Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت مردی‌که سه پسرش در یک روز در جنگ جان باختند

در حالی‌که هیئت‌ طالبان از نزدیک به یک‌ماه به‌اینسو سرگرم رأی‌زنی‌ با هیئت جمهوری‌ اسلامی افغانستان برای رسیدن به یک توافق صلح در دوحه استند، اما جنگ‌جویان این گروه هم‌چنان در بخش‌هایی از کشور میدان‌های نبرد را گرم نگهداشته‌اند.

در نبردها میان نیروهای دولتی و گروۀ طالبان، بیشتر غیرنظامیان قربانی می‌دهند.

در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، مردی‌که در یک روز جسد سه پسرش را به خانه‌اش آوردند، از دو طرف درگیر جنگ می‌خواهد که بیش از این به مردم درد و رنج ندهند.

محمد سالم، می‌گوید که هفتۀ پیش پسر هژده ساله‌اش را در جنگ‌های علیشنگ از دست داد: «سه بیوه در خانه داریم. خانمم دیوانه شده‌است و هم من دیوانه شده‌ام و این حال ما است.»

عبدالله، باشندۀ علیشنگ نیز افزود: «یک پسر صغیرم را کشتند پول دفن جنازه‌اش را نداشتم.»

هنوز آغاز مذاکرات رسمی صلح در دوحه نا روشن است، اما شهروندان افغانستان همچنان شبانه روز در نتیجه جنگ ها قربانی می دهند.

بربنیاد آمارها، همین‌اکنون بخش‌هایی در بیش از بیست ولایت کشور در آتش جنگ می‌سوزند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به چند بخش ولسوالی علیشنگ که به خط نخست نبرد میان طالبان و نیروهای دولتی است، رفته بود، می‌گوید که میدان‌های نبرد در لغمان هم‌چنان داغ استند.

امیری می‌گوید هنگامی که برای تهیه این گزارش با نیروهای کماندو در یک بخشی از عیشنگ می‌رفت، این نیروها یکی پی دیگر برای باز کردن راه علیشنگ، ایست‌های بازرسی طالبان را پشت سر گذاشتند، اما طالبان در برابر این نیروها هیچ تحرکی نشان ندادند.

رحمت‌الله، رییس ارکان کندک اول کماندو گفت: «با رسیدن کماندوها دشمن را عقب زدیم و تلفات سنگین برای شان وارد کردیم و راه‌های اکمالاتی را دوباره باز کردیم.»

با آن‌که راه‌های اکمالاتی نیروهای ارتش ماین گذاری شده‌اند، اما این نیروها توانستند که در یک روز راه‌های اکمالاتی پاسگاه‌های نیروهای دولتی را در ولسوالی علیشنگ باز کنند و کار برای ایجاد پاسگاه‌های تازه در بخش‌های راهبردی علیشنگ آغاز شده‌است.

عبدالمالک همت، فرمانده پولیس ولسوالی علیشنگ بیان داشت: «با این عملیات کمر دشمن شکسته است و توان جنگ را ندارند.»

شعلۀ این نبردها، در حالی زنده نگهداشته شده‌اند که هیئت‌های دوطرف جنگ، در دوحه استند و روی آغاز مذاکرات رسمی صلح رأی‌زنی دارند.

با این همه، تنها امید مردم رسیدن به یک توافق دربارۀ پایان این جنگ‌ها و خشونت‌ها در مذاکرات صلح هستند.

روایت مردی‌که سه پسرش در یک روز در جنگ جان باختند

بربنیاد آمارها، همین‌اکنون بخش‌هایی در بیش از بیست ولایت کشور در آتش جنگ می‌سوزند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که هیئت‌ طالبان از نزدیک به یک‌ماه به‌اینسو سرگرم رأی‌زنی‌ با هیئت جمهوری‌ اسلامی افغانستان برای رسیدن به یک توافق صلح در دوحه استند، اما جنگ‌جویان این گروه هم‌چنان در بخش‌هایی از کشور میدان‌های نبرد را گرم نگهداشته‌اند.

در نبردها میان نیروهای دولتی و گروۀ طالبان، بیشتر غیرنظامیان قربانی می‌دهند.

در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، مردی‌که در یک روز جسد سه پسرش را به خانه‌اش آوردند، از دو طرف درگیر جنگ می‌خواهد که بیش از این به مردم درد و رنج ندهند.

محمد سالم، می‌گوید که هفتۀ پیش پسر هژده ساله‌اش را در جنگ‌های علیشنگ از دست داد: «سه بیوه در خانه داریم. خانمم دیوانه شده‌است و هم من دیوانه شده‌ام و این حال ما است.»

عبدالله، باشندۀ علیشنگ نیز افزود: «یک پسر صغیرم را کشتند پول دفن جنازه‌اش را نداشتم.»

هنوز آغاز مذاکرات رسمی صلح در دوحه نا روشن است، اما شهروندان افغانستان همچنان شبانه روز در نتیجه جنگ ها قربانی می دهند.

بربنیاد آمارها، همین‌اکنون بخش‌هایی در بیش از بیست ولایت کشور در آتش جنگ می‌سوزند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به چند بخش ولسوالی علیشنگ که به خط نخست نبرد میان طالبان و نیروهای دولتی است، رفته بود، می‌گوید که میدان‌های نبرد در لغمان هم‌چنان داغ استند.

امیری می‌گوید هنگامی که برای تهیه این گزارش با نیروهای کماندو در یک بخشی از عیشنگ می‌رفت، این نیروها یکی پی دیگر برای باز کردن راه علیشنگ، ایست‌های بازرسی طالبان را پشت سر گذاشتند، اما طالبان در برابر این نیروها هیچ تحرکی نشان ندادند.

رحمت‌الله، رییس ارکان کندک اول کماندو گفت: «با رسیدن کماندوها دشمن را عقب زدیم و تلفات سنگین برای شان وارد کردیم و راه‌های اکمالاتی را دوباره باز کردیم.»

با آن‌که راه‌های اکمالاتی نیروهای ارتش ماین گذاری شده‌اند، اما این نیروها توانستند که در یک روز راه‌های اکمالاتی پاسگاه‌های نیروهای دولتی را در ولسوالی علیشنگ باز کنند و کار برای ایجاد پاسگاه‌های تازه در بخش‌های راهبردی علیشنگ آغاز شده‌است.

عبدالمالک همت، فرمانده پولیس ولسوالی علیشنگ بیان داشت: «با این عملیات کمر دشمن شکسته است و توان جنگ را ندارند.»

شعلۀ این نبردها، در حالی زنده نگهداشته شده‌اند که هیئت‌های دوطرف جنگ، در دوحه استند و روی آغاز مذاکرات رسمی صلح رأی‌زنی دارند.

با این همه، تنها امید مردم رسیدن به یک توافق دربارۀ پایان این جنگ‌ها و خشونت‌ها در مذاکرات صلح هستند.

هم‌رسانی کنید