تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک مقام سازمان ملل: ایمن الظواهری هنوز با طالبان روابط نزدیک دارد

یک مقام بلندپایۀ سازمان ملل متحد می‌گوید که رهبران برجستۀ القاعده هنوز هم در افغانستان استند و ایمن‌الظواهری، رهبر گروۀ القاعده با طالبان روابط نزدیکی دارد.

ایموند فیتون برون، هماهنگ‌ کنندۀ گروۀ نظارتی سازمان ملل متحد بر داعش، القاعده و طالبان، در گفت‌وگو با صدای امریکا می‌افزاید که که طالبان در جریان مذاکرات با امریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.

او در این باره می‌گوید: «طالبان در جریان مذاکرات با امریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.»

این در حالی است که طالبان در توافق‌نامۀ صلح که با امریکا امضا کرده‌اند، تعهد سپرده‌اند که روابطه شان را با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افگن قطع می‌کنند.

این گروه، در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایۀ سازمان ملل می‌گوید که این گفته‌ها واقعیت ندارند.

چند روز پیش، والی هلمند و والی بدخشان نیز گفتند که اعضای گروۀ طالبان در این ولایت‌ها با گروه‌های هراس‌افگن خارجی ارتباط دارند و در حمله‌های شان بر بخش‌هایی از این ولایت‌ها همکار استند.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از یک ماه بدینسو سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز مذاکرات صلح استند.

از سویی دیگر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ نقش کشورهای منطقه برصلح افغانستان می‌گوید که ایران در ظاهر خودرا پشتیبان صلح در افغانستان نشان می‌دهد، اما در حقیقت ایران می‌خواهد که جنگ افغانستان ادامه پیدا کند.

آقای خلیل‌زاد در این باره می‌افزاید: «وزارت خارجه ایران چیزهای مثبتی می‌گوید و اندیشه‌ها و بیانیه‌هایی می‌دهد که می‌توانند حامی روند صلح تفسیر شوند؛ اما یک ایران دیگر است که می‌خواهد امریکا در اینجا گیر بیفتد، جنگی غیرقابل پیروزی اما پرهزینۀ برای امریکا، می‌خواهند افغانستان را همچون یک فشار در برابر امریکا کار بگیرند و به روند صلح افغانستان کمکی نمی‌کنند.»

آقای خلیل‌‎زاد نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مثبت واثرگذار می‌داند، اما وزیرخارجۀ هند، پاکستان را بر پشتیبانی از هراس‌افگنی در منطقه متهم می‌سازد.

اس جیشنکر، وزیر خارجه هند گفت: «پاکستان کشوری است که با هند روابط بازرگانی عادی ندارد. ما سیستم ویزای عادی نداریم؛ زیرا پاکستان در این زمینه بسیار محدود عمل می‌کند. آن‌ها راه‌های ارتباطی را میان هند و افغانستان و از افغانستان به هند بسته کرده‌اند.»

هرچند دیدگاه سفارت‌های ایران و پاکستان را دربارۀ این گفته‌ها بدست آورده نتوانستیم اما پیش از این دوکشور ادعاهای مشابه را رد کرده‌اند.

یک مقام سازمان ملل: ایمن الظواهری هنوز با طالبان روابط نزدیک دارد

چند روز پیش، والی هلمند و والی بدخشان نیز گفتند که اعضای گروۀ طالبان در این ولایت‌ها با گروه‌های هراس‌افگن خارجی ارتباط دارند.

تصویر بندانگشتی

یک مقام بلندپایۀ سازمان ملل متحد می‌گوید که رهبران برجستۀ القاعده هنوز هم در افغانستان استند و ایمن‌الظواهری، رهبر گروۀ القاعده با طالبان روابط نزدیکی دارد.

ایموند فیتون برون، هماهنگ‌ کنندۀ گروۀ نظارتی سازمان ملل متحد بر داعش، القاعده و طالبان، در گفت‌وگو با صدای امریکا می‌افزاید که که طالبان در جریان مذاکرات با امریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.

او در این باره می‌گوید: «طالبان در جریان مذاکرات با امریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.»

این در حالی است که طالبان در توافق‌نامۀ صلح که با امریکا امضا کرده‌اند، تعهد سپرده‌اند که روابطه شان را با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افگن قطع می‌کنند.

این گروه، در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایۀ سازمان ملل می‌گوید که این گفته‌ها واقعیت ندارند.

چند روز پیش، والی هلمند و والی بدخشان نیز گفتند که اعضای گروۀ طالبان در این ولایت‌ها با گروه‌های هراس‌افگن خارجی ارتباط دارند و در حمله‌های شان بر بخش‌هایی از این ولایت‌ها همکار استند.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از یک ماه بدینسو سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز مذاکرات صلح استند.

از سویی دیگر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ نقش کشورهای منطقه برصلح افغانستان می‌گوید که ایران در ظاهر خودرا پشتیبان صلح در افغانستان نشان می‌دهد، اما در حقیقت ایران می‌خواهد که جنگ افغانستان ادامه پیدا کند.

آقای خلیل‌زاد در این باره می‌افزاید: «وزارت خارجه ایران چیزهای مثبتی می‌گوید و اندیشه‌ها و بیانیه‌هایی می‌دهد که می‌توانند حامی روند صلح تفسیر شوند؛ اما یک ایران دیگر است که می‌خواهد امریکا در اینجا گیر بیفتد، جنگی غیرقابل پیروزی اما پرهزینۀ برای امریکا، می‌خواهند افغانستان را همچون یک فشار در برابر امریکا کار بگیرند و به روند صلح افغانستان کمکی نمی‌کنند.»

آقای خلیل‌‎زاد نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مثبت واثرگذار می‌داند، اما وزیرخارجۀ هند، پاکستان را بر پشتیبانی از هراس‌افگنی در منطقه متهم می‌سازد.

اس جیشنکر، وزیر خارجه هند گفت: «پاکستان کشوری است که با هند روابط بازرگانی عادی ندارد. ما سیستم ویزای عادی نداریم؛ زیرا پاکستان در این زمینه بسیار محدود عمل می‌کند. آن‌ها راه‌های ارتباطی را میان هند و افغانستان و از افغانستان به هند بسته کرده‌اند.»

هرچند دیدگاه سفارت‌های ایران و پاکستان را دربارۀ این گفته‌ها بدست آورده نتوانستیم اما پیش از این دوکشور ادعاهای مشابه را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید