تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار خلیلزاد با طالبان در قطر همزمان با تأخیر در آغاز گفتگوها

معاون سیاسی طالبان و رییس هیات مذاکره کننده این گروه در دوحه، با زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح دیدار کرده اند. 

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که دو طرف در باره مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرده اند و بر پابندی شان به توافقنامه ایالات متحده و طالبان تاکید ورزیده اند. 

محمد نعیم می گوید که رهایی زندانیان نیز از موضوعات بحث میان دو طرف بوده است. 

از سوی دیگر، هیئت مذاکره کننده طالبان در دیدار با احمد الریسونی، رییس سازمان جهانی علمای اسلام، بر پیشبرد مذاکرات صلح بربنیاد توافقنامه دوحه تاکید ورزیده است. 

خواست طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان بربنیاد توافقنامه طالبان و امریکا، یکی از موضوعات اختلافی طالبان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است.

این در حالی است که سخن‌گوی دفتر طالبان می‌گوید که برای حل مشکل مذاکرات صلح نیاز به هیچ میانجی یی نیست.

آقای نعیم به این باور است که برای حل بحران چهل ساله افغانستان نیاز است که بحث‌های مهم انجام شوند، اما تأکید می‌ورزد که دو طرف برای به‌نتیجه رساندن این مذاکرات باید حوصله و تحمل داشته باشند.

دیدار خلیلزاد با طالبان در قطر همزمان با تأخیر در آغاز گفتگوها

محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در دوحه می‌گوید که رهایی زندانیان نیز از موضوعات بحث میان دو طرف بوده است. 

Thumbnail

معاون سیاسی طالبان و رییس هیات مذاکره کننده این گروه در دوحه، با زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح دیدار کرده اند. 

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که دو طرف در باره مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرده اند و بر پابندی شان به توافقنامه ایالات متحده و طالبان تاکید ورزیده اند. 

محمد نعیم می گوید که رهایی زندانیان نیز از موضوعات بحث میان دو طرف بوده است. 

از سوی دیگر، هیئت مذاکره کننده طالبان در دیدار با احمد الریسونی، رییس سازمان جهانی علمای اسلام، بر پیشبرد مذاکرات صلح بربنیاد توافقنامه دوحه تاکید ورزیده است. 

خواست طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان بربنیاد توافقنامه طالبان و امریکا، یکی از موضوعات اختلافی طالبان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است.

این در حالی است که سخن‌گوی دفتر طالبان می‌گوید که برای حل مشکل مذاکرات صلح نیاز به هیچ میانجی یی نیست.

آقای نعیم به این باور است که برای حل بحران چهل ساله افغانستان نیاز است که بحث‌های مهم انجام شوند، اما تأکید می‌ورزد که دو طرف برای به‌نتیجه رساندن این مذاکرات باید حوصله و تحمل داشته باشند.

هم‌رسانی کنید