Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن نُه تن در دو انفجار در ولایت غزنی

در نتیجه دو انفجار در شهر غزنی هشت غیرنظامی و یک نظامی جان باختند.

وحیدالله جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی می گوید که صبح امروز یک موتر تونس غیرنظامیان در منطقه روضه حوزه دوم امنیتی با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه هشت غیرنظامی به شمول چهار زن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشتند.

جمعه زاده می گوید که نیروهای امنیتی که می خواستند پیکرهای قربانیان را از محل انتقال دهند، نیز موترشان با یک ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه یک نظامی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند. 

این در حالی است که وزارت امور داخله امروز شنبه گفت که در یک هفته گذشته طالبان ۳۵۶ تحرک تهاجمی داشتند. 

بر اساس معلومات این وزارت، در این مدت، دو حمله انتحاری و ۵۲ انفجار ماین رخ داده است. 

اطلاعات این وزارت نشان می دهد که حمله های طالبان در یک هفته گذشته ۵۱ تن غیرنظامی جان باختند و ۱۳۷ تن دیگر زخم برداشته اند.

جان باختن نُه تن در دو انفجار در ولایت غزنی

وحید الله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی می گوید که این دو انفجار در منظقه روضه حوزه دوم امنیتی شهر غزنی رخ دادند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه دو انفجار در شهر غزنی هشت غیرنظامی و یک نظامی جان باختند.

وحیدالله جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی می گوید که صبح امروز یک موتر تونس غیرنظامیان در منطقه روضه حوزه دوم امنیتی با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه هشت غیرنظامی به شمول چهار زن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشتند.

جمعه زاده می گوید که نیروهای امنیتی که می خواستند پیکرهای قربانیان را از محل انتقال دهند، نیز موترشان با یک ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه یک نظامی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند. 

این در حالی است که وزارت امور داخله امروز شنبه گفت که در یک هفته گذشته طالبان ۳۵۶ تحرک تهاجمی داشتند. 

بر اساس معلومات این وزارت، در این مدت، دو حمله انتحاری و ۵۲ انفجار ماین رخ داده است. 

اطلاعات این وزارت نشان می دهد که حمله های طالبان در یک هفته گذشته ۵۱ تن غیرنظامی جان باختند و ۱۳۷ تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید