تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عضو پیشین گروه تماس با طالبان: گروۀ طالبان انحصار طلب است

ذکیه عادلی، معین وزارت عدلیه که پیش از این عضو گروۀ تماس جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان بود، می‌گوید که طالبان یک گروه بهانه‌جو و انحصار طلب است و دست یافتن به صلح با چنین گروهی، دشوار است.

بانو عادلی که امروز چهارشنبه (۹میزان) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که طالبان در روند صلح با جمهوری اسلامی افغانستان انعطاف‌پذیری ندارند و دیدگاۀ این گروه دربارۀ تأمین عدالت برای قربانیان خشونت‌ها، دید حقوقی نیست بل نگاه سیاسی است.

او در این باره افزود: «طالبان یک گروۀ سرسخت بهانه‌جو و غیرمنعطف استند؛ یا بگویم به سختی قابل انعطاف استند. قرائتی هم که طالب از عدالت دارد، یک قرائت سیاسی است.»

در نشست امروز که دربارۀ روشن شدن جایگاه نهادهای عدلی و قضایی و تأمین عدالت در روند صلح برگزار شده بود، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشر و روابط بین‌المللی نیز گفت که نیابد در روند صلح قربانیان جنگ افغانستان نادیده گرفته شوند: «بر زنده‌گی که بدون ترس و بدون خواست و با کرامت ما داشته باشیم بدون عدالت ممکن نیست و بلاخره تأمین عدالت و دسترسی به عدالت همان قسم که گفتم حق بشری است.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور از دیگر سخنرانان این نشست بود. آقای حمیدی گفت که بدون دست یافتن مردم به عدالت و نهادهای مستقل عدلی و قضایی صلح پایدار تأمین نمی‌شود.

او افزود که و مدیریت روند صلح باید به دست افغانان باشد: «درس‌ها و تجربه‌های زیادی داریم که اولویت بندی از بیرون افغانستان - که ما چه می‌خواهیم چه نمی‌خواهیم ما را به بن‌بست کشانیده و سبب هدر رفتن سرمایه‌ها، پول‌ها، انرژی و وقت شده‌است و آخرم نتیجه معکوس داده.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست از طرف‌های مذاکره کننده در دوحه خواستند که باید آتش‌بس را بپذیرند و از ادامه خشونت‌ها دست بردارند.

این در حالی است که از بیست روز بدینسو هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز مذاکرات رسمی صلح استند. اما تاکنون طرف‌ها موفق نشده‌اند که روی شیوۀ رفتاری این مذاکرات به توافق برسند.

عضو پیشین گروه تماس با طالبان: گروۀ طالبان انحصار طلب است

این در حالی است که هیئت‌های افغانستان و طالبان پس از بیست روز تاکنون روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق نرسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ذکیه عادلی، معین وزارت عدلیه که پیش از این عضو گروۀ تماس جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان بود، می‌گوید که طالبان یک گروه بهانه‌جو و انحصار طلب است و دست یافتن به صلح با چنین گروهی، دشوار است.

بانو عادلی که امروز چهارشنبه (۹میزان) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که طالبان در روند صلح با جمهوری اسلامی افغانستان انعطاف‌پذیری ندارند و دیدگاۀ این گروه دربارۀ تأمین عدالت برای قربانیان خشونت‌ها، دید حقوقی نیست بل نگاه سیاسی است.

او در این باره افزود: «طالبان یک گروۀ سرسخت بهانه‌جو و غیرمنعطف استند؛ یا بگویم به سختی قابل انعطاف استند. قرائتی هم که طالب از عدالت دارد، یک قرائت سیاسی است.»

در نشست امروز که دربارۀ روشن شدن جایگاه نهادهای عدلی و قضایی و تأمین عدالت در روند صلح برگزار شده بود، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشر و روابط بین‌المللی نیز گفت که نیابد در روند صلح قربانیان جنگ افغانستان نادیده گرفته شوند: «بر زنده‌گی که بدون ترس و بدون خواست و با کرامت ما داشته باشیم بدون عدالت ممکن نیست و بلاخره تأمین عدالت و دسترسی به عدالت همان قسم که گفتم حق بشری است.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور از دیگر سخنرانان این نشست بود. آقای حمیدی گفت که بدون دست یافتن مردم به عدالت و نهادهای مستقل عدلی و قضایی صلح پایدار تأمین نمی‌شود.

او افزود که و مدیریت روند صلح باید به دست افغانان باشد: «درس‌ها و تجربه‌های زیادی داریم که اولویت بندی از بیرون افغانستان - که ما چه می‌خواهیم چه نمی‌خواهیم ما را به بن‌بست کشانیده و سبب هدر رفتن سرمایه‌ها، پول‌ها، انرژی و وقت شده‌است و آخرم نتیجه معکوس داده.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست از طرف‌های مذاکره کننده در دوحه خواستند که باید آتش‌بس را بپذیرند و از ادامه خشونت‌ها دست بردارند.

این در حالی است که از بیست روز بدینسو هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی دربارۀ آغاز مذاکرات رسمی صلح استند. اما تاکنون طرف‌ها موفق نشده‌اند که روی شیوۀ رفتاری این مذاکرات به توافق برسند.

هم‌رسانی کنید