Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دنیای تاریک خاطره؛ پولیسی‌که چشمانش از سوی طالبان کشیده شده‌اند

خاطرۀ ۳۰ساله که سرباز مدیریت جنایی فرماندهی پولیس غزنی بود ادعا دارد که چهار ماه پیش هنگامی که از محل کار به خانه می‌رفت، گروۀ طالبان در همدستی با پدرش اورا آماج تیراندازی قرار دادند و سپس چشم‌هایش را با چاقو کشیدند.

خاطره می‌گوید هرگاه از سوی حکومت پشتیبانی شود، آماده‌است دوباره به وظیفه‌اش برگردد: «پدرم مخالفم بود؛ گفت اگر وظیفه داشته باشی، دیگر دختر من نیستی. من گفتم؛ نخیر! هر قسمی که می‌شود پدر پدر است این کار را نمی‌‎کند.»

خاطره که برای درمان زخم‌هایش سه ماه پیش به کابل آمده‌است می‌گوید که پس از حدود یک و نیم ماه تلاش توانسته‌است نامزد وزیر داخله را ببیند و مشکلاتش را با او برساند: «من درمان چشمهایم را کنم، بتوانم ببینم به وظیفه بر می‌گردم. توقع دارم از وزارت داخله که معاشم را قطع نکند به وزیر داخله می‌گویم.»

در همین حال، مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله در دیدار با این پولیس زن تعهد کرده‌است که در کناز فراهم کردن زمینه درمان او یک آپارتمان را به خاطره می‌دهد.

محمد نبی، شوهر خاطره می‌گوید که پزشکان در افغانستان گفته‌اند که توانایی درمان خاطره را ندارند: «کمک کند خاطره را برای تداوی خارج از کشور ببرد، این‌جا داکتران جواب داده‌اند که علاجش نمی‌شود.»

این پولیس، زن می‌گوید که پنج فرزند دارد و اکنون فرزندانش نیز در بی سرپناهی به‌سر می‌برند.

گروۀ طالبان اما تاکنون دربارۀ اداعای این زن چیزی نگفته‌اند.

دنیای تاریک خاطره؛ پولیسی‌که چشمانش از سوی طالبان کشیده شده‌اند

خاطره می‌گوید هنگامی‌که در شهر غزنی به‌سوی کارش می‌رفت / از سوی طالبان آماج تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد / و سپس چشم هایش / با چاقوکشیده شدند.

تصویر بندانگشتی

خاطرۀ ۳۰ساله که سرباز مدیریت جنایی فرماندهی پولیس غزنی بود ادعا دارد که چهار ماه پیش هنگامی که از محل کار به خانه می‌رفت، گروۀ طالبان در همدستی با پدرش اورا آماج تیراندازی قرار دادند و سپس چشم‌هایش را با چاقو کشیدند.

خاطره می‌گوید هرگاه از سوی حکومت پشتیبانی شود، آماده‌است دوباره به وظیفه‌اش برگردد: «پدرم مخالفم بود؛ گفت اگر وظیفه داشته باشی، دیگر دختر من نیستی. من گفتم؛ نخیر! هر قسمی که می‌شود پدر پدر است این کار را نمی‌‎کند.»

خاطره که برای درمان زخم‌هایش سه ماه پیش به کابل آمده‌است می‌گوید که پس از حدود یک و نیم ماه تلاش توانسته‌است نامزد وزیر داخله را ببیند و مشکلاتش را با او برساند: «من درمان چشمهایم را کنم، بتوانم ببینم به وظیفه بر می‌گردم. توقع دارم از وزارت داخله که معاشم را قطع نکند به وزیر داخله می‌گویم.»

در همین حال، مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله در دیدار با این پولیس زن تعهد کرده‌است که در کناز فراهم کردن زمینه درمان او یک آپارتمان را به خاطره می‌دهد.

محمد نبی، شوهر خاطره می‌گوید که پزشکان در افغانستان گفته‌اند که توانایی درمان خاطره را ندارند: «کمک کند خاطره را برای تداوی خارج از کشور ببرد، این‌جا داکتران جواب داده‌اند که علاجش نمی‌شود.»

این پولیس، زن می‌گوید که پنج فرزند دارد و اکنون فرزندانش نیز در بی سرپناهی به‌سر می‌برند.

گروۀ طالبان اما تاکنون دربارۀ اداعای این زن چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید