Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه اندازی حملات هوایی نیروهای امریکایی در برابر طالبان در هلمند

پس از تصرف حوزه چهارم شهر لشکرگاه از سوی طالبان و حمله‌های گسترده این گروه بر بخش‌هایی از این شهر، نیروهای امریکایی امروز (دوشنبه ۲۱میزان) از انجام چندین حمله هوایی در برابر طالبان در هلمند خبر می‌دهند.

سخنگوی نیروهای امریکایی می‌گوید که این حمله‌ها بر بنیاد توافق نامه امریکا با طالبان و به پشتیبانی از نیروهای دولتی افغانستان انجام شده اند.

از سویی هم فرمانده کل نیروهای امریکایی درکشور می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر ولایت هلمند با توافق نامه دوحه سازگار نیستند و باید این حمله‌ها بی درنگ متوقف شوند.

جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع گفت: «طالبان باید بی درنگ اقدامات تهاجمی خودشان  را در ولایت هلمند متوقف کنند و از خشونت‌های خود در سراسر کشور بکاهند. این  با توافق نامه ایالات متحده و طالبان سازگار نیست و مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف می کند.»

منابع محلی در هلمند می‌گویند که امروز طالبان در حوزه سوم شهر لشکرگاه نیز با نیروهای دولتی درگیر شده اند و بر سه ولسوالی همجوار شهر لشکرگاه حمله‌هایی را انجام داده اند.

درهمین حال، ریاست جمهوری از فرستادن نیروهای بیشتر به هلمند خبر می‌دهد و اطمینان می‌دهد که حمله‌های طالبان بر ولایت هلمند به زودی سرکوب خواهند شد.

تصویر هایی که از سوی طالبان پخش شده اند نشان می‌دهند که پاسگاه‌های نیروهای دولتی در حوزه چهارم شهر لشکرگاه و بخش هایی از باباجی از سوی طالبان سقوط داده شده اند.
در این تصویرها دیده می‌شود که طالبان در حال ویران کردن پاسگاه‌های نیروهای دولتی هستند.

منابع محلی در شهر لشکرگاه تایید می‌کنند که در این پاسگاه‌ها بیشتر نیروهای پولیس ملی و پولیس محلی جا به جا بودند و آنان بی‌درگیری‌های سنگین پاسگاه‌های شان را ترک کردند، از همین رو نیروهای دولتی تلفات اندکی داشته اند.

عبدالولی پتیال، فعال مدنی می‌گوید: «هیچ نوع مقاومت صورت نگرفته است و پوسته‌های شان را رها کرده اند.»

خلیل الرحمان جواد، فرمانده پولیس هلمند گفت: «یک عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفت، اما به گروه طالبان تلفات وارد شده است.»

لعل گل، باشنده هلمند می گوید که :"در چاه انجیر در پیش خانه‌های مان همه طالبان آمده اند."

سمیع الله، باشنده هلمند گفت: «مردم به روی جاده‌ها خوابیده اند و بی خانه شده اند و هیچ چاره هم ندارند.»

در توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، طالبان تعهد کرده اند که بر شهرهای بزرگ حمله نکنند، اما پس از امضای این توافق نامه، حمله‌های طالبان بر حوزه چهارم شهر لشکر گاه یکی از بزرگ ترین حمله‌های این گروه بر مرکز یکی از ولایت‌های کشور بوده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت: «افزایش این حمله ها بیانگر این است که با تاسف طالبان خواست مردم افغانستان را برای آوردن یک صلح دایمی نمی پذیرند.»

اما قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در پیامی به طلوع‌نیوز می گوید که این گروه آن بخش هایی را به اداره شان در آورده اند که نیروهای دولتی چند ماه پیش از اداره این گروه بیرون ساخته بودند.

منابع محلی در ولایت هلمند تایید می کنند که طالبان همین اکنون حوزه چهارم شهر لشکرگاه را به دست آورده اند و در گیری‌ها در بخش هایی از حوزه سوم این شهر نیز آغاز شده اند.

همزمان با ادامه خشونت ها در بیش از بیست ولایت کشور، جنرال مارک میلی رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا می‌گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان وابسته به چی‌گونه‌گی اوضاع خواهد بود.

راه اندازی حملات هوایی نیروهای امریکایی در برابر طالبان در هلمند

فرمانده کل نیروهای امریکایی درکشور می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر ولایت هلمند باید متوقف شوند.

Thumbnail

پس از تصرف حوزه چهارم شهر لشکرگاه از سوی طالبان و حمله‌های گسترده این گروه بر بخش‌هایی از این شهر، نیروهای امریکایی امروز (دوشنبه ۲۱میزان) از انجام چندین حمله هوایی در برابر طالبان در هلمند خبر می‌دهند.

سخنگوی نیروهای امریکایی می‌گوید که این حمله‌ها بر بنیاد توافق نامه امریکا با طالبان و به پشتیبانی از نیروهای دولتی افغانستان انجام شده اند.

از سویی هم فرمانده کل نیروهای امریکایی درکشور می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر ولایت هلمند با توافق نامه دوحه سازگار نیستند و باید این حمله‌ها بی درنگ متوقف شوند.

جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع گفت: «طالبان باید بی درنگ اقدامات تهاجمی خودشان  را در ولایت هلمند متوقف کنند و از خشونت‌های خود در سراسر کشور بکاهند. این  با توافق نامه ایالات متحده و طالبان سازگار نیست و مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف می کند.»

منابع محلی در هلمند می‌گویند که امروز طالبان در حوزه سوم شهر لشکرگاه نیز با نیروهای دولتی درگیر شده اند و بر سه ولسوالی همجوار شهر لشکرگاه حمله‌هایی را انجام داده اند.

درهمین حال، ریاست جمهوری از فرستادن نیروهای بیشتر به هلمند خبر می‌دهد و اطمینان می‌دهد که حمله‌های طالبان بر ولایت هلمند به زودی سرکوب خواهند شد.

تصویر هایی که از سوی طالبان پخش شده اند نشان می‌دهند که پاسگاه‌های نیروهای دولتی در حوزه چهارم شهر لشکرگاه و بخش هایی از باباجی از سوی طالبان سقوط داده شده اند.
در این تصویرها دیده می‌شود که طالبان در حال ویران کردن پاسگاه‌های نیروهای دولتی هستند.

منابع محلی در شهر لشکرگاه تایید می‌کنند که در این پاسگاه‌ها بیشتر نیروهای پولیس ملی و پولیس محلی جا به جا بودند و آنان بی‌درگیری‌های سنگین پاسگاه‌های شان را ترک کردند، از همین رو نیروهای دولتی تلفات اندکی داشته اند.

عبدالولی پتیال، فعال مدنی می‌گوید: «هیچ نوع مقاومت صورت نگرفته است و پوسته‌های شان را رها کرده اند.»

خلیل الرحمان جواد، فرمانده پولیس هلمند گفت: «یک عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفت، اما به گروه طالبان تلفات وارد شده است.»

لعل گل، باشنده هلمند می گوید که :"در چاه انجیر در پیش خانه‌های مان همه طالبان آمده اند."

سمیع الله، باشنده هلمند گفت: «مردم به روی جاده‌ها خوابیده اند و بی خانه شده اند و هیچ چاره هم ندارند.»

در توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، طالبان تعهد کرده اند که بر شهرهای بزرگ حمله نکنند، اما پس از امضای این توافق نامه، حمله‌های طالبان بر حوزه چهارم شهر لشکر گاه یکی از بزرگ ترین حمله‌های این گروه بر مرکز یکی از ولایت‌های کشور بوده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت: «افزایش این حمله ها بیانگر این است که با تاسف طالبان خواست مردم افغانستان را برای آوردن یک صلح دایمی نمی پذیرند.»

اما قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در پیامی به طلوع‌نیوز می گوید که این گروه آن بخش هایی را به اداره شان در آورده اند که نیروهای دولتی چند ماه پیش از اداره این گروه بیرون ساخته بودند.

منابع محلی در ولایت هلمند تایید می کنند که طالبان همین اکنون حوزه چهارم شهر لشکرگاه را به دست آورده اند و در گیری‌ها در بخش هایی از حوزه سوم این شهر نیز آغاز شده اند.

همزمان با ادامه خشونت ها در بیش از بیست ولایت کشور، جنرال مارک میلی رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا می‌گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان وابسته به چی‌گونه‌گی اوضاع خواهد بود.

هم‌رسانی کنید