تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معرفی فرماندهان تازۀ پولیس برای صد ولسوالی کشور

در شرایطی که نبردها یک بار دیگر شدت گرفته‌اند، حکومت برای صد ولسوالی کشور، صد فرماندۀ تازۀ پولیس معرفی کرده‌است.

گفته می‌شود که این نظامیان، از میان ده‌ها تنی که برای دست‌یابی به کرسی‌های فرماندهی پولیس ولسوالی‌ها نامزد بودند، برگزیده شده‌اند.

این فرماندهان تازۀ پولیس، شام روز گذشته از سوی رییس‌جمهور غنی رسمأ معرفی شدند. آقای غنی در این مراسم، گفت که با آغاز مأموریت‌های این نظامیان، در اوضاع امنیتی بخش‌هایی از کشور، تغییرات مثبتی خواهند آمد.

رییس‌جمهور گفت: «امروز صدمرد آب‌دیده، به یک اراده، برای تغییر مثبت وضعیت امنیتی افغانستان ایستاده استند و آماده به فداکاری استند. این فداکاری را ملت افغانستان تقدیر می‌کند.»

رییس‌جمهور افزود که برای اثرگذاری بیشتر کارهای این فرماندهان، آنان باید در محلات مأموریت شان «صلاحیت تغییر افراد ناکاره» را داشته باشند: «باید این‌ها را به این قادر بسازیم که رهبری خود را ثابت کنند. اگر کسانی همراه‌شان کار نکردند، ضرورت واضح است که صلاحیت تغییر افراد ناکاره را داشته باشند.»

در مراسم معرفی این فرماندهان تازۀ پولیس، بر باورمندی به توانایی‌های این نظامیان جوان در پرداختن به مسؤولیت‌های تازۀ‌شان تأکید شد و بر این مأموریت، تاریخ‌سازی نام داده  شد.
امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور اظهار داشت: «شما می‌روید در یک قدمه متوسط رهبری را در جامعه به‌دوش می‌گیرید، ولسوالی را رهبری‌اش را به‌دوش می‌گیرید، تاریخ را می‌سازید.»

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز افزود: «کاملاً متیقنم که شما می‌توانید هم مشکلات کنونی را رفع کنید و هم برای مردم، زمینه زنده‌گی خوب، آرام و راحت را برابر کنید.»

شماری از این فرماندهان پولیس، نیز به عمل‌کرد جدی‌شان در پرداختن به این مأموریت‌ها، تعهد می‌سپارند.

سید جلال سادات، یکی از فرماندهان تازۀ پولیس ولسوالی‌ها بیان داشت: «جناب رییس‌صاحب! شما از کارکرد ما، از اجراآت ما، از نحو هماهنگی و تأمین روابط ما، فی مابین مردم و حکومت، از زبان ما نی، بلکه از زبان مردم خواهید شنید.»

این فرماندهان پولیس، در اوضاعی برای رفتن به صد ولسوالی افغانستان آماده می‌شوند که هم‌اکنون در برخی از این ولسوالی‌ها، ناامنی‌ها اوج گرفته‌اند و هم‌زمان با مذاکرات میان‌افغانان در دوحه نیروهای حکومت و طالبان در این بخش‌ها با هم درگیر استند.

معرفی فرماندهان تازۀ پولیس برای صد ولسوالی کشور

این فرماندهان پولیس، در اوضاعی برای رفتن به صد ولسوالی افغانستان آماده می‌شوند که هم‌اکنون در برخی از این ولسوالی‌ها، ناامنی‌ها اوج گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در شرایطی که نبردها یک بار دیگر شدت گرفته‌اند، حکومت برای صد ولسوالی کشور، صد فرماندۀ تازۀ پولیس معرفی کرده‌است.

گفته می‌شود که این نظامیان، از میان ده‌ها تنی که برای دست‌یابی به کرسی‌های فرماندهی پولیس ولسوالی‌ها نامزد بودند، برگزیده شده‌اند.

این فرماندهان تازۀ پولیس، شام روز گذشته از سوی رییس‌جمهور غنی رسمأ معرفی شدند. آقای غنی در این مراسم، گفت که با آغاز مأموریت‌های این نظامیان، در اوضاع امنیتی بخش‌هایی از کشور، تغییرات مثبتی خواهند آمد.

رییس‌جمهور گفت: «امروز صدمرد آب‌دیده، به یک اراده، برای تغییر مثبت وضعیت امنیتی افغانستان ایستاده استند و آماده به فداکاری استند. این فداکاری را ملت افغانستان تقدیر می‌کند.»

رییس‌جمهور افزود که برای اثرگذاری بیشتر کارهای این فرماندهان، آنان باید در محلات مأموریت شان «صلاحیت تغییر افراد ناکاره» را داشته باشند: «باید این‌ها را به این قادر بسازیم که رهبری خود را ثابت کنند. اگر کسانی همراه‌شان کار نکردند، ضرورت واضح است که صلاحیت تغییر افراد ناکاره را داشته باشند.»

در مراسم معرفی این فرماندهان تازۀ پولیس، بر باورمندی به توانایی‌های این نظامیان جوان در پرداختن به مسؤولیت‌های تازۀ‌شان تأکید شد و بر این مأموریت، تاریخ‌سازی نام داده  شد.
امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور اظهار داشت: «شما می‌روید در یک قدمه متوسط رهبری را در جامعه به‌دوش می‌گیرید، ولسوالی را رهبری‌اش را به‌دوش می‌گیرید، تاریخ را می‌سازید.»

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز افزود: «کاملاً متیقنم که شما می‌توانید هم مشکلات کنونی را رفع کنید و هم برای مردم، زمینه زنده‌گی خوب، آرام و راحت را برابر کنید.»

شماری از این فرماندهان پولیس، نیز به عمل‌کرد جدی‌شان در پرداختن به این مأموریت‌ها، تعهد می‌سپارند.

سید جلال سادات، یکی از فرماندهان تازۀ پولیس ولسوالی‌ها بیان داشت: «جناب رییس‌صاحب! شما از کارکرد ما، از اجراآت ما، از نحو هماهنگی و تأمین روابط ما، فی مابین مردم و حکومت، از زبان ما نی، بلکه از زبان مردم خواهید شنید.»

این فرماندهان پولیس، در اوضاعی برای رفتن به صد ولسوالی افغانستان آماده می‌شوند که هم‌اکنون در برخی از این ولسوالی‌ها، ناامنی‌ها اوج گرفته‌اند و هم‌زمان با مذاکرات میان‌افغانان در دوحه نیروهای حکومت و طالبان در این بخش‌ها با هم درگیر استند.

هم‌رسانی کنید