تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: خروج نظامیان امریکا پیش از صلح بر اوضاع تأثیرگذار است

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان پیش از تأمین صلح، بر اوضاع افغانستان اثرگذار خواهد بود.

آقای عبدالله در چهارمین روز سفرش به هند و پیش از برگشتش به افغانستان، تأکید کرد که افغان‌ها باید آماده باشند و با وحدت نظر جلو بحران را بگیرند.

او افزود: «پیش از تأمین صلح که اگر این کار [خروج نیروها] شود، تأثیر خودرا دارد. باز هم مسؤولیت اولی و آخری به عهده ما است.»

رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت که در داخل حکومت در برابر روند صلح مخربینی وجود ندارند؛ اما برخی از کسان، از چگونگی صلح با طالبان نگران استند: «من نمی‌گویم مخربین صلح، بلکه کسانی‌که تشویش دارند از این‌که ما چه نوع صلحی را در افغانستان انتظار داشته باشیم.»

عبدالله عبدالله از ادامۀ خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و تأکید ورزید که افغان‌ها نباید به گذشته برگردند.

پیش از این، زلمی خلیل‌زاد از وجود مخربین روند صلح در داخل حکومت افغانستان سخن زده بود.

امیر محمد آخندزاده، عضو هیئت شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت: «در میان طالبان هم هستند کسانی که با صلح مخالفت می‌کنند و در حکومت هم هستند که با صلح مخالفت می‌کنند.»

این در حالی است که دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا پیش از این بر خروج نیروهای امریکایی تا پایان سال جاری میلادی خبر داده‌است؛ اما بربیناد توافق صلح امریکا و طالبان این نیروها باید تا ماه می سال آیندۀ میلادی افغانستان را ترک کنند.

عبدالله: خروج نظامیان امریکا پیش از صلح بر اوضاع تأثیرگذار است

عبدالله عبدالله از ادامۀ خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و تأکید ورزید که افغان‌ها نباید به گذشته برگردند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان پیش از تأمین صلح، بر اوضاع افغانستان اثرگذار خواهد بود.

آقای عبدالله در چهارمین روز سفرش به هند و پیش از برگشتش به افغانستان، تأکید کرد که افغان‌ها باید آماده باشند و با وحدت نظر جلو بحران را بگیرند.

او افزود: «پیش از تأمین صلح که اگر این کار [خروج نیروها] شود، تأثیر خودرا دارد. باز هم مسؤولیت اولی و آخری به عهده ما است.»

رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت که در داخل حکومت در برابر روند صلح مخربینی وجود ندارند؛ اما برخی از کسان، از چگونگی صلح با طالبان نگران استند: «من نمی‌گویم مخربین صلح، بلکه کسانی‌که تشویش دارند از این‌که ما چه نوع صلحی را در افغانستان انتظار داشته باشیم.»

عبدالله عبدالله از ادامۀ خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و تأکید ورزید که افغان‌ها نباید به گذشته برگردند.

پیش از این، زلمی خلیل‌زاد از وجود مخربین روند صلح در داخل حکومت افغانستان سخن زده بود.

امیر محمد آخندزاده، عضو هیئت شورای عالی مصالحه ملی اظهار داشت: «در میان طالبان هم هستند کسانی که با صلح مخالفت می‌کنند و در حکومت هم هستند که با صلح مخالفت می‌کنند.»

این در حالی است که دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا پیش از این بر خروج نیروهای امریکایی تا پایان سال جاری میلادی خبر داده‌است؛ اما بربیناد توافق صلح امریکا و طالبان این نیروها باید تا ماه می سال آیندۀ میلادی افغانستان را ترک کنند.

هم‌رسانی کنید