تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روآوری دوبارۀ زندانیان رها شده به جرایم جنایی در پایتخت

فرماندهی پولیس کابل امروز (سه شنبه ۲۲میزان) می‌گوید که حدود هشت صد تن از مجرمان جرم‌های جنایی که بر بنیاد فرمان رییس جمهور از بهر گسترش ویروس کرونا در ماه‌های پیسین از زندان‌ها رها شده بودند دوباره دست به جرم‌های جنایی زده اند.

جمعه گل همت می‌گوید اکنون این زندانیان رها شده در برهم زدن امنیت کابل و افزایش جرم‌های دست دارند.

در همین حال شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که نبود تضمین برای رهایی این زندانیان و بی‌پروایی مسوولان امنیتی در تامین امنیت شهر کابل سبب شده است تا هر روز بخش‌های از پایتخت گواه رویدادی‌های جنایی باشد.

خانوادۀ مبین ۱۹ ساله می‌گوید که حدود یک سال  پیش یکی از تفنگداران غیر قانونی با شلیک گلوله یک چشم پسرشان را نابینا ساخت، اما با آن که دادگاه هفت سال این تفنگدار را زندان حکم کرد، اوچند ماه پیش به علت گسترش ویروس کرونا از زندان رها شد واین بار بر خانه آنان تیر اندازی کرد.
 
مادر مبین می گوید که :"  همین دزد و راه گیر را که گرفتار می کنند دوباره از مقام بالا رها می کنند، چرا رها می کنند؟ از خاطر همین ها تمام امن کابل خراب شده است باید رها نشوند و سرزنش شوند." 

امین جان، باشنده کابل می گوید که :" ای رقم دزد را که تو (حکومت) به بهانۀ کرونا رها کردی، به جای او ریش سفیدان را رها می کردی." 

حکمت‌الله یکی استاد دانشگاه است، کسی که می خواست درباره نا امنی‌های پایتخت با ما گفت وگو کند، اما دزدان در درون شهرمبایل او را دزدیدند.

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه می گوید که :" به مجردی که پیش رویم استاده شدند و فهمیدم که لت و کوب می کنند و می کشند آدم را تیلیفونم و بکسک جیبی خود را برای شان دادم، به همان اساس هیچ کس احساس آرامش ندارد." 

بر بنیاد فرمان‌های رییس جمهور از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود یازده هزار زندانی بر بنیاد فرمان های رییس جمهور از زندان‌ها رها شده اند که در این میان بیش از ۶ هزار ۳۰۰ زندانی از بهر گسترش ویروس کرونا در کشور آزاد شده اند.

نازنین، باشنده کابل می گوید که :" ما می بینیم که بخاطر یک مبایل که ارزش آن شاید بیشتر از بیست هزار افغانی نباشد یک جوان خود را از دست می دهیم." 

بسم‌الله، باشنده کابل می گوید که :" تنها جای که امنیت باشد شاید دفتر خودی ریاست جمهوری باشد که شاید درآنجا چپاولی صورت نگیرد اما غارت های بزرگتر صورت می گیرد." 

فرمانده پولیس کابل نیز می‌پذیرد که زندانیان رها شده پیش ازپایان دوره زندان شان در بدتر شدن اوضاع امنیتی درپایتخت نقش داشته اند.

جمعه گل همت، فرمانده پولیس کابل می گوید که :" مجرمینی که رها شده اند طبعأ در شهر کابل هم مشکلاتی را به بار آورده اند. یعنی ۷۸۰ نفر از مجرمینی که قبلآ به بسیار مشکلات در شهر کابل دستگیر گردیده بودند." 

اما نهادهای امنیتی می‌گویند که شماری از این زندانیان با ضمانت رها شده اند و شماری دیگر نیز پرونده‌های شان دوباره برسی می شود.

به باور شهروندان عدم مسوولیت پذیری نیروهای امنیتی در تامین امنیت کابل سبب شده تا در هفته‌های پسین هر کوچه و پس کوچه کابل گواه رویدادهای جنایی چون دزدی‌های مسلحانه و قتل‌های هدفمند باشد. آنان می‌گویند که مسوولان امنیتی باید راهکاری را برای تامین امنیت کابل روی دست بگیرند.

روآوری دوبارۀ زندانیان رها شده به جرایم جنایی در پایتخت

شهروندان می‌گویند بی‌پروایی مسوولان امنیتی در تامین امنیت شهر کابل سبب شده است تا هر روز بخش‌های از پایتخت گواه رویدادی‌های جنایی باشد.

Thumbnail

فرماندهی پولیس کابل امروز (سه شنبه ۲۲میزان) می‌گوید که حدود هشت صد تن از مجرمان جرم‌های جنایی که بر بنیاد فرمان رییس جمهور از بهر گسترش ویروس کرونا در ماه‌های پیسین از زندان‌ها رها شده بودند دوباره دست به جرم‌های جنایی زده اند.

جمعه گل همت می‌گوید اکنون این زندانیان رها شده در برهم زدن امنیت کابل و افزایش جرم‌های دست دارند.

در همین حال شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که نبود تضمین برای رهایی این زندانیان و بی‌پروایی مسوولان امنیتی در تامین امنیت شهر کابل سبب شده است تا هر روز بخش‌های از پایتخت گواه رویدادی‌های جنایی باشد.

خانوادۀ مبین ۱۹ ساله می‌گوید که حدود یک سال  پیش یکی از تفنگداران غیر قانونی با شلیک گلوله یک چشم پسرشان را نابینا ساخت، اما با آن که دادگاه هفت سال این تفنگدار را زندان حکم کرد، اوچند ماه پیش به علت گسترش ویروس کرونا از زندان رها شد واین بار بر خانه آنان تیر اندازی کرد.
 
مادر مبین می گوید که :"  همین دزد و راه گیر را که گرفتار می کنند دوباره از مقام بالا رها می کنند، چرا رها می کنند؟ از خاطر همین ها تمام امن کابل خراب شده است باید رها نشوند و سرزنش شوند." 

امین جان، باشنده کابل می گوید که :" ای رقم دزد را که تو (حکومت) به بهانۀ کرونا رها کردی، به جای او ریش سفیدان را رها می کردی." 

حکمت‌الله یکی استاد دانشگاه است، کسی که می خواست درباره نا امنی‌های پایتخت با ما گفت وگو کند، اما دزدان در درون شهرمبایل او را دزدیدند.

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه می گوید که :" به مجردی که پیش رویم استاده شدند و فهمیدم که لت و کوب می کنند و می کشند آدم را تیلیفونم و بکسک جیبی خود را برای شان دادم، به همان اساس هیچ کس احساس آرامش ندارد." 

بر بنیاد فرمان‌های رییس جمهور از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود یازده هزار زندانی بر بنیاد فرمان های رییس جمهور از زندان‌ها رها شده اند که در این میان بیش از ۶ هزار ۳۰۰ زندانی از بهر گسترش ویروس کرونا در کشور آزاد شده اند.

نازنین، باشنده کابل می گوید که :" ما می بینیم که بخاطر یک مبایل که ارزش آن شاید بیشتر از بیست هزار افغانی نباشد یک جوان خود را از دست می دهیم." 

بسم‌الله، باشنده کابل می گوید که :" تنها جای که امنیت باشد شاید دفتر خودی ریاست جمهوری باشد که شاید درآنجا چپاولی صورت نگیرد اما غارت های بزرگتر صورت می گیرد." 

فرمانده پولیس کابل نیز می‌پذیرد که زندانیان رها شده پیش ازپایان دوره زندان شان در بدتر شدن اوضاع امنیتی درپایتخت نقش داشته اند.

جمعه گل همت، فرمانده پولیس کابل می گوید که :" مجرمینی که رها شده اند طبعأ در شهر کابل هم مشکلاتی را به بار آورده اند. یعنی ۷۸۰ نفر از مجرمینی که قبلآ به بسیار مشکلات در شهر کابل دستگیر گردیده بودند." 

اما نهادهای امنیتی می‌گویند که شماری از این زندانیان با ضمانت رها شده اند و شماری دیگر نیز پرونده‌های شان دوباره برسی می شود.

به باور شهروندان عدم مسوولیت پذیری نیروهای امنیتی در تامین امنیت کابل سبب شده تا در هفته‌های پسین هر کوچه و پس کوچه کابل گواه رویدادهای جنایی چون دزدی‌های مسلحانه و قتل‌های هدفمند باشد. آنان می‌گویند که مسوولان امنیتی باید راهکاری را برای تامین امنیت کابل روی دست بگیرند.

هم‌رسانی کنید