تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظرسنجی؛ ۷۵درصد گفت‌وگوشونده‌گان از نظام جمهوری پشتیبانی کرده‌اند

بربنیاد تازه‌ترین نظرسنجی که از سوی مرکز پژوهشی «جامعۀ قلب آسیا» در ۳۱ ولایت کشور انجام شده‌است، ۸۵درصد از گفت‌وگوشونده‌گان گفته‌اند که در مذاکرات میان افغانان مسایلی هم‌چون صلح، امنیت و حاکمیت قانون باید اولویت داشته باشند.

در این نظرسنجی، ۷۵درصد گفت‌وگوشونده‌گان هم از نظام جمهوریت پشتیبانی کرده‌اند و بیش از هفت در صد خواهان نظام امارتی شده‌اند – این هفت درصد هم کسانی استند که بیشتر در مدرسه‌ها درس خوانده‌اند.

در این نظرسنجی، دربارۀ نظام آینده، نقش زنان در نظام آینده، نقش نیروهای خارجی در عملی ساختن موافقت‌نامه صلح و قانون اساسی نیز پرسیده شده‌است.

۳۲درصد از گفت‌وگوشونده‌گان، از حفظ قانون اساسی پشتیبانی کرده‌اند، اما ۲۵درصد گفته‌اند که این قانون باید تعدیل شود.

۷۴درصد گفت‌وگوشونده‌گان هم گفته‌اند که نیروهای خارجی نقش لازم در عملی‌شدن موافقت‌نامه صلح ندارند، اما ۳۶درصد حضور آنان را نیاز دانسته‌اند.

در این نظرسنجی پاسخ‌های چهار هزار و ۹۱۲ تن از ۳۱ولایت کشور گنجانیده شده‌اند.

در این نظرسنجی صلح، حقوق بشر، بازسازی و توسعه، حقوق زنان، آزادی بیان، حاکمیت قانون، آموزش تقسیم قدرت، نظام کنونی، مذاکرات میان افغانان و حفظ دستاوردها از سوی پاسخ‌دهنده‌گان اولویت‌های مذاکرات میان افغانان گفته شده‌اند.

نظرسنجی؛ ۷۵درصد گفت‌وگوشونده‌گان از نظام جمهوری پشتیبانی کرده‌اند

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان نُه روز است که در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها برای آغاز رسمی مذاکرات صلح استند.

Thumbnail

بربنیاد تازه‌ترین نظرسنجی که از سوی مرکز پژوهشی «جامعۀ قلب آسیا» در ۳۱ ولایت کشور انجام شده‌است، ۸۵درصد از گفت‌وگوشونده‌گان گفته‌اند که در مذاکرات میان افغانان مسایلی هم‌چون صلح، امنیت و حاکمیت قانون باید اولویت داشته باشند.

در این نظرسنجی، ۷۵درصد گفت‌وگوشونده‌گان هم از نظام جمهوریت پشتیبانی کرده‌اند و بیش از هفت در صد خواهان نظام امارتی شده‌اند – این هفت درصد هم کسانی استند که بیشتر در مدرسه‌ها درس خوانده‌اند.

در این نظرسنجی، دربارۀ نظام آینده، نقش زنان در نظام آینده، نقش نیروهای خارجی در عملی ساختن موافقت‌نامه صلح و قانون اساسی نیز پرسیده شده‌است.

۳۲درصد از گفت‌وگوشونده‌گان، از حفظ قانون اساسی پشتیبانی کرده‌اند، اما ۲۵درصد گفته‌اند که این قانون باید تعدیل شود.

۷۴درصد گفت‌وگوشونده‌گان هم گفته‌اند که نیروهای خارجی نقش لازم در عملی‌شدن موافقت‌نامه صلح ندارند، اما ۳۶درصد حضور آنان را نیاز دانسته‌اند.

در این نظرسنجی پاسخ‌های چهار هزار و ۹۱۲ تن از ۳۱ولایت کشور گنجانیده شده‌اند.

در این نظرسنجی صلح، حقوق بشر، بازسازی و توسعه، حقوق زنان، آزادی بیان، حاکمیت قانون، آموزش تقسیم قدرت، نظام کنونی، مذاکرات میان افغانان و حفظ دستاوردها از سوی پاسخ‌دهنده‌گان اولویت‌های مذاکرات میان افغانان گفته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید