تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن سه تن در یک انفجار در ولایت پروان

در یک انفجار در ولسوالی سالنگ ولایت پروان، آمر جنایی، فرمانده تولی و یک سرباز پولیس این ولسوالی جان باخت و آمر تروریزم ولسوالی سالنگ زخم برداشته است. 

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می‌گوید که این رویداد صبح امروز در روستای للمه سبزک ولسوالی سالنگ هنگامی رخ داد که موتر حامل این نیروها با یک ماین کنارجاده برخورد کرد.

به گفته شهکار نیروهای پولیس برای انجام یک ماموریت به روستای سیاه سنگ سالنگ می رفتند.

در همین حال، در انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر در ولسوالی بگرام ولایت پروان یک سرباز ارتش و سه کودک زخمی شدند‌.

یک منبع در شفاخانه ولسوالی بگرام می گوید که این رویداد نزدیک ساعت نه ونیم صبح امرور رخ داد و اوضاع صحی دو زخمی وخیم است.

در همین حال، ویس الله تاج، فرمانده پولیس ولسوالی بگرام می گوید که این رویداد برخاسته از انفجار ماین مقناطیسی بر واسطه مربوط به رییس روند سبز در کاپیسا بود.

جان باختن سه تن در یک انفجار در ولایت پروان

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می‌گوید که این رویداد صبح امروز در روستای للمه سبزک ولسوالی سالنگ رخ داد.

تصویر بندانگشتی

در یک انفجار در ولسوالی سالنگ ولایت پروان، آمر جنایی، فرمانده تولی و یک سرباز پولیس این ولسوالی جان باخت و آمر تروریزم ولسوالی سالنگ زخم برداشته است. 

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می‌گوید که این رویداد صبح امروز در روستای للمه سبزک ولسوالی سالنگ هنگامی رخ داد که موتر حامل این نیروها با یک ماین کنارجاده برخورد کرد.

به گفته شهکار نیروهای پولیس برای انجام یک ماموریت به روستای سیاه سنگ سالنگ می رفتند.

در همین حال، در انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر در ولسوالی بگرام ولایت پروان یک سرباز ارتش و سه کودک زخمی شدند‌.

یک منبع در شفاخانه ولسوالی بگرام می گوید که این رویداد نزدیک ساعت نه ونیم صبح امرور رخ داد و اوضاع صحی دو زخمی وخیم است.

در همین حال، ویس الله تاج، فرمانده پولیس ولسوالی بگرام می گوید که این رویداد برخاسته از انفجار ماین مقناطیسی بر واسطه مربوط به رییس روند سبز در کاپیسا بود.

هم‌رسانی کنید