تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سودا: طالبان ماهانه میلیون‌ها دالر از استخراج طلا بدست می‌‌آورند

ذکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که طالبان از استخراج طلا در بدخشان ماهانه میلیون‌ها دالر پول بدست می‌آورند که از این منابع جنگ را در این ولایت تمویل می‌کنند.

منابع آگاۀ امنیتی نیز در بدخشان می‌گویند که در راغستان بدخشان که بسیاری از بخش‌های آن بدست طالبان است بیش از هزار تن با بیش از ۱۵۰ اسکواتور برای استخراج طلا کار می‌کنند که طالبان ده درصد این درامدها را بدست می‌آورند.

والی بدخشان در این باره گفت: «بیشتر از چند میلیون دالر ماهوار این‌ها عاید دارند... همین تجهیزات و لوجستیک خودرا از همین منابع تأمین می‌کنند.»

اما، طالبان این گفته‌ها را رد می‌کنند.

ولسوالی‌های راغستان، کوهستان و یفتل در بدخشان، بزرگ‌ترین معادن طلا را در خود جا داده‌اند.

تصویرهای بدست آمده از راغستان نشان می‌دهند که بیشترین بخش‌های آن زیرحاکمیت طالبان است و در در آن‌جاها طلا به شیوۀ ریگ‌شویی یا زر شویی بدست می‌آید.

بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «از مدت چند سال به این طرف طالبان، زرشویی می‌کنند – هم مستقیم خود شان و هم از مردم خمس می‌گیرند.»

طالبان این گفته‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند که مردم محل سال‌ها است برای بدست خرج خانواده‌های شان طلا کُنش می‌کنند.

طلا در بدخشان به‌گونۀ غیرقانونی و غیرمعیاری بدست می‌آید که یک بخش بزرگ این طلا  به کابل و سپس حتا از راه‌های هوایی به بیرون از کشور قاچاق می‌شود.

سودا: طالبان ماهانه میلیون‌ها دالر از استخراج طلا بدست می‌‌آورند

طلا در بدخشان به‌گونۀ غیرقانونی و غیرمعیاری بدست می‌آید که یک بخش بزرگ این طلا  به کابل و سپس حتا از راه‌های هوایی به بیرون از کشور قاچاق می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ذکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که طالبان از استخراج طلا در بدخشان ماهانه میلیون‌ها دالر پول بدست می‌آورند که از این منابع جنگ را در این ولایت تمویل می‌کنند.

منابع آگاۀ امنیتی نیز در بدخشان می‌گویند که در راغستان بدخشان که بسیاری از بخش‌های آن بدست طالبان است بیش از هزار تن با بیش از ۱۵۰ اسکواتور برای استخراج طلا کار می‌کنند که طالبان ده درصد این درامدها را بدست می‌آورند.

والی بدخشان در این باره گفت: «بیشتر از چند میلیون دالر ماهوار این‌ها عاید دارند... همین تجهیزات و لوجستیک خودرا از همین منابع تأمین می‌کنند.»

اما، طالبان این گفته‌ها را رد می‌کنند.

ولسوالی‌های راغستان، کوهستان و یفتل در بدخشان، بزرگ‌ترین معادن طلا را در خود جا داده‌اند.

تصویرهای بدست آمده از راغستان نشان می‌دهند که بیشترین بخش‌های آن زیرحاکمیت طالبان است و در در آن‌جاها طلا به شیوۀ ریگ‌شویی یا زر شویی بدست می‌آید.

بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «از مدت چند سال به این طرف طالبان، زرشویی می‌کنند – هم مستقیم خود شان و هم از مردم خمس می‌گیرند.»

طالبان این گفته‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند که مردم محل سال‌ها است برای بدست خرج خانواده‌های شان طلا کُنش می‌کنند.

طلا در بدخشان به‌گونۀ غیرقانونی و غیرمعیاری بدست می‌آید که یک بخش بزرگ این طلا  به کابل و سپس حتا از راه‌های هوایی به بیرون از کشور قاچاق می‌شود.

هم‌رسانی کنید