Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: بیش از ۲۲ولسوالی بدخشان ناامن استند

مقام‌های محلی در بدخشان می‌گویند که ازمیان ۲۷ولسوالی این ولایت، بیش از۲۲ولسوالی ناامن استند و طالبان دست به حمله‌ها می‌زنند.

زکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که جنگجویان خارجی که ارتباط نزدیک با شبکۀ القاعده دارند در همکاری باطالبان در جنگ‌ها، بدخشان را ناامن ساخته‌اند. اما، طالبان هرگونه پیوند شان را با جنگجویان خارجی را رد می‌کنند.

آقای سودا گفت: «گروه‌های تروریستی بین‌المللی، ارتباط قوی با القاعده و داعش دارند. و عمده‌ترین عامل جنگ در بدخشان هم این‌ها استند.»

منابع آگاه امنیتی، می‌گویند که شمار هراس‌افگنان خارجی در بدخشان به بیش از چهارصد تن می‌رسد.

بربنیاد اطلاعات این منابع آگاه، در بدخشان ده‌ها جنگجوی خارجی از ولسوالی‌های جرم و وردج، خودشان را به بخش‌هایی از راغ‌ها، در نوار مرزی با تا جیکستان، رسانیده‌اند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «هدف‌ این‌ها در کل این است که از طالب حمایت کنند و در درازمدت، این‌ها برنامه‌هایی دارند که به تاجیکستان دسترسی داشته باشند، دسترسی داشته باشند به چین.»

در همین حال، باشنده‌گان روستای جوزگون ستا در حومۀ شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، می‌گویند که طالبان در منطقۀ کولگهی که زادگاۀ برهاندالدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح است نیز خودشان را رسانیده‌اند.

عبدالبصیر وثیق، فعال جامعه مدنی بدخشان اظهار داشت: «موجودیت افراد مسلح غیرمسؤول به یک مشکل بسیار جدی به مردم تبدیل شده‌است.»

بدخشان از رهگذر نظامی یک ولایت مهم راهبردی در شمال شرق شناخته می‌شود. این ولایت افزون برهم مرز بودن با شماری از ولایت‌های ناامن کشور، با کشورهای چون پاکستان، چین و تاجیکستان نیز هم مرز است.

مقام‌ها: بیش از ۲۲ولسوالی بدخشان ناامن استند

بربنیاد اطلاعات این منابع آگاه، در بدخشان ده‌ها جنگجوی خارجی از ولسوالی‌های جرم و وردج، خودشان را به بخش‌هایی از راغ‌ها، در نوار مرزی با تا جیکستان، رسانیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در بدخشان می‌گویند که ازمیان ۲۷ولسوالی این ولایت، بیش از۲۲ولسوالی ناامن استند و طالبان دست به حمله‌ها می‌زنند.

زکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که جنگجویان خارجی که ارتباط نزدیک با شبکۀ القاعده دارند در همکاری باطالبان در جنگ‌ها، بدخشان را ناامن ساخته‌اند. اما، طالبان هرگونه پیوند شان را با جنگجویان خارجی را رد می‌کنند.

آقای سودا گفت: «گروه‌های تروریستی بین‌المللی، ارتباط قوی با القاعده و داعش دارند. و عمده‌ترین عامل جنگ در بدخشان هم این‌ها استند.»

منابع آگاه امنیتی، می‌گویند که شمار هراس‌افگنان خارجی در بدخشان به بیش از چهارصد تن می‌رسد.

بربنیاد اطلاعات این منابع آگاه، در بدخشان ده‌ها جنگجوی خارجی از ولسوالی‌های جرم و وردج، خودشان را به بخش‌هایی از راغ‌ها، در نوار مرزی با تا جیکستان، رسانیده‌اند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «هدف‌ این‌ها در کل این است که از طالب حمایت کنند و در درازمدت، این‌ها برنامه‌هایی دارند که به تاجیکستان دسترسی داشته باشند، دسترسی داشته باشند به چین.»

در همین حال، باشنده‌گان روستای جوزگون ستا در حومۀ شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، می‌گویند که طالبان در منطقۀ کولگهی که زادگاۀ برهاندالدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح است نیز خودشان را رسانیده‌اند.

عبدالبصیر وثیق، فعال جامعه مدنی بدخشان اظهار داشت: «موجودیت افراد مسلح غیرمسؤول به یک مشکل بسیار جدی به مردم تبدیل شده‌است.»

بدخشان از رهگذر نظامی یک ولایت مهم راهبردی در شمال شرق شناخته می‌شود. این ولایت افزون برهم مرز بودن با شماری از ولایت‌های ناامن کشور، با کشورهای چون پاکستان، چین و تاجیکستان نیز هم مرز است.

هم‌رسانی کنید