Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به حمل "غیرقانونی" جنگ‌افزار توسط پسر فرمانده پولیس کابل

تصویرهایی‌که در صفحه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند، نشان می‌دهند که میرویس همت، پسر نوجوان جمعه گل همت، فرماندۀ پولیس کابل، جنگ‌افزارهای سنگین را در موتری انتقال می‌دهد.

همه‌گانی‌شدن این تصویرها در رسانه‌های اجتماعی انتقاد برانگیز شده‌اند و بسیاری‌ها کار اورا سوء استفاده از صلاحیت‌های پدرش می‌دانند.

باشنده‌گان پایتخت انتقاد می‌کنند که مسؤولان امنیتی نه تنها در کار تأمین امنیت جدی عمل نکرده‌اند که با افرادی‌که سوء استفاده می‌کنند نیز مدارا می‌کنند.

عبدالاحد، باشندۀ کابل گفت: «امنیت هیچ نداریم؛ نه در کوچه ما نه  در سرک، نه از طرف شب، نه از طرف روز و نه از طرف چاشت.»

وثیق‌الله عظیمی، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «فرماندۀ امنیه کابل که نتواند جلو فرزند خودش را بگیرد، ما چه انتظار داشته باشیم که جلو جرم‌های جنایی در کابل گرفته شود؟»

فرماندۀ پولیس کابل تأیید می‌کند که پسرش در ترکیه دانش‌آموز مکتب است و با حمل سلاح، علاقه‌اش را به بخش نظامی ابراز کرده‌است.

جمعه گل همت می‌افزاید که تصویرهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گذشته‌اند که با محافظان خودش گرفته‌اند:«گمان نمی‌کنم که کاری بدی باشد! بخاطر از این‌که سخت علاقه‌مند نیروهای امنیتی افغانستان است و در تلاش این است که در آینده یک نظامی بسیار خوب باشد.»

در یکی از عکس‌ها دیده می‌شود که میرویس همت، برکرسی کار پدرش تکیه زده‌است.

منیراحمد، دانشجو در کابل در این باره گفت: «فعلأ وقت درس بچۀ [فرمانده پولیس کابل] است. پدرش فرمانده پولیس است؛ از یک میل تفنگ تا هزار میل در اختیارش است.»

این بار نخست نیست که تصویرهای فرزندان مقام‌های حکومتی و اعضای مجلس نماینده‌گان با جنگ‌افزار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز می‌شود. مردم می‌گویند که این کار، اخلال نظم عامه است و باید از آن جلوگیری شود.

واکنش‌ها به حمل "غیرقانونی" جنگ‌افزار توسط پسر فرمانده پولیس کابل

فرماندۀ پولیس کابل تأیید می‌کند که پسرش در ترکیه دانش‌آموز مکتب است و با این کار علاقه‌اش را به بخش نظامی ابراز کرده‌است. 

تصویر بندانگشتی

تصویرهایی‌که در صفحه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند، نشان می‌دهند که میرویس همت، پسر نوجوان جمعه گل همت، فرماندۀ پولیس کابل، جنگ‌افزارهای سنگین را در موتری انتقال می‌دهد.

همه‌گانی‌شدن این تصویرها در رسانه‌های اجتماعی انتقاد برانگیز شده‌اند و بسیاری‌ها کار اورا سوء استفاده از صلاحیت‌های پدرش می‌دانند.

باشنده‌گان پایتخت انتقاد می‌کنند که مسؤولان امنیتی نه تنها در کار تأمین امنیت جدی عمل نکرده‌اند که با افرادی‌که سوء استفاده می‌کنند نیز مدارا می‌کنند.

عبدالاحد، باشندۀ کابل گفت: «امنیت هیچ نداریم؛ نه در کوچه ما نه  در سرک، نه از طرف شب، نه از طرف روز و نه از طرف چاشت.»

وثیق‌الله عظیمی، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «فرماندۀ امنیه کابل که نتواند جلو فرزند خودش را بگیرد، ما چه انتظار داشته باشیم که جلو جرم‌های جنایی در کابل گرفته شود؟»

فرماندۀ پولیس کابل تأیید می‌کند که پسرش در ترکیه دانش‌آموز مکتب است و با حمل سلاح، علاقه‌اش را به بخش نظامی ابراز کرده‌است.

جمعه گل همت می‌افزاید که تصویرهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گذشته‌اند که با محافظان خودش گرفته‌اند:«گمان نمی‌کنم که کاری بدی باشد! بخاطر از این‌که سخت علاقه‌مند نیروهای امنیتی افغانستان است و در تلاش این است که در آینده یک نظامی بسیار خوب باشد.»

در یکی از عکس‌ها دیده می‌شود که میرویس همت، برکرسی کار پدرش تکیه زده‌است.

منیراحمد، دانشجو در کابل در این باره گفت: «فعلأ وقت درس بچۀ [فرمانده پولیس کابل] است. پدرش فرمانده پولیس است؛ از یک میل تفنگ تا هزار میل در اختیارش است.»

این بار نخست نیست که تصویرهای فرزندان مقام‌های حکومتی و اعضای مجلس نماینده‌گان با جنگ‌افزار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز می‌شود. مردم می‌گویند که این کار، اخلال نظم عامه است و باید از آن جلوگیری شود.

هم‌رسانی کنید