Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تجلیل از روز جهانی صلح و نگرانی‌ها از افزایش خشونت‌ها در کشور

امروز (دوشنبه ۳۱سنبله) بیست و یک سپتمبر روز جهانی صلح است، نماینده غیر نظامی ناتو و حکومت افغانستان تجلیل از این روز را در آستانۀ مذاکرات صلح افغانستان، یک نقطه عطف برای آغاز یک مرحله تازه برای صلح میداند.

اما شورای مصالحه ملی از افزایش خشونت‌ها در این روزها ابراز نگرانی می‌کند و بر کاهش خشونت‌ها و تامین آتش بس تاکید می‌ورزد.

در همین حال خانواده‌های که چندین تن از عزیزان شان را در جنگ قربانی داده اند از طرف‌های درگیر می‌خواهند که جنگ را پایان بدهند.

روز جهانی صلح برای مادر و پدر که سه فرزند جوان شان قربانی جنگ شده اند، با گریه و نا امیدی سر می‌شود. این مادر می‌گوید که علی ارشاد پولیس بود و سه سال پیش در یک کمین در برابر خانه‌ی شان جان باخت و علی رامین و علی سینا دو پسر دیگر که آنان پولیس محلی بودند هر دو یک سال پیش در یک کمین دیگر طالبان جان باختند.

نسیمه، مادر قربانیان می‌گوید که:" روزی را که شهیدا سر ما آورد آن روز را سر هیچ کسی خدا نیارد، ما زنده استیم ، یک بچه‌ام را صبح آوردند دیگیش را پیشین."

میرا جان، پدر قربانیان جنگ می‌گوید که:" از خانواده من یک برادرم را و سه بچه ام قربانی شدند. خودم چندین بار زخمی شده ام."

کودکان این قربانیان پدر شان را می‌خواهند، آرزوی که دردهای این خانواده را بیشتر می‌سازد.

مادر این قربانیان می‌گوید که فرزندان پسر جان باخته‌اش را از ترس ناامنی‌ها از ولایت شان به کابل آورده اند.

نسیمه، مادر قربانیان جنگ گفت: "خدا جنگ را دیگه بس کند همه جوانان رفتند خلاص شد."

میرا جان، پدر قربانیان جنگ گفت: "به خاطرفرمایش این قربانیان و قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی تمامش به صلح راضی استند ما هم راضی استیم."

سید جمیل، پولیس محلی گفت: "خیر است ما این درد را تحمل می کنیم اگر دشمن جنگ را بس کند."

ارگ ریاست جمهوری در مراسمی به مناسبت روز جهانی صلح مردم افغانستان را قربانیان اصلی جنگ‌های چندین سال گذشته میداند و از تلاش‌ها برای تامین صلح سخن می‌زند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت: "روز جهانی صلح را در زمانی تجلیل می‌کنیم که از یک طرف باعث خوشی است که هیات‌های دو طرف سر گرم گفت‌وگوها استند و امروز هم این گفت‌وگوها ادامه داشت امید است که به یک نتیجه برسیم."

معاون نخست رییس جمهور در این مراسم می‌گوید که طالبان در زمان حاکمیت شان تا کنون بر مردم ظلم کرده اند و جمهوری اسلامی افغانستان برندۀ مذاکرات دوحه خواهد بود.

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور گفت: "طالب در مذاکره محتوایش برملا می‌شود و این محتوا عمق ندارد، ژرف ندارد و در برابر سوال، طالبان آب می‌شوند. هر سوالی را که شما از طالبان می پرسید که به فلان مساله چی جواب داری؟ می‌گوید اسلامی باید باشد، من در بامیان گفتم که همین‌قدر مانده که شما به آنان بگویید آب و هوا چی گونه باشد؟ بگویند اسلامی باید باشد."

بر بنیاد آخرین نظر سنجی‌های یک نهاد امریکایی در دو دهه گذشته در افغانستان یک صدو پنجاه هزار تن از شهروندان این کشور قربانی شده اند.

بیست و یکم ماه سبتمبر در جهان روز صلح است. هرچند به بهانه این روز برای جنگ و خشونت‌ها دادخوناهی می‌شود، اما با وجود آغاز مذاکرات صلح افغانستان از برقراری آتش بس دراین کشور خبری نیست.

تجلیل از روز جهانی صلح و نگرانی‌ها از افزایش خشونت‌ها در کشور

خانواده‌های که چندین تن از عزیزان شان را در جنگ قربانی داده اند از طرف‌های درگیر می‌خواهند که جنگ را پایان بدهند.

Thumbnail

امروز (دوشنبه ۳۱سنبله) بیست و یک سپتمبر روز جهانی صلح است، نماینده غیر نظامی ناتو و حکومت افغانستان تجلیل از این روز را در آستانۀ مذاکرات صلح افغانستان، یک نقطه عطف برای آغاز یک مرحله تازه برای صلح میداند.

اما شورای مصالحه ملی از افزایش خشونت‌ها در این روزها ابراز نگرانی می‌کند و بر کاهش خشونت‌ها و تامین آتش بس تاکید می‌ورزد.

در همین حال خانواده‌های که چندین تن از عزیزان شان را در جنگ قربانی داده اند از طرف‌های درگیر می‌خواهند که جنگ را پایان بدهند.

روز جهانی صلح برای مادر و پدر که سه فرزند جوان شان قربانی جنگ شده اند، با گریه و نا امیدی سر می‌شود. این مادر می‌گوید که علی ارشاد پولیس بود و سه سال پیش در یک کمین در برابر خانه‌ی شان جان باخت و علی رامین و علی سینا دو پسر دیگر که آنان پولیس محلی بودند هر دو یک سال پیش در یک کمین دیگر طالبان جان باختند.

نسیمه، مادر قربانیان می‌گوید که:" روزی را که شهیدا سر ما آورد آن روز را سر هیچ کسی خدا نیارد، ما زنده استیم ، یک بچه‌ام را صبح آوردند دیگیش را پیشین."

میرا جان، پدر قربانیان جنگ می‌گوید که:" از خانواده من یک برادرم را و سه بچه ام قربانی شدند. خودم چندین بار زخمی شده ام."

کودکان این قربانیان پدر شان را می‌خواهند، آرزوی که دردهای این خانواده را بیشتر می‌سازد.

مادر این قربانیان می‌گوید که فرزندان پسر جان باخته‌اش را از ترس ناامنی‌ها از ولایت شان به کابل آورده اند.

نسیمه، مادر قربانیان جنگ گفت: "خدا جنگ را دیگه بس کند همه جوانان رفتند خلاص شد."

میرا جان، پدر قربانیان جنگ گفت: "به خاطرفرمایش این قربانیان و قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی تمامش به صلح راضی استند ما هم راضی استیم."

سید جمیل، پولیس محلی گفت: "خیر است ما این درد را تحمل می کنیم اگر دشمن جنگ را بس کند."

ارگ ریاست جمهوری در مراسمی به مناسبت روز جهانی صلح مردم افغانستان را قربانیان اصلی جنگ‌های چندین سال گذشته میداند و از تلاش‌ها برای تامین صلح سخن می‌زند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت: "روز جهانی صلح را در زمانی تجلیل می‌کنیم که از یک طرف باعث خوشی است که هیات‌های دو طرف سر گرم گفت‌وگوها استند و امروز هم این گفت‌وگوها ادامه داشت امید است که به یک نتیجه برسیم."

معاون نخست رییس جمهور در این مراسم می‌گوید که طالبان در زمان حاکمیت شان تا کنون بر مردم ظلم کرده اند و جمهوری اسلامی افغانستان برندۀ مذاکرات دوحه خواهد بود.

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور گفت: "طالب در مذاکره محتوایش برملا می‌شود و این محتوا عمق ندارد، ژرف ندارد و در برابر سوال، طالبان آب می‌شوند. هر سوالی را که شما از طالبان می پرسید که به فلان مساله چی جواب داری؟ می‌گوید اسلامی باید باشد، من در بامیان گفتم که همین‌قدر مانده که شما به آنان بگویید آب و هوا چی گونه باشد؟ بگویند اسلامی باید باشد."

بر بنیاد آخرین نظر سنجی‌های یک نهاد امریکایی در دو دهه گذشته در افغانستان یک صدو پنجاه هزار تن از شهروندان این کشور قربانی شده اند.

بیست و یکم ماه سبتمبر در جهان روز صلح است. هرچند به بهانه این روز برای جنگ و خشونت‌ها دادخوناهی می‌شود، اما با وجود آغاز مذاکرات صلح افغانستان از برقراری آتش بس دراین کشور خبری نیست.

هم‌رسانی کنید