Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار موتر بم‌گذاری شده بر مرکز نیروهای ویژۀ پولیس در خوست

طالب منگل، سخن‌گوی والی خوست امروز (سه‌شنبه، ۶ عقرب) می‌گوید مرکز نیروهای ویژه پولیس این ولایت آماج یک موتر بم‌گذاری شده، قرار گرفته‌است.

او افزود که این رویداد حوالی ۶ بامداد امروز در شهر خوست هنگامی رخ داد که یک موتر بم‌گذاری بر دیوار مرکز نیروهای ویژۀ پولیس، انفجار داده شد.

سردار خان، رییس شفاخانه ولایت خوست می‌‌گوید که سه کشته و ۳۳ زخمی تاکنون به شفاخانه ولایتی این ولایت، انتقال داده شده‌‌اند.

درهمین حال، داوود تره‌خیل، فرمانده پولیس خوست می‌گوید که پس از این انفجار، گروهی از مهاجمان در داخل این مرکز با نیروهای امنیتی، درگیر جنگ استند.

او می‌افزاید که نیروهای امنیتی یک موتر بم‌گذاری شدۀ دیگر را که به محل روی داد نزدیک می‌شد، آماج قرار دادند و ازبین بردند.

فرمانده پولیس خوست هرچند زخمی شدن چندین تن از نیروهای امنیتی را در این حمله تأیید می‌کند، اما دربارۀ تلفات بیشتر جزئیات به دست نمی‌دهد.

طارق آرین، سخن‌‌گوی وزارت داخله می‌گوید که چهار مهاجم تاکنون در درگیریها، کشته شده‌اند و تلاش برای از بین بردن مهاجمان دیگر نیز، ادامه دارد.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

انفجار موتر بم‌گذاری شده بر مرکز نیروهای ویژۀ پولیس در خوست

سخن‌‌گوی وزارت داخله می‌گوید که چهار مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی تاکنون، کشته شده‌اند.

Thumbnail

طالب منگل، سخن‌گوی والی خوست امروز (سه‌شنبه، ۶ عقرب) می‌گوید مرکز نیروهای ویژه پولیس این ولایت آماج یک موتر بم‌گذاری شده، قرار گرفته‌است.

او افزود که این رویداد حوالی ۶ بامداد امروز در شهر خوست هنگامی رخ داد که یک موتر بم‌گذاری بر دیوار مرکز نیروهای ویژۀ پولیس، انفجار داده شد.

سردار خان، رییس شفاخانه ولایت خوست می‌‌گوید که سه کشته و ۳۳ زخمی تاکنون به شفاخانه ولایتی این ولایت، انتقال داده شده‌‌اند.

درهمین حال، داوود تره‌خیل، فرمانده پولیس خوست می‌گوید که پس از این انفجار، گروهی از مهاجمان در داخل این مرکز با نیروهای امنیتی، درگیر جنگ استند.

او می‌افزاید که نیروهای امنیتی یک موتر بم‌گذاری شدۀ دیگر را که به محل روی داد نزدیک می‌شد، آماج قرار دادند و ازبین بردند.

فرمانده پولیس خوست هرچند زخمی شدن چندین تن از نیروهای امنیتی را در این حمله تأیید می‌کند، اما دربارۀ تلفات بیشتر جزئیات به دست نمی‌دهد.

طارق آرین، سخن‌‌گوی وزارت داخله می‌گوید که چهار مهاجم تاکنون در درگیریها، کشته شده‌اند و تلاش برای از بین بردن مهاجمان دیگر نیز، ادامه دارد.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید