تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف نشست‌های گروه‌های تماس؛ اختلاف‌ها در دوحه پا برجا استند

با گذشت بیست و سه روز از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه، تاکنون سرنوشت مذاکرات اصلی صلح افغانستان روشن نشده‌است.

اختلاف‌ها میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در کارشیوۀ مذاکرات پس از هفته‌ها رأی‌زنی هنوز هم پا برجا استند و نشست‌های گروه‌های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان نیز از شش روز بدینسو متوقف شده‌اند.

در همین حال تلاش‌های دیپلوماتیک برای ازمیان برداشتن اختلاف‌‎ها میان هیئت مذاکره کننده آغاز شده‌اند.

در تازه ترین رویداد، رییس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندۀ غیرنظامی ناتو دیدار و گفت وگو کرده‌است.

نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان، در تویترش نگاشته‌است که در دوحه با معصوم ستانکزی، رییس هئیت مذاکره کننده افغانستان دیدار کرده و دربارۀ پیشرفت روند صلح افغانستان و اهمیت کاهش خشونت‌ها گفت‌وگو کرده اند: «ناتو کاملأ به پشتیبانی از صلح و امنیت در افغانستان متعهد است.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در تازه ترین دور سفرهایش به دوحه و منطقه با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دیدار کرده‌است.

از سویی دیگر، رییس شورای عالی مصالحه ملی قرار است تا دو روز دیگر دربارۀ روند صلح کشور، به هند سفر کند و با مقام‌های هندی در این باره گفت‌وگو کند.

توقف نشست‌های گروه‌های تماس؛ اختلاف‌ها در دوحه پا برجا استند

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در تازه ترین دور سفرهایش به دوحه و منطقه با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دیدار کرده‌است.

Thumbnail

با گذشت بیست و سه روز از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه، تاکنون سرنوشت مذاکرات اصلی صلح افغانستان روشن نشده‌است.

اختلاف‌ها میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در کارشیوۀ مذاکرات پس از هفته‌ها رأی‌زنی هنوز هم پا برجا استند و نشست‌های گروه‌های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان نیز از شش روز بدینسو متوقف شده‌اند.

در همین حال تلاش‌های دیپلوماتیک برای ازمیان برداشتن اختلاف‌‎ها میان هیئت مذاکره کننده آغاز شده‌اند.

در تازه ترین رویداد، رییس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندۀ غیرنظامی ناتو دیدار و گفت وگو کرده‌است.

نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان، در تویترش نگاشته‌است که در دوحه با معصوم ستانکزی، رییس هئیت مذاکره کننده افغانستان دیدار کرده و دربارۀ پیشرفت روند صلح افغانستان و اهمیت کاهش خشونت‌ها گفت‌وگو کرده اند: «ناتو کاملأ به پشتیبانی از صلح و امنیت در افغانستان متعهد است.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز در تازه ترین دور سفرهایش به دوحه و منطقه با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دیدار کرده‌است.

از سویی دیگر، رییس شورای عالی مصالحه ملی قرار است تا دو روز دیگر دربارۀ روند صلح کشور، به هند سفر کند و با مقام‌های هندی در این باره گفت‌وگو کند.

هم‌رسانی کنید