تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش وزارت خارجه به سخنان ترمپ: در روند صلح درجایگاۀ مناسب هستیم

وزارت امور خارجۀ افغانستان به سخنان اخیر دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا که طالبان را یک گروۀ سرسخت، زیرک و تیز گفته بود، واکنش نشان می‌دهد.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که سخنان ترمپ متوجه مردم امریکا بوده‌است و جایگاۀ جمهوری اسلامی افغانستان در روند مذاکرات صلح مناسب است.

او در این باره گفت: «اظهارات رییس‌جمهور ترمپ، اظهاراتی است که به رسانه‌ها و به مردم خودش [بیان] کرده‌است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط کامل و قطعی در مسایل کار خودش را به‌پیش می‌برد.»

از سویی هم، برخی از سیاست‌گران کشور موضع‌گیری پسین دانلد ترمپ را دربارۀ طالبان در واقع نزدیکی بیش از حد امریکا به طالبان و به حاشیه راندن حکومت افغانستان می‌دانند.

مولوی قلم‌الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان اظهار داشت: «طالبان حالا منابع را هم پیدا کرده‌اند و کشورهایی هستند که همراه شان کمک هم می‌کنند، حالا اگر کسی به طالب یک گروه می‌گوید در واقع صلح را خدشه‌دار می‌سازد.»

با این همه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش فرصت پیش آمده را در روند صلح بی‌‎مانند توصیف کرده و جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خواسته‌است که نباید این فرصت از دست برود.

نماینده‌گان دو طرف حالا نُه روز می‌شود که در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز رسمی مذاکرات صلح استند. کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز که در دوحه است، می‌گوید هیئت‌ها تاکنون موفق نشده‌اند که حتا روی طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.

اما خواست‌ها در کابل این استند که هرچه زودتر مذاکرات رسمی آغاز شوند و خشونت‌ها در کشور پایان یابند.

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان گفت: «اینان هرچه زودتر برمبنای منافع علیای کشور به موافقه برسند و خواست اصلی مردم افغانستان، تأمین صلح است.»

همزمان با این، محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در کابل در مقاله‌یی که به وبسایت طلوع‌نیوز نگاشته‌است تأکید کرده‌ که دست‌یابی به یک درک واقعی در مذاکرات میان افغانان بدون توجه به توافق دوحه دشوار است و از شکاف‌های عمیق در خواسته‌های هیئت‌های دو طرف سخن گفته‌است.

در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «شکاف عمیقی بین مطالبات واقعی دو طرف مذاکره کننده وجود دارد. طالبان حاکمیت افغانستان را نامشروع قلم‌داد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که برپایی مجدد امارت اسلامی را  بدون ابراز علنی ( در این مقطع ) دنبال می‌کنند. درک این نیت طالبان نیازمند ذهن پیچیده نمی‌باشد. معماران آمریکایی توافق دوحه نیز با پذیرش عبارت "حکومت اسلامی جدید پسا توافق افغانستان" در متن امضا شده با طالبان، عملأ از حاکمیت فعلی در افغانستان عبور و پذیرش ساختار جدید را تضمین کرده‌اند. جمهوری اسلامی افغانستان نیز در این مذاکرات با اجماعی‌که هنوز نیاز به تقویت دارد درصدد حفظ همۀ آن دست‌آوردهایی است که طی این سال‌ها بدست آورده‌است.»

با این همه، خواست مردم افغانستان این است که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برای پایان جنگ در کشور راه‌های کوتاه رسیدن به یک توافق را جست‌وجو کنند.  

واکنش وزارت خارجه به سخنان ترمپ: در روند صلح درجایگاۀ مناسب هستیم

فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت پیش آمده را در روند صلح بی مانند می داند و از دو طرف می خواهد که به یک نتیجه برسند.

Thumbnail

وزارت امور خارجۀ افغانستان به سخنان اخیر دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا که طالبان را یک گروۀ سرسخت، زیرک و تیز گفته بود، واکنش نشان می‌دهد.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که سخنان ترمپ متوجه مردم امریکا بوده‌است و جایگاۀ جمهوری اسلامی افغانستان در روند مذاکرات صلح مناسب است.

او در این باره گفت: «اظهارات رییس‌جمهور ترمپ، اظهاراتی است که به رسانه‌ها و به مردم خودش [بیان] کرده‌است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط کامل و قطعی در مسایل کار خودش را به‌پیش می‌برد.»

از سویی هم، برخی از سیاست‌گران کشور موضع‌گیری پسین دانلد ترمپ را دربارۀ طالبان در واقع نزدیکی بیش از حد امریکا به طالبان و به حاشیه راندن حکومت افغانستان می‌دانند.

مولوی قلم‌الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان اظهار داشت: «طالبان حالا منابع را هم پیدا کرده‌اند و کشورهایی هستند که همراه شان کمک هم می‌کنند، حالا اگر کسی به طالب یک گروه می‌گوید در واقع صلح را خدشه‌دار می‌سازد.»

با این همه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش فرصت پیش آمده را در روند صلح بی‌‎مانند توصیف کرده و جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خواسته‌است که نباید این فرصت از دست برود.

نماینده‌گان دو طرف حالا نُه روز می‌شود که در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز رسمی مذاکرات صلح استند. کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز که در دوحه است، می‌گوید هیئت‌ها تاکنون موفق نشده‌اند که حتا روی طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.

اما خواست‌ها در کابل این استند که هرچه زودتر مذاکرات رسمی آغاز شوند و خشونت‌ها در کشور پایان یابند.

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان گفت: «اینان هرچه زودتر برمبنای منافع علیای کشور به موافقه برسند و خواست اصلی مردم افغانستان، تأمین صلح است.»

همزمان با این، محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در کابل در مقاله‌یی که به وبسایت طلوع‌نیوز نگاشته‌است تأکید کرده‌ که دست‌یابی به یک درک واقعی در مذاکرات میان افغانان بدون توجه به توافق دوحه دشوار است و از شکاف‌های عمیق در خواسته‌های هیئت‌های دو طرف سخن گفته‌است.

در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «شکاف عمیقی بین مطالبات واقعی دو طرف مذاکره کننده وجود دارد. طالبان حاکمیت افغانستان را نامشروع قلم‌داد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که برپایی مجدد امارت اسلامی را  بدون ابراز علنی ( در این مقطع ) دنبال می‌کنند. درک این نیت طالبان نیازمند ذهن پیچیده نمی‌باشد. معماران آمریکایی توافق دوحه نیز با پذیرش عبارت "حکومت اسلامی جدید پسا توافق افغانستان" در متن امضا شده با طالبان، عملأ از حاکمیت فعلی در افغانستان عبور و پذیرش ساختار جدید را تضمین کرده‌اند. جمهوری اسلامی افغانستان نیز در این مذاکرات با اجماعی‌که هنوز نیاز به تقویت دارد درصدد حفظ همۀ آن دست‌آوردهایی است که طی این سال‌ها بدست آورده‌است.»

با این همه، خواست مردم افغانستان این است که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برای پایان جنگ در کشور راه‌های کوتاه رسیدن به یک توافق را جست‌وجو کنند.  

هم‌رسانی کنید