تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'دهلی‌نو از نقش اسلام‌آباد در روند صلح افغانستان نگرانی دارد'

شماری از اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی که همراه با عبدالله عبدالله، رییس این شورا به هند رفته‌اند، می‌گویند که دهلی‌نو از نقش اسلام‌آباد در روند صلح افغانستان نگرانی دارد.

این اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گویند در این سفر می‌کوشند تا به نگرانی‌های هند بپردازند و پشتیبانی این کشور را از روند کنونی صلح افغانستان بدست آورند.

فریده مومند، عضو شورای عالی مصالحه ملی گفت: «بخاطر این‌که صلح در افغانستان و رفاه و آرامش در افغانستان به نفع منطقه است، من فکر می‌کنم، هندوستان این درایت را دارد که خودرا در مسایل شریک ببیند و دولت افغانستان هم باید به قناعت هندوستان بپردازد.»

ضیا گل رضایی، عضو دیگر شورای عالی مصالحه ملی نیز بیان داشت: «هند نفع خودرا در ثبات افغانستان می‌بیند نه در عدم ثبات افغانستان. بنأ اگر در افغانستان صلح و امنیت پایدار تأمین شود هم هند از آن بهره می‌گیرد و هم پاکستان و هم کشورهای دیگری که مرتبط با افغانستان است.»

عبدالله عبدالله هیئت همراه‌اش روز گذشته برای دیدار با نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقام‌های هندی به دهلی‌نو رفت.

انتظار می‌رود که عبدالله عبدالله و اعضای دیگر شورای عالی مصالحه ملی، گفت‌وگوهای شان را با مقام‌های هندی در پیوند به روند صلح افغانستان به‌ویژه آنچه که در دوحه می‌گذرد، آگاه سازد.

امیر محمد آخند زاده، عضو شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت: «قناعت هند را برای پشتیبانی از صلح افغانستان بدست بیاوریم و من باور دارم که هند در صلح و ثبات در افغانستان نقش دارد.»

هند یکی از بزرگ‌ترین کشورهای کمک کننده به بازسازی افغانستان است که در حدود دونیم میلیارد دالر در نزدیک به دودهه گذشته به افغانستان کمک کرده‌است.

'دهلی‌نو از نقش اسلام‌آباد در روند صلح افغانستان نگرانی دارد'

عبدالله عبدالله هیئت همراه‌اش روز گذشته برای دیدار با نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقام‌های هندی به دهلی‌نو رفت.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی که همراه با عبدالله عبدالله، رییس این شورا به هند رفته‌اند، می‌گویند که دهلی‌نو از نقش اسلام‌آباد در روند صلح افغانستان نگرانی دارد.

این اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گویند در این سفر می‌کوشند تا به نگرانی‌های هند بپردازند و پشتیبانی این کشور را از روند کنونی صلح افغانستان بدست آورند.

فریده مومند، عضو شورای عالی مصالحه ملی گفت: «بخاطر این‌که صلح در افغانستان و رفاه و آرامش در افغانستان به نفع منطقه است، من فکر می‌کنم، هندوستان این درایت را دارد که خودرا در مسایل شریک ببیند و دولت افغانستان هم باید به قناعت هندوستان بپردازد.»

ضیا گل رضایی، عضو دیگر شورای عالی مصالحه ملی نیز بیان داشت: «هند نفع خودرا در ثبات افغانستان می‌بیند نه در عدم ثبات افغانستان. بنأ اگر در افغانستان صلح و امنیت پایدار تأمین شود هم هند از آن بهره می‌گیرد و هم پاکستان و هم کشورهای دیگری که مرتبط با افغانستان است.»

عبدالله عبدالله هیئت همراه‌اش روز گذشته برای دیدار با نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقام‌های هندی به دهلی‌نو رفت.

انتظار می‌رود که عبدالله عبدالله و اعضای دیگر شورای عالی مصالحه ملی، گفت‌وگوهای شان را با مقام‌های هندی در پیوند به روند صلح افغانستان به‌ویژه آنچه که در دوحه می‌گذرد، آگاه سازد.

امیر محمد آخند زاده، عضو شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت: «قناعت هند را برای پشتیبانی از صلح افغانستان بدست بیاوریم و من باور دارم که هند در صلح و ثبات در افغانستان نقش دارد.»

هند یکی از بزرگ‌ترین کشورهای کمک کننده به بازسازی افغانستان است که در حدود دونیم میلیارد دالر در نزدیک به دودهه گذشته به افغانستان کمک کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره