Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رقابت‌های جام کرکت امان‌الله خان؛ تیم آمو به مرحلۀ نهایی راه یافت

تیم آمو روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ میزان) در دهمین بازی جام غازی امان‌الله خان که در ولایت کندهار برگزار شده‌است، بند امیر را با تفاوت ۷ ویکیت شکست داد و به مرحلۀ نهایی راه یافت.

قرعۀ بازی دهم را آمو پیروز شد و تصمیم گرفت تا نخست در برابر تیم بند امیر توپ اندازی کند. بند امیر در نیمۀ نخست به توپ‌زنی آغاز کرد و در ۵۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن، توانست ۱۸۱ دوش به تیم مقابل، هدف تعین کند.

آصف موسی توپ‌زن بند امیر در این بازی خوب درخشید و با ۱۲۱ توپ ۸۹ دوش انجام داد. همچنان شفیق‌الله غفاری ۲۶، حشمت‌الله شهیدی ۱۵ و محمد سردار ۱۴ دوش به سود بند امیر، انجام دادند.

در همین حال، ننگیالی خروتی سه ویکیت، عظمت‌الله عمرزی و میرویس اشرف هرکدام دو ویکیت، جمشید خان و شرف‌الدین اشرف هرکدام یک ویکیت به سود آمو به‌دست آوردند. 

تیم آمو در نیمۀ دوم بازی به توپ‌زنی آغاز کرد که توانست در آور ۳۲ با از دست دادن سه ویکیت هدف تعین شده را به‌دست آورد و بند امیر را با تفاوت ۷ ویکیت، شکست داد.

جاوید احمدی ۷۴، زاهد زاخیل ۵۴ و افسر زازی ۲۲ دوش به سود آمو انجام دادند. 

حمزه هوتک دو ویکیت و نجات مسعود یک ویکیت به سود بند امیر، به‌دست آوردند.

جاوید احمدی که در این بازی ۷۴ دوش انجام داد، جایزۀ بهترین بازیکن این بازی راه ازآن خود ساخت.

امروز، مس عینک و بند امیر در مرحلۀ نیمه نهایی بازی خواهند کرد و برندۀ این بازی، در مرحلۀ نهایی با تیم آمو رو یارویی خواهد کرد.

بازی نهایی فردا برگزار خواهد شد.

رقابت‌های جام کرکت امان‌الله خان؛ تیم آمو به مرحلۀ نهایی راه یافت

بازی نهایی این رقابت‌ها فردا (چهارشنبه، ۳۰ میزان) برگزار خواهد شد.

Thumbnail

تیم آمو روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ میزان) در دهمین بازی جام غازی امان‌الله خان که در ولایت کندهار برگزار شده‌است، بند امیر را با تفاوت ۷ ویکیت شکست داد و به مرحلۀ نهایی راه یافت.

قرعۀ بازی دهم را آمو پیروز شد و تصمیم گرفت تا نخست در برابر تیم بند امیر توپ اندازی کند. بند امیر در نیمۀ نخست به توپ‌زنی آغاز کرد و در ۵۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن، توانست ۱۸۱ دوش به تیم مقابل، هدف تعین کند.

آصف موسی توپ‌زن بند امیر در این بازی خوب درخشید و با ۱۲۱ توپ ۸۹ دوش انجام داد. همچنان شفیق‌الله غفاری ۲۶، حشمت‌الله شهیدی ۱۵ و محمد سردار ۱۴ دوش به سود بند امیر، انجام دادند.

در همین حال، ننگیالی خروتی سه ویکیت، عظمت‌الله عمرزی و میرویس اشرف هرکدام دو ویکیت، جمشید خان و شرف‌الدین اشرف هرکدام یک ویکیت به سود آمو به‌دست آوردند. 

تیم آمو در نیمۀ دوم بازی به توپ‌زنی آغاز کرد که توانست در آور ۳۲ با از دست دادن سه ویکیت هدف تعین شده را به‌دست آورد و بند امیر را با تفاوت ۷ ویکیت، شکست داد.

جاوید احمدی ۷۴، زاهد زاخیل ۵۴ و افسر زازی ۲۲ دوش به سود آمو انجام دادند. 

حمزه هوتک دو ویکیت و نجات مسعود یک ویکیت به سود بند امیر، به‌دست آوردند.

جاوید احمدی که در این بازی ۷۴ دوش انجام داد، جایزۀ بهترین بازیکن این بازی راه ازآن خود ساخت.

امروز، مس عینک و بند امیر در مرحلۀ نیمه نهایی بازی خواهند کرد و برندۀ این بازی، در مرحلۀ نهایی با تیم آمو رو یارویی خواهد کرد.

بازی نهایی فردا برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید