Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خوشبینی‌ مذاکره کننده‎ گان دربارۀ حل اختلاف ‌ها در کارشیوه

شماری از اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز دوشنبه (۲۱میزان) می‌گویند که احتمال دارد اختلاف‌ها در باره کارشیوه مذاکرات میان افغانان دریکی دو روز آینده از میان برداشته شوند.

در همین حال منابعی در دوحه می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز با هیات های مذاکره کننده صلح - دیدار کرده است و در هماهنگی با نماینده‌گان کشورهای پشتیبان صلح افغانستان تلاش دارد تا بن بست به میان آمده را بشکند.

طالبان در باره از سرگیری نشست‌های رسمی و نیز نهایی شدن کارشیوه این مذاکرات چیزی نمی‌گویند.

اختلافی شدن بنیاد مذهبی مذاکرات و پیمان امریکا – طالبان همچون اصل در مذاکرات میان افغانان که به از حرکت باز ماندن روند صلح انجامید – راه را برای پا درمیانی خارجیان باز کرده است.

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا – کسی که معمار روند کنونی صلح افغانستان پنداشته می شود – اکنون برای از میان براشتن اختلاف‌ها در کارشیوه مذاکرات میان افغانان و نیز حاضر شدن دوباره هیات‌های مذاکره کننده به میز گفت‌وگو - آستین بالا زده است.

غلام فاروق مجروح، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: "به احتمال بسیار قوی مذاکرات گروۀ تماس امشب از سر گرفته خواهد شد. تمام تلاش ما این است که اساس گذاری اجندا طوری تنظیم شود که مسیر مذاکرات را سهل‌تر بسازد."

منابعی در دوحه می گویند که برای از میان برداشتن اختلاف ها در کارشیوه – گزینه‌های بیشتری روی میز گذاشته شده اند.

به گفته منابع - یکی از این گزینه‌ها افزوده شدن قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد – در کنار توافقنامه امریکا - طالبان در کارشیوه مذاکرات است که در آن امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است و از جمهوری اسلامی افغانستان نام برده شده است.

گزینه دیگر برداشتن دو ماده اختلافی از طرزالعمل و روی میز آوردن آنها در مرحله‌های بعدی است.

شریفه زرمتی، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: "راۀ معقول همین است که روی همین طرزالعمل، گزینه‌های بدیل کار صورت گیرد و بلاخره یکی آن قبول شود و اصول کاری تمام شود و داخل مذاکرات رسمی شویم."

ادریس رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسایل سیاسی – امریکا می گوید که :" شکستن بن بست در مذاکرات کنونی قطر یکی دو سه راۀ قابل ملاحظه دارد. راه اول این است که شما با امریکایی ها بیشتر و بیشتر همکاری می کنید تا آنها (امریکایی ها) در نهایت مجبور شوند تا آنها را (طالبان) از موقف شان کمی پایین بیاورند. راه دوم از اسلام آباد میگذرد و شما می توانید با کارکردن بسیار نزدیک دیپلوماتیک همرای اسلام آباد بالای طالبان فشاربیاورید و از موقف شان پایین بیاورید و راه سوم از میدان جنگ میگذرد."

از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه یک ماه می‌گذرد و در ۱۲ روز پسین هیچ نشستی میان گروه‌های تماس – هیات‌های مذاکره کننده برگزار نشده است.

خوشبینی‌ مذاکره کننده‎ گان دربارۀ حل اختلاف ‌ها در کارشیوه

به گفته منابع، یکی از این گزینه‌ها افزوده شدن قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار توافقنامه امریکا-طالبان در کارشیوه مذاکرات است.

Thumbnail

شماری از اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز دوشنبه (۲۱میزان) می‌گویند که احتمال دارد اختلاف‌ها در باره کارشیوه مذاکرات میان افغانان دریکی دو روز آینده از میان برداشته شوند.

در همین حال منابعی در دوحه می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز با هیات های مذاکره کننده صلح - دیدار کرده است و در هماهنگی با نماینده‌گان کشورهای پشتیبان صلح افغانستان تلاش دارد تا بن بست به میان آمده را بشکند.

طالبان در باره از سرگیری نشست‌های رسمی و نیز نهایی شدن کارشیوه این مذاکرات چیزی نمی‌گویند.

اختلافی شدن بنیاد مذهبی مذاکرات و پیمان امریکا – طالبان همچون اصل در مذاکرات میان افغانان که به از حرکت باز ماندن روند صلح انجامید – راه را برای پا درمیانی خارجیان باز کرده است.

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا – کسی که معمار روند کنونی صلح افغانستان پنداشته می شود – اکنون برای از میان براشتن اختلاف‌ها در کارشیوه مذاکرات میان افغانان و نیز حاضر شدن دوباره هیات‌های مذاکره کننده به میز گفت‌وگو - آستین بالا زده است.

غلام فاروق مجروح، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: "به احتمال بسیار قوی مذاکرات گروۀ تماس امشب از سر گرفته خواهد شد. تمام تلاش ما این است که اساس گذاری اجندا طوری تنظیم شود که مسیر مذاکرات را سهل‌تر بسازد."

منابعی در دوحه می گویند که برای از میان برداشتن اختلاف ها در کارشیوه – گزینه‌های بیشتری روی میز گذاشته شده اند.

به گفته منابع - یکی از این گزینه‌ها افزوده شدن قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد – در کنار توافقنامه امریکا - طالبان در کارشیوه مذاکرات است که در آن امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است و از جمهوری اسلامی افغانستان نام برده شده است.

گزینه دیگر برداشتن دو ماده اختلافی از طرزالعمل و روی میز آوردن آنها در مرحله‌های بعدی است.

شریفه زرمتی، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: "راۀ معقول همین است که روی همین طرزالعمل، گزینه‌های بدیل کار صورت گیرد و بلاخره یکی آن قبول شود و اصول کاری تمام شود و داخل مذاکرات رسمی شویم."

ادریس رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسایل سیاسی – امریکا می گوید که :" شکستن بن بست در مذاکرات کنونی قطر یکی دو سه راۀ قابل ملاحظه دارد. راه اول این است که شما با امریکایی ها بیشتر و بیشتر همکاری می کنید تا آنها (امریکایی ها) در نهایت مجبور شوند تا آنها را (طالبان) از موقف شان کمی پایین بیاورند. راه دوم از اسلام آباد میگذرد و شما می توانید با کارکردن بسیار نزدیک دیپلوماتیک همرای اسلام آباد بالای طالبان فشاربیاورید و از موقف شان پایین بیاورید و راه سوم از میدان جنگ میگذرد."

از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه یک ماه می‌گذرد و در ۱۲ روز پسین هیچ نشستی میان گروه‌های تماس – هیات‌های مذاکره کننده برگزار نشده است.

هم‌رسانی کنید