تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل در یک شبانه روز گذشته گواۀ چندین رویداد جنایی بوده‌است

در ادامۀ رویدادهای جنایی در کابل، پایتخت در یک شبانه روز گذشته گواه چندین رویداد جنایی به‌شمول قتل آمر پیشین مبارزه با موادمخدر فرماندهی پولیس کابل بوده‌است.

لمر خلیل، آمر پیشین مبارزه با موادمخد فرماندهی پولیس کابل صبح امروز در نزدیکی خانه‌اش به قتل رسید.

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در جلسۀ چهارمین روز کارش در مبارزه با جرایم و تأمین امنیت پایتخت، گفته‌است کشته شدن لمر خلیل به افشای یک گروۀ خطرناک موادمخدر از سوی او پیوند دارد.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که همه‌روزه گواه دزدی‌های مسلحانه استند و حکومت باید جلو این جرایم را بگیرد.

در مورد دیگر، دزدان شب گذشته یک دختر دانش‌آموز را در حوزۀ هژدهم امنیتی زخمی کردند و تلیفون همراه او را با خود بردند.

نوروزی، وکیل گذر حوزۀ هژدهم کابل اظهار داشت: «در هر هفته دو قضیه و سه قضیه داریم که شامل سرقت‌های مسلحانه از خانه، دکان و زورگیری مبایل می‌باشد.»

وکیل جعفری، وکیل گذر حوزۀ هژدهم کابل نیز بیان داشت: «خواهش ما از دولت همین است که به امنیت مردم توجه کند و به داد مردم برسد.»

بستگان این دختر می‌گویند که حتا جرآت نمی‌توانند برای انجام کارهای عادی پس از پنج شام از خانه بیرون شوند.

راضیه، از نزدیکان دانش‌آموز زخمی شده گفت: «در کُل امنیت منطقۀ ما واقعأ خراب است. من از روزی‌که در این منطقه آمده‌ام، ندیده‌ام که پستۀ امنیتی در این منطقه گزمه گشته باشد و امنیت این‌جا را چک بکنند.»

علی جعفری، باشندۀ حوزه هژدهم کابل نیز افزود: «به پوستۀ پولیس رفتم و آن‌ها بعد مرا کمی پایین آوردند و گفتند که مربوط ما نمی‌شود. اگر من همرای شما بروم هم فایده‌یی ندارد حالا.»

در همین حال، خانوادۀ یک افسر زن در ارتش می‌گویند که او و خواهر هفده ساله‌اش به روز یک‌شنبه در خانه از سوی افراد ناشناس خفه شده‌اند و هنوز هم علت این رویداد روشن نشده‌است.

لیلما، مادر دختران جان باخته اظهار داشت: «از روزی‌که این قضیه رخ داده، من حیران مانده‌ام چه کنیم؟ آیا اولادهای خودرا بگذارم به مکتب بروند یا نه. نگرانم که آن‌ها در راه ربوده نشوند.»

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد زیربررسی است.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در راستای مبارزه با مجرمان جرم‌های جنایی در روزهای پسین دستاوردهای داشته‌اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «موضوعات زیر بررسی پولس است و ما در روزهای اخیر در راستای مبارزه با جرم و مجرمین اقدامات عملی را داشته‌ایم.»

مسؤولیت تأمین امنیت کابل به روز شنبه به امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور سپرده شد. آقای صالح پیش این گفته‌است که مبارزه با غاصبان زمین، آماده سازی فهرست نام‌های دزدان، برقی سازی اطلاعات، تحکیم انظباط شهری و ایجاد تشکیلی به نام "زمرک" در مکتب‌ها و برگردانیدن پولیس به مسؤولیت اصلی‌اش از اولویت‌های کاری او است.

کابل در یک شبانه روز گذشته گواۀ چندین رویداد جنایی بوده‌است

خانوادۀ یک افسر زن در ارتش می‌گویند که او و خواهر هفده ساله‌اش به روز یک‌شنبه در خانه از سوی افراد ناشناس خفه شده‌اند و هنوز هم علت این رویداد روشن نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ رویدادهای جنایی در کابل، پایتخت در یک شبانه روز گذشته گواه چندین رویداد جنایی به‌شمول قتل آمر پیشین مبارزه با موادمخدر فرماندهی پولیس کابل بوده‌است.

لمر خلیل، آمر پیشین مبارزه با موادمخد فرماندهی پولیس کابل صبح امروز در نزدیکی خانه‌اش به قتل رسید.

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در جلسۀ چهارمین روز کارش در مبارزه با جرایم و تأمین امنیت پایتخت، گفته‌است کشته شدن لمر خلیل به افشای یک گروۀ خطرناک موادمخدر از سوی او پیوند دارد.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که همه‌روزه گواه دزدی‌های مسلحانه استند و حکومت باید جلو این جرایم را بگیرد.

در مورد دیگر، دزدان شب گذشته یک دختر دانش‌آموز را در حوزۀ هژدهم امنیتی زخمی کردند و تلیفون همراه او را با خود بردند.

نوروزی، وکیل گذر حوزۀ هژدهم کابل اظهار داشت: «در هر هفته دو قضیه و سه قضیه داریم که شامل سرقت‌های مسلحانه از خانه، دکان و زورگیری مبایل می‌باشد.»

وکیل جعفری، وکیل گذر حوزۀ هژدهم کابل نیز بیان داشت: «خواهش ما از دولت همین است که به امنیت مردم توجه کند و به داد مردم برسد.»

بستگان این دختر می‌گویند که حتا جرآت نمی‌توانند برای انجام کارهای عادی پس از پنج شام از خانه بیرون شوند.

راضیه، از نزدیکان دانش‌آموز زخمی شده گفت: «در کُل امنیت منطقۀ ما واقعأ خراب است. من از روزی‌که در این منطقه آمده‌ام، ندیده‌ام که پستۀ امنیتی در این منطقه گزمه گشته باشد و امنیت این‌جا را چک بکنند.»

علی جعفری، باشندۀ حوزه هژدهم کابل نیز افزود: «به پوستۀ پولیس رفتم و آن‌ها بعد مرا کمی پایین آوردند و گفتند که مربوط ما نمی‌شود. اگر من همرای شما بروم هم فایده‌یی ندارد حالا.»

در همین حال، خانوادۀ یک افسر زن در ارتش می‌گویند که او و خواهر هفده ساله‌اش به روز یک‌شنبه در خانه از سوی افراد ناشناس خفه شده‌اند و هنوز هم علت این رویداد روشن نشده‌است.

لیلما، مادر دختران جان باخته اظهار داشت: «از روزی‌که این قضیه رخ داده، من حیران مانده‌ام چه کنیم؟ آیا اولادهای خودرا بگذارم به مکتب بروند یا نه. نگرانم که آن‌ها در راه ربوده نشوند.»

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که این رویداد زیربررسی است.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در راستای مبارزه با مجرمان جرم‌های جنایی در روزهای پسین دستاوردهای داشته‌اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «موضوعات زیر بررسی پولس است و ما در روزهای اخیر در راستای مبارزه با جرم و مجرمین اقدامات عملی را داشته‌ایم.»

مسؤولیت تأمین امنیت کابل به روز شنبه به امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور سپرده شد. آقای صالح پیش این گفته‌است که مبارزه با غاصبان زمین، آماده سازی فهرست نام‌های دزدان، برقی سازی اطلاعات، تحکیم انظباط شهری و ایجاد تشکیلی به نام "زمرک" در مکتب‌ها و برگردانیدن پولیس به مسؤولیت اصلی‌اش از اولویت‌های کاری او است.

هم‌رسانی کنید