Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار عبدالله با روحانی؛ ایران از تلاش‌های صلح کشور پشتیبانی کرد

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در آخرین روز سفرش به ایران با حسن روحانی رییس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی گفت که کشورش از صلح پایدار و قابل قبول برای مردم افغانستان حمایت می‌کند.

در خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی آمده است که در این دیدار آقای روحانی گفت که ایران از صلح‌‌ پایدار و قابل قبول برای مردم افغانستان با حفظ‌ دستاوردهای مردم این کشور حمایت و پشتیبانی می‌کند. 

آقای روحانی صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت که امیدوار است این  تلاش‌ها نتیجه بدهند.

او بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان حتی در دوران کرونا تأکید کرد و خواهان عملی شدن برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مشترک میان دو کشور شد.

در همین حال، آقای عبدالله در باره‌ آخرین پیش‌رفت‌ها در تلاش‌های صلح، مذاکرات دوحه و سفرهای منطقه‌ای خود صحبت کرد و بر اراده‌ و عزم جمهوری اسلامی افغانستان برای دست‌یافتن به صلح پایدار و با عزت در افغانستان تأکید کرد.

در خبرنامه آمده اس که آقای عبدالله از موقف اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تلاش‌های صلح به نیکی یاد کرد و خواهان ادامه این پشتیبانی شد. 

آقای عبدالله از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجران کشور قدردانی کرد و از برنامه‌های قانونمندسازی و رفت و آمد قانونی میان دو کشور پشتیبانی کرد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی با حمایت از عملی شدن برنامه‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد که صلح در افغانستان می‌تواند زمینه‌ همکاری‌های بیش‌تر منطقه‌ای میان دو کشور را فراهم سازد.

دیدار عبدالله با روحانی؛ ایران از تلاش‌های صلح کشور پشتیبانی کرد

آقای روحانی صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت که امیدوار است این  تلاش‌ها نتیجه بدهند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در آخرین روز سفرش به ایران با حسن روحانی رییس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی گفت که کشورش از صلح پایدار و قابل قبول برای مردم افغانستان حمایت می‌کند.

در خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی آمده است که در این دیدار آقای روحانی گفت که ایران از صلح‌‌ پایدار و قابل قبول برای مردم افغانستان با حفظ‌ دستاوردهای مردم این کشور حمایت و پشتیبانی می‌کند. 

آقای روحانی صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت که امیدوار است این  تلاش‌ها نتیجه بدهند.

او بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان حتی در دوران کرونا تأکید کرد و خواهان عملی شدن برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مشترک میان دو کشور شد.

در همین حال، آقای عبدالله در باره‌ آخرین پیش‌رفت‌ها در تلاش‌های صلح، مذاکرات دوحه و سفرهای منطقه‌ای خود صحبت کرد و بر اراده‌ و عزم جمهوری اسلامی افغانستان برای دست‌یافتن به صلح پایدار و با عزت در افغانستان تأکید کرد.

در خبرنامه آمده اس که آقای عبدالله از موقف اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تلاش‌های صلح به نیکی یاد کرد و خواهان ادامه این پشتیبانی شد. 

آقای عبدالله از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجران کشور قدردانی کرد و از برنامه‌های قانونمندسازی و رفت و آمد قانونی میان دو کشور پشتیبانی کرد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی با حمایت از عملی شدن برنامه‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد که صلح در افغانستان می‌تواند زمینه‌ همکاری‌های بیش‌تر منطقه‌ای میان دو کشور را فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید