلح

معاون شورای ولایتی پکتیا از سوی افراد ناشناس در شهر گردیز کشته شد.

حلیم فدایی والی پکتیا می گوید که ایوب غروال بامداد امروز در منطقه بلند منزل شهر گردیز زمانی آماج قرار گرفت که، به سوی دانشگاه می رفت.

به گفته وی، او در نخست زخم برداشت و از اثر زخم های شدید در شفاخانه جان باخت.

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرد و به نهادهای مربوط هدایت داد تا این رویداد را بررسی کنند. 

آقای غنی گفت که که مبارزۀ نیروهای امنیتی و دفاعی ما در برابر تروریستان و جنایتکاران ادامه خواهد داشت.

او از طالبان خواست که آتش بس بشری،  سرتاسری و دایمی را که همانا خواست مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی است، بپذیرند.

جان باختن معاون شورای ولایتی پکتیا در حمله افراد مسلح

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرد و به نهادهای مربوط هدایت داد تا این رویداد را بررسی کنند. 

Thumbnail

معاون شورای ولایتی پکتیا از سوی افراد ناشناس در شهر گردیز کشته شد.

حلیم فدایی والی پکتیا می گوید که ایوب غروال بامداد امروز در منطقه بلند منزل شهر گردیز زمانی آماج قرار گرفت که، به سوی دانشگاه می رفت.

به گفته وی، او در نخست زخم برداشت و از اثر زخم های شدید در شفاخانه جان باخت.

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرد و به نهادهای مربوط هدایت داد تا این رویداد را بررسی کنند. 

آقای غنی گفت که که مبارزۀ نیروهای امنیتی و دفاعی ما در برابر تروریستان و جنایتکاران ادامه خواهد داشت.

او از طالبان خواست که آتش بس بشری،  سرتاسری و دایمی را که همانا خواست مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی است، بپذیرند.

هم‌رسانی کنید