تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی هلمند: طالبان با همکاری جنگجویان خارجی برهلمند حمله کرده‌اند

در ششمین روز نبردها در هلمند، یاسین خان، والی این ولایت می‌گوید که جنگجویان گروه طالبان با همکاری جنگجویان خارجی بر شهر لشکرگاه حمله کرده‌اند.

یاسین خان می‌گوید که طالبان در بخش‌های زیر حاکمیت شان در ولایت هلمند به جنگجویان گروه‌های خارجی چون؛ القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه پناه داده‌اند و این گروه‌ها در آموزش‌های نظامی و ساخت بم‌ها طالبان را کمک می‌کنند.

این در حالی است که جنگجویان طالبان به سب استیشن برق که برق را به لایت‌های هلمند و شهر لشکرگاه می‌رساند نیز وارد شدند.

والی هلمند در این باره گفت: «اینجا گروۀ القاعده، گروۀ جیش محمد و لشکر طیبه و همین‌گونه گروه‌های تروریستی آسیای میانه و دیگر گروه‌های تروریستی استند که با هم‌صدایی طالبان در جنگ‌های قبلی هم شرکت داشتند در و جنگ‌های کنونی هم.»

در همین حال، گروهی دیگری از طالبان یک پاسگاۀ نیروهای دولتی را در ولسوالی ناوه سقوط داده‌اند.

کریم اتل، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «در برخی جاهایی‌که جسدهای شان باقی مانده‌است و یا زخمی‌های شان باقی مانده‌است، حکومت به این نتیجه رسیده‌است که افغانان نیستند و اکثرأ از کشورهای دیگر آمدند و یا از کشورهای همسایه آمده‌اند و به زبان‌های ملی افغانستان صحبت کرده نمی‌توانند.»

اما، سخن‌گوی طالبان هرگونه نقش داشتن جنجویان خارجی را در حملۀ این گروه بر لشکرگاه رد می‌کند.

در جنگ‌های اخیر هلمند زیان‌های سنگینی به دارای‌های عامه وارد شده‌است.

سیف‌الله، فعال جامعه مدنی در هلمند اظهار داشت: «اگر طالبان استند و یا هر طرف دیگری که استند نباید به تأسیسات عامه زیان وارد کنند.»

نورآغا، فعال دیگر جامعه مدنی در هلمند نیز اظهار داشت: «طرف‌های درگیر باید از دارای‌های عامه حفاظت کنند.»

طالبان شش روز پیش بربخش‌هایی از ولسوالی‌های ناوه، نهرسراج، نادعلی و حوزۀ چهارم لشکرگاه یورش بردند و پاسگاه‌های نیروهای دولتی را سقوط دادند. اما نیروهای دولتی می‌گویند که عملیات پس‌گیری پاسگاه‌های سقوط شده جریان دارند.

والی هلمند: طالبان با همکاری جنگجویان خارجی برهلمند حمله کرده‌اند

اما، سخن‌گوی طالبان هرگونه نقش داشتن جنجویان خارجی را در حملۀ این گروه بر لشکرگاه رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

در ششمین روز نبردها در هلمند، یاسین خان، والی این ولایت می‌گوید که جنگجویان گروه طالبان با همکاری جنگجویان خارجی بر شهر لشکرگاه حمله کرده‌اند.

یاسین خان می‌گوید که طالبان در بخش‌های زیر حاکمیت شان در ولایت هلمند به جنگجویان گروه‌های خارجی چون؛ القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه پناه داده‌اند و این گروه‌ها در آموزش‌های نظامی و ساخت بم‌ها طالبان را کمک می‌کنند.

این در حالی است که جنگجویان طالبان به سب استیشن برق که برق را به لایت‌های هلمند و شهر لشکرگاه می‌رساند نیز وارد شدند.

والی هلمند در این باره گفت: «اینجا گروۀ القاعده، گروۀ جیش محمد و لشکر طیبه و همین‌گونه گروه‌های تروریستی آسیای میانه و دیگر گروه‌های تروریستی استند که با هم‌صدایی طالبان در جنگ‌های قبلی هم شرکت داشتند در و جنگ‌های کنونی هم.»

در همین حال، گروهی دیگری از طالبان یک پاسگاۀ نیروهای دولتی را در ولسوالی ناوه سقوط داده‌اند.

کریم اتل، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «در برخی جاهایی‌که جسدهای شان باقی مانده‌است و یا زخمی‌های شان باقی مانده‌است، حکومت به این نتیجه رسیده‌است که افغانان نیستند و اکثرأ از کشورهای دیگر آمدند و یا از کشورهای همسایه آمده‌اند و به زبان‌های ملی افغانستان صحبت کرده نمی‌توانند.»

اما، سخن‌گوی طالبان هرگونه نقش داشتن جنجویان خارجی را در حملۀ این گروه بر لشکرگاه رد می‌کند.

در جنگ‌های اخیر هلمند زیان‌های سنگینی به دارای‌های عامه وارد شده‌است.

سیف‌الله، فعال جامعه مدنی در هلمند اظهار داشت: «اگر طالبان استند و یا هر طرف دیگری که استند نباید به تأسیسات عامه زیان وارد کنند.»

نورآغا، فعال دیگر جامعه مدنی در هلمند نیز اظهار داشت: «طرف‌های درگیر باید از دارای‌های عامه حفاظت کنند.»

طالبان شش روز پیش بربخش‌هایی از ولسوالی‌های ناوه، نهرسراج، نادعلی و حوزۀ چهارم لشکرگاه یورش بردند و پاسگاه‌های نیروهای دولتی را سقوط دادند. اما نیروهای دولتی می‌گویند که عملیات پس‌گیری پاسگاه‌های سقوط شده جریان دارند.

هم‌رسانی کنید