تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد: اگر روند صلح ناکام شود افغان‌ها متأثر خواهند شد

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان در نشست کمیتۀ فرعی نظارت و اصلاحات امنیت ملی کانگرس امریکا می‌گوید که اگر روند صلح ناکام شود، افغان ها متأثر خواهند شد.

او افزود که امریکا در هر شرایطی در افغانستان، از منافع خود محافظت خواهد کرد.

او همچنان می‌گوید که امریکا اجازه نخواهد داد که اوضاع سال ۱۹۹۰ در افغانستان، تکرار شود و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به معنای حذف امریکا نیست؛ اما او تأکید کرد که اکنون بزرگترین مسؤولیت نیروهای امریکایی در افغانستان، حفاظت از خودشان است.

او دربارۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید: "ما در مسیر کاهش سطح نیروهای نظامی به ۴ هزار تا ۵ هزار در ماه خزان استیم و کاهش بیشتر نیروها بر بنیاد شرایط در زمین و تعهدات طالبان،" وابسته خواهد بود.
او به این باور است که طالبان گام‌های مثبتی را برداشته‌اند و این گروه روابط شان را با القاعده، قطع کرده‎است، اما آنها هنوز برای احترام به تعهدات خود فاصله دارند. 

او در ادامه می‌گوید که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وابسته به این خواهد بود که این گروه به تعهدات شان عملی کنند.

خلیل‌زاد می‌گوید که پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، هیچ حمله بر نیروهای امریکایی و ائتلاف در کشور، صورت نگرفته‌است.

او افزود: " از زمان امضای توافقنامه تاکنون هیچ امریکایی در نتیجۀ حملات طالبان، وجود نداشته‌است."

او همچنان می‌گوید که هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از سوی مردم، زیر فشار استند و خواهان نتیجۀ گفت‌وگوهای استند.

او در این باره می‎گوید: "هیئت‌های طرف‌های درگیر بدون میانجی‌گری یا تسهیل‌ بین المللی نشسته‌اند این فرصت را دارند که به جنگ بیش از ۴۰ سال در کشور شان، پایان دهند."

او می‌افزاید که مذاکرات در دوحه در ادارۀ افغان‌ها است؛ اما تصمیم‎‌های آنان بر آیندۀ کمک‌های امریکا به افغانستان اثرگذار خواهند بود.

خلیل‌زاد تأکید کرد که امریکا با طالبان در تماس مداوم است.

فرستاده ویژه امریکا، بر پشتیبانی واشنگتن از ارزش‌ها، حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان نیز تأکید کرد؛ اما می‎گوید که سرانجام، افغان‌ها اختیار کشورشان را در دست خواهند داشت.

این نخستین حضور خلیل‌زاد در نشست پاسخگویی به کانگرس امریکا بود.

برای خواندن متن کامل شهادت خلیل‌زاد در کانگرس به اینجا سربزنید:

خلیل‌زاد: اگر روند صلح ناکام شود افغان‌ها متأثر خواهند شد

فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که امریکا در هر شرایطی در افغانستان، از منافع خود محافظت خواهد کرد.

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان در نشست کمیتۀ فرعی نظارت و اصلاحات امنیت ملی کانگرس امریکا می‌گوید که اگر روند صلح ناکام شود، افغان ها متأثر خواهند شد.

او افزود که امریکا در هر شرایطی در افغانستان، از منافع خود محافظت خواهد کرد.

او همچنان می‌گوید که امریکا اجازه نخواهد داد که اوضاع سال ۱۹۹۰ در افغانستان، تکرار شود و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به معنای حذف امریکا نیست؛ اما او تأکید کرد که اکنون بزرگترین مسؤولیت نیروهای امریکایی در افغانستان، حفاظت از خودشان است.

او دربارۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید: "ما در مسیر کاهش سطح نیروهای نظامی به ۴ هزار تا ۵ هزار در ماه خزان استیم و کاهش بیشتر نیروها بر بنیاد شرایط در زمین و تعهدات طالبان،" وابسته خواهد بود.
او به این باور است که طالبان گام‌های مثبتی را برداشته‌اند و این گروه روابط شان را با القاعده، قطع کرده‎است، اما آنها هنوز برای احترام به تعهدات خود فاصله دارند. 

او در ادامه می‌گوید که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وابسته به این خواهد بود که این گروه به تعهدات شان عملی کنند.

خلیل‌زاد می‌گوید که پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، هیچ حمله بر نیروهای امریکایی و ائتلاف در کشور، صورت نگرفته‌است.

او افزود: " از زمان امضای توافقنامه تاکنون هیچ امریکایی در نتیجۀ حملات طالبان، وجود نداشته‌است."

او همچنان می‌گوید که هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از سوی مردم، زیر فشار استند و خواهان نتیجۀ گفت‌وگوهای استند.

او در این باره می‎گوید: "هیئت‌های طرف‌های درگیر بدون میانجی‌گری یا تسهیل‌ بین المللی نشسته‌اند این فرصت را دارند که به جنگ بیش از ۴۰ سال در کشور شان، پایان دهند."

او می‌افزاید که مذاکرات در دوحه در ادارۀ افغان‌ها است؛ اما تصمیم‎‌های آنان بر آیندۀ کمک‌های امریکا به افغانستان اثرگذار خواهند بود.

خلیل‌زاد تأکید کرد که امریکا با طالبان در تماس مداوم است.

فرستاده ویژه امریکا، بر پشتیبانی واشنگتن از ارزش‌ها، حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان نیز تأکید کرد؛ اما می‎گوید که سرانجام، افغان‌ها اختیار کشورشان را در دست خواهند داشت.

این نخستین حضور خلیل‌زاد در نشست پاسخگویی به کانگرس امریکا بود.

برای خواندن متن کامل شهادت خلیل‌زاد در کانگرس به اینجا سربزنید:

هم‌رسانی کنید