Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"نبردها در هلمند به حوزه سوم شهر لشکرگاه رسیده‌اند"

با گذشت ده روز از درگیری در ولایت هلمند، هنوز هم حوزۀ چهارم امنیتی شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت در تصرف طالبان است و خط نخست نبرد تا نزدیکی‌های حوزۀ سوم رسیده‌است. 

به گفتۀ مقام های امنیتی، نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حومه‌های لشکرگاه ادامه دارند.

خالد نیکزاد، خبرنگار طلوع‌نیوز که به خط نخست نبرد در مرز میان حوزۀ سوم لشکرگاه و ولسوالی ناوه این ولایت رفته‌است، می‌گوید که نیروهای دولتی برای واپس‌گیری مناطق از دست رفته، تلاش دارند. 

در خط نخست نبرد در روستای بولان حوزۀ سوم؛ نیروهای دولتی می‌گویند که طالبان در حدود ده روز پیش حوزۀ چهارم شهر را تصرف کرده‌اند و اکنون خط نخست نبرد تا نزدیکی‌های حوزه سوم رسیده‌است.

 بربنیاد آمارهای نهادهای امنیتی، در نبردهای ده روز اخیر، بیش از ۳۰۰ جنگجوی طالب، در حدود ۳۰ نیروی دولتی و ۱۰غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

سید محمد، سرباز پولیس گفت: «امروز حوزه چهارم سقوط کرد و خط در حوزه سوم است و من این جا در خط نخست استم و تا نفس دارم این جا استم.»

باشنده گان لشکرگاه می گویند که جنگ در حوزه سوم این شهر رسیده است. 

نورالحق، باشنده شهر لشکرگاه، گفت: «جنگ در حوزه سوم لشکرگاه رسیده است. به نظر ما، شهر هم سقوط خواهد کرد اگر وضعیت این گونه باشد.»

محمد امین، باشنده لشکرگاه، گفت: «طالبان اولاد این وطن است... ما از هرجانب صدمی می بینیم. ملت باید یکجا شود.»

صفت الله، فرمانده یکی از پاسگاه های پولیس در حوزه سوم لشکرگاه گفت: «دشمن می خواهد که به شهر صدمه وارد کند اما ما اکنون دشمن را بسیار ضعیف ساخته ایم.»

شورای ولایتی و باشنده‌گان شهر لشگرگاه هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت این شهر توجه نشود؛ این شهر با خطر سقوط رو به‌رو خواهد شد. 

عبدالمجید آخندزاده، عضو شورای ولایتی هلمند گفت: «حکومت هیچ پیشرفتی نکرده است.» 

نیروهای دولتی در بخش‌های از هلمند عملیات واپس‌‎گیری را آغاز کرده‎اند، اما به‌دلیل جلوگیری از تلفات به غیرنظامیان، این عملیات به کندی به پیش می‌رود. 

فرید احمدی، فرمانده قول اردوی عملیات‌های خاص دراین باره گفت: «قوت های مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمع کماندوها و قطعات خاص به خوبی پیشروی دارند و خانه به خانه طالبان را دنبال می کنند.»

از سوی دیگر، خلیل‌الرحمان جواد، فرمانده پولیس هلمند گفت: «مسایل عام المنفعه است. آن را دشمن از بین برده. به این دلیل نمی خواهیم که به غیرنظامیان تلفات وارد کنیم. بسیار به راحتی پیش می رویم.»

نیروهای خارجی نیز بخش‌های از مناطق زیر حاکمیت طالبان را در پشتیبانی از نیروهای افعان آماج قرار داده‎اند؛ اما طالبان آنرا خلاف توافقنامۀ امریکا و این گروه که در ماه فبروری امضاد شد، گفته‌اند.

در جنگ‌های اخیر هلمند، صدها خانواده نیز مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند؛ اما همه از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا خشونت‌ها را متوقف سازند و برای رسیدن به صلح کار کنند.

"نبردها در هلمند به حوزه سوم شهر لشکرگاه رسیده‌اند"

مقام‌های امنیتی می گویند که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حومه‌های لشکرگاه ادامه دارند.

Thumbnail

با گذشت ده روز از درگیری در ولایت هلمند، هنوز هم حوزۀ چهارم امنیتی شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت در تصرف طالبان است و خط نخست نبرد تا نزدیکی‌های حوزۀ سوم رسیده‌است. 

به گفتۀ مقام های امنیتی، نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حومه‌های لشکرگاه ادامه دارند.

خالد نیکزاد، خبرنگار طلوع‌نیوز که به خط نخست نبرد در مرز میان حوزۀ سوم لشکرگاه و ولسوالی ناوه این ولایت رفته‌است، می‌گوید که نیروهای دولتی برای واپس‌گیری مناطق از دست رفته، تلاش دارند. 

در خط نخست نبرد در روستای بولان حوزۀ سوم؛ نیروهای دولتی می‌گویند که طالبان در حدود ده روز پیش حوزۀ چهارم شهر را تصرف کرده‌اند و اکنون خط نخست نبرد تا نزدیکی‌های حوزه سوم رسیده‌است.

 بربنیاد آمارهای نهادهای امنیتی، در نبردهای ده روز اخیر، بیش از ۳۰۰ جنگجوی طالب، در حدود ۳۰ نیروی دولتی و ۱۰غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

سید محمد، سرباز پولیس گفت: «امروز حوزه چهارم سقوط کرد و خط در حوزه سوم است و من این جا در خط نخست استم و تا نفس دارم این جا استم.»

باشنده گان لشکرگاه می گویند که جنگ در حوزه سوم این شهر رسیده است. 

نورالحق، باشنده شهر لشکرگاه، گفت: «جنگ در حوزه سوم لشکرگاه رسیده است. به نظر ما، شهر هم سقوط خواهد کرد اگر وضعیت این گونه باشد.»

محمد امین، باشنده لشکرگاه، گفت: «طالبان اولاد این وطن است... ما از هرجانب صدمی می بینیم. ملت باید یکجا شود.»

صفت الله، فرمانده یکی از پاسگاه های پولیس در حوزه سوم لشکرگاه گفت: «دشمن می خواهد که به شهر صدمه وارد کند اما ما اکنون دشمن را بسیار ضعیف ساخته ایم.»

شورای ولایتی و باشنده‌گان شهر لشگرگاه هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت این شهر توجه نشود؛ این شهر با خطر سقوط رو به‌رو خواهد شد. 

عبدالمجید آخندزاده، عضو شورای ولایتی هلمند گفت: «حکومت هیچ پیشرفتی نکرده است.» 

نیروهای دولتی در بخش‌های از هلمند عملیات واپس‌‎گیری را آغاز کرده‎اند، اما به‌دلیل جلوگیری از تلفات به غیرنظامیان، این عملیات به کندی به پیش می‌رود. 

فرید احمدی، فرمانده قول اردوی عملیات‌های خاص دراین باره گفت: «قوت های مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمع کماندوها و قطعات خاص به خوبی پیشروی دارند و خانه به خانه طالبان را دنبال می کنند.»

از سوی دیگر، خلیل‌الرحمان جواد، فرمانده پولیس هلمند گفت: «مسایل عام المنفعه است. آن را دشمن از بین برده. به این دلیل نمی خواهیم که به غیرنظامیان تلفات وارد کنیم. بسیار به راحتی پیش می رویم.»

نیروهای خارجی نیز بخش‌های از مناطق زیر حاکمیت طالبان را در پشتیبانی از نیروهای افعان آماج قرار داده‎اند؛ اما طالبان آنرا خلاف توافقنامۀ امریکا و این گروه که در ماه فبروری امضاد شد، گفته‌اند.

در جنگ‌های اخیر هلمند، صدها خانواده نیز مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند؛ اما همه از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا خشونت‌ها را متوقف سازند و برای رسیدن به صلح کار کنند.

هم‌رسانی کنید