تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست گروه‌های تماس هیئت‎‌های مذاکره‌کننده پس از۱۲روز ازسرگرفته شد

هرچند نشست گروه‌‌های تماس هیئت‎‌های مذاکره‌‌کنندۀ شب گذشته (دوشنبه شب، ۲۱ میزان) بار دیگر برگزار شد، اما دو طرف باهم نتوانستند برسر کارشیوۀ مذاکرات، توافق کنند.

هیئت مذاکره‌‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌‌گوید که دراین نشست، در بارۀ موارد اختلافی بحث‌‌های جدی صورت گرفت و توافق شد تا برای حل آن، نشست‌‌ها ادامه یابد.

محمدنعیم، سخن‌‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز می‌‎گوید که گروه‌‌های تماس هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ نشست برگزار کردند و دربارۀ موضوعات اختلافی، بحث و گفت‌‌وگو کردند.

او افزود که در این نشست، توافق شد که نشست‌‌ها ادامه یابد.

‏‫این نهمین نشست گروه‌‌های تماس است که برگزار می‌‌شود.

این نشست پس از پا درمیانی زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا و نماینده‌گان کشورهای پشتیبان روند صلح افغانستان، از سر گرفته شده‌است.

روز دوشنبه، شماری از اعضای هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که احتمال دارد اختلاف‌ها دربارۀ کارشیوه مذاکرات میان افغانان در یکی دو روز آینده از میان برداشته شوند.

در همین حال منابعی در دوحه می‌گویند که خلیل‌زاد روز گذشته با هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ صلح - دیدار کرده‌است و در هماهنگی با نماینده‌گان کشورهای پشتیبان صلح افغانستان، تلاش دارد تا بن بست به میان آمده را بشکند.

اختلافی شدن بنیاد مذهبی مذاکرات و پیمان امریکا – طالبان همچون اصل در مذاکرات میان افغانان که به از حرکت باز ماندن روند صلح انجامید – راه را برای پا درمیانی خارجیان باز کرده‎است.

منابعی در دوحه می‌گویند که برای از میان برداشتن اختلاف‌ها در کارشیوه – گزینه‌های بیشتری روی میز گذاشته شده‌اند.

به‌گفتۀ منابع ، یکی از این گزینه‌ها افزوده شدن قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد – در کنار توافقنامه امریکا - طالبان در کارشیوه مذاکرات است که در آن امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌است و از جمهوری اسلامی افغانستان نام برده شده‌است.

گزینه دیگر برداشتن دو مادۀ اختلافی از کارشیوۀ مذاکرات و روی میز آوردن آنها در مرحله‌های بعدی است.

از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه یک ماه می‌گذرد.

نشست گروه‌های تماس هیئت‎‌های مذاکره‌کننده پس از۱۲روز ازسرگرفته شد

این نشست پس از پا درمیانی فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا و نماینده‌‌گان کشورهای پشتیبان روند صلح افغانستان، از سر گرفته شده‌‌است.

Thumbnail

هرچند نشست گروه‌‌های تماس هیئت‎‌های مذاکره‌‌کنندۀ شب گذشته (دوشنبه شب، ۲۱ میزان) بار دیگر برگزار شد، اما دو طرف باهم نتوانستند برسر کارشیوۀ مذاکرات، توافق کنند.

هیئت مذاکره‌‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌‌گوید که دراین نشست، در بارۀ موارد اختلافی بحث‌‌های جدی صورت گرفت و توافق شد تا برای حل آن، نشست‌‌ها ادامه یابد.

محمدنعیم، سخن‌‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز می‌‎گوید که گروه‌‌های تماس هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ نشست برگزار کردند و دربارۀ موضوعات اختلافی، بحث و گفت‌‌وگو کردند.

او افزود که در این نشست، توافق شد که نشست‌‌ها ادامه یابد.

‏‫این نهمین نشست گروه‌‌های تماس است که برگزار می‌‌شود.

این نشست پس از پا درمیانی زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا و نماینده‌گان کشورهای پشتیبان روند صلح افغانستان، از سر گرفته شده‌است.

روز دوشنبه، شماری از اعضای هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که احتمال دارد اختلاف‌ها دربارۀ کارشیوه مذاکرات میان افغانان در یکی دو روز آینده از میان برداشته شوند.

در همین حال منابعی در دوحه می‌گویند که خلیل‌زاد روز گذشته با هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ صلح - دیدار کرده‌است و در هماهنگی با نماینده‌گان کشورهای پشتیبان صلح افغانستان، تلاش دارد تا بن بست به میان آمده را بشکند.

اختلافی شدن بنیاد مذهبی مذاکرات و پیمان امریکا – طالبان همچون اصل در مذاکرات میان افغانان که به از حرکت باز ماندن روند صلح انجامید – راه را برای پا درمیانی خارجیان باز کرده‎است.

منابعی در دوحه می‌گویند که برای از میان برداشتن اختلاف‌ها در کارشیوه – گزینه‌های بیشتری روی میز گذاشته شده‌اند.

به‌گفتۀ منابع ، یکی از این گزینه‌ها افزوده شدن قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد – در کنار توافقنامه امریکا - طالبان در کارشیوه مذاکرات است که در آن امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌است و از جمهوری اسلامی افغانستان نام برده شده‌است.

گزینه دیگر برداشتن دو مادۀ اختلافی از کارشیوۀ مذاکرات و روی میز آوردن آنها در مرحله‌های بعدی است.

از گشایش مذاکرات میان افغانان در دوحه یک ماه می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید