Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد: گفت‌وگوهای دوحه "فرصت بی‌نظیر" است

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که مذاکرات میان افغانان در دوحه، پایتخت قطر "یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان است" و باید از آن استفاده شود. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش در این باره نگاشته‌است: "نه تنها اینکه جناح‌های افغان مستقیماً با هم مذاکره می‌کنند، بلکه آنچنانی که در اعلامیهٔ شورای امنیت تذکر یافته، حمایت گُستردهٔ جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد." 

خلیل‌زاد می‌افزاید که شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیهٔ به تعهد جامعۀ جهانی به "حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد ملی" افغانستان، تأکید کرده‌است. 

این درحالی‌‎است که دو روز پیش، اعضای شورای امنیت در یک اعلامیۀ گفته بود که صلح‌‎پایدار تنها از طریق یک روند صلح جامع و همه جانبه به رهبری افغانان و مالکیت افغانان که هدف آن آتش‌بس دائمی و جامع است و همچنین یک توافق سیاسی فراگیر برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان، امکان پذیر است. 

در اعلامیه افزوده شده‎است که اعضای این سازمان، طرف‎های مذاکره را به ادامۀ پیگیری اقدامات برای ایجاد اعتماد به‌شمول کاهش خشونت و ادامۀ حسن نیت، تشویق می‌کنند. 

هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی و طالبان دربارۀ شماری از ماده‌های این طرزالعمل اختلاف دیدگاه دارند و از همین‌رو با گذشت بیش از یک هفته، طرزالعمل مذاکرات میان افغانان نهایی نشده‌است. 

منابعی در هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌گویند که در نشست امروز حتا اگر اختلاف‌ها در طرزالعمل از میان برداشته نشوند، کار دربارۀ ساختن آجندای مذاکرات میان افغانان، آغاز خواهد شد. 

خلیل‌زاد: گفت‌وگوهای دوحه "فرصت بی‌نظیر" است

خلیل‌زاد می‌افزاید که شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیهٔ به تعهد جامعۀ جهانی به "حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد ملی" افغانستان، تأکید کرده‌است. 

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که مذاکرات میان افغانان در دوحه، پایتخت قطر "یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان است" و باید از آن استفاده شود. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش در این باره نگاشته‌است: "نه تنها اینکه جناح‌های افغان مستقیماً با هم مذاکره می‌کنند، بلکه آنچنانی که در اعلامیهٔ شورای امنیت تذکر یافته، حمایت گُستردهٔ جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد." 

خلیل‌زاد می‌افزاید که شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیهٔ به تعهد جامعۀ جهانی به "حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد ملی" افغانستان، تأکید کرده‌است. 

این درحالی‌‎است که دو روز پیش، اعضای شورای امنیت در یک اعلامیۀ گفته بود که صلح‌‎پایدار تنها از طریق یک روند صلح جامع و همه جانبه به رهبری افغانان و مالکیت افغانان که هدف آن آتش‌بس دائمی و جامع است و همچنین یک توافق سیاسی فراگیر برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان، امکان پذیر است. 

در اعلامیه افزوده شده‎است که اعضای این سازمان، طرف‎های مذاکره را به ادامۀ پیگیری اقدامات برای ایجاد اعتماد به‌شمول کاهش خشونت و ادامۀ حسن نیت، تشویق می‌کنند. 

هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی و طالبان دربارۀ شماری از ماده‌های این طرزالعمل اختلاف دیدگاه دارند و از همین‌رو با گذشت بیش از یک هفته، طرزالعمل مذاکرات میان افغانان نهایی نشده‌است. 

منابعی در هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌گویند که در نشست امروز حتا اگر اختلاف‌ها در طرزالعمل از میان برداشته نشوند، کار دربارۀ ساختن آجندای مذاکرات میان افغانان، آغاز خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید