Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله: گروهی به‌‌دستور طالبان در قتل‌‌های هدف‌مند دست دارد

وزارت امور داخله می‌گوید که یک گروه صد نفری به دستور طالبان، برای آدم کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور، دست به‌کار شده‌اند. 

به‌گفتۀ طارق آرین سخن‌گوی این وزارت، ۱۷ تن از اعضای این گروه که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، در اعترافات شان، از این موضوع پرده برداشته‌اند. 

اما طالبان می‌‌گویند که در این حمله‌‌های «چریکی» آنان به غیرنظامیان، آسیبی نرسیده‌‌است.

هم‌زمان با نگرانی‌ها از افزایش آدم‌کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور، به ویژه کابل، سخن‌گوی وزارت امور داخله در یکی از برنامه‌های خبری یک‌شنبه‌شب طلوع‌نیوز، از گروهی یاد می‌کند که به‌گفتۀ او، از سوی گروه طالبان، برای انجام چنین کشتاری گماشته شده‌اند. 

او در این باره می‌گوید: «هفده نفر از شبکۀ تروریستیی را که ما اخیراً گرفتار کردیم، نیروهای امنیتی ما گرفتار کردند و همین لحظه در نظارت‌خانه استند، نزد ما توقیف استند، خود این‌ها اعتراف کرده‌اند که جزء دستۀ صدنفری تروریستیی استند که از طرف طالبان برای‌شان مسؤولیت داده شده که این‌ها در ترورهای هدف‌مند، دخیل باشند.» 

در همین‌حال، آنچه که هم‌زمان شدن افزایش این رویدادها با مذاکرات صلح دانسته می‌شود، در این باره، گمانه‌زنی‌هایی را به‌میان آورده‌است. 

امیرگُل شاهین، یک عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این باره، گفت: «ترورهایی که اکنون می‌شوند، به طالبان هم تا جایی پیوند دارند. آنان همیشه کارهایی می‌کنند تا در آن‌جا (در میز مذاکرات) امتیاز بیشتر به‌دست بیاورند.» 

به‌روز یک‌شنبه، دو افسر بخش حقوق وزارت دفاع ملی در تیراندازی مردان مسلحی در منطقه بگرامی کابل جان باختند. هم‌زمان در رویداد دیگری، موتر حمدالله ارباب سخن‌گو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، آماج یک ماین مقناطیسی قرار گرفت و این انفجار، به جان باختن راننده ارباب انجامید. 

عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «دست‌رسی نداشتن ارگان‌های کشفی ما به این مسایل و یا هم سهل‌انگاری آنان، نیز می‌توانند از علت‌های ادامه‌یافتن این ترورها باشند.» 

آمارهای وزارت امور داخله نشان می‌دهند که افزون بر این آدم‌کشی‌های هدف‌مند، در دوهفته گذشته، در نزدیک به صد انفجار دیگر برخاسته از ماین‌های کنارجاده و یا ماین‌های مقناطیسی، نزدیک به ۷۰ غیرنظامی در کشور جان باختند و بیش از ۱۴۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

وزارت داخله: گروهی به‌‌دستور طالبان در قتل‌‌های هدف‌مند دست دارد

آمارهای وزارت امور داخله نشان می‌دهند که در دوهفتۀ گذشته، نزدیک به ۷۰ غیرنظامی در رویدادهای گونه‌گون در کشور جان باختند. 

Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که یک گروه صد نفری به دستور طالبان، برای آدم کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور، دست به‌کار شده‌اند. 

به‌گفتۀ طارق آرین سخن‌گوی این وزارت، ۱۷ تن از اعضای این گروه که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، در اعترافات شان، از این موضوع پرده برداشته‌اند. 

اما طالبان می‌‌گویند که در این حمله‌‌های «چریکی» آنان به غیرنظامیان، آسیبی نرسیده‌‌است.

هم‌زمان با نگرانی‌ها از افزایش آدم‌کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور، به ویژه کابل، سخن‌گوی وزارت امور داخله در یکی از برنامه‌های خبری یک‌شنبه‌شب طلوع‌نیوز، از گروهی یاد می‌کند که به‌گفتۀ او، از سوی گروه طالبان، برای انجام چنین کشتاری گماشته شده‌اند. 

او در این باره می‌گوید: «هفده نفر از شبکۀ تروریستیی را که ما اخیراً گرفتار کردیم، نیروهای امنیتی ما گرفتار کردند و همین لحظه در نظارت‌خانه استند، نزد ما توقیف استند، خود این‌ها اعتراف کرده‌اند که جزء دستۀ صدنفری تروریستیی استند که از طرف طالبان برای‌شان مسؤولیت داده شده که این‌ها در ترورهای هدف‌مند، دخیل باشند.» 

در همین‌حال، آنچه که هم‌زمان شدن افزایش این رویدادها با مذاکرات صلح دانسته می‌شود، در این باره، گمانه‌زنی‌هایی را به‌میان آورده‌است. 

امیرگُل شاهین، یک عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این باره، گفت: «ترورهایی که اکنون می‌شوند، به طالبان هم تا جایی پیوند دارند. آنان همیشه کارهایی می‌کنند تا در آن‌جا (در میز مذاکرات) امتیاز بیشتر به‌دست بیاورند.» 

به‌روز یک‌شنبه، دو افسر بخش حقوق وزارت دفاع ملی در تیراندازی مردان مسلحی در منطقه بگرامی کابل جان باختند. هم‌زمان در رویداد دیگری، موتر حمدالله ارباب سخن‌گو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، آماج یک ماین مقناطیسی قرار گرفت و این انفجار، به جان باختن راننده ارباب انجامید. 

عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «دست‌رسی نداشتن ارگان‌های کشفی ما به این مسایل و یا هم سهل‌انگاری آنان، نیز می‌توانند از علت‌های ادامه‌یافتن این ترورها باشند.» 

آمارهای وزارت امور داخله نشان می‌دهند که افزون بر این آدم‌کشی‌های هدف‌مند، در دوهفته گذشته، در نزدیک به صد انفجار دیگر برخاسته از ماین‌های کنارجاده و یا ماین‌های مقناطیسی، نزدیک به ۷۰ غیرنظامی در کشور جان باختند و بیش از ۱۴۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

هم‌رسانی کنید