تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرسش‌ها دربارۀ روشن‌نبودن عاملان حمله‌های هراس‌افگنانۀ اخیر

برخی از حمله‌های هراس‌افگنانۀ اخیر در کشور که هیچ‌گروهی مسؤولیت انجام آن‌ها را نپذیرفته‌است، پرسش‌هایی را برانگیخته‌اند.

تنها در چندروز اخیر، شهر کابل چندبار و شهر خوست هم یک‌بار به‌روز سه‌شنبه، گواه حمله‌های انتحاری و انفجاریی بوده‌اند که هیچ گروهی مسؤولیت انجام آن‌ها را نپذیرفته‌است؛ آن‌هم در اوضاعی که نزدیک به دوماه است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروۀ طالبان برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان هم در دوحه حضور دارند.

اثرگذاری این رویدادها بر روند صلح و چگونگی امنیت شهرهای کشور پس از صلح احتمالی با طالبان نگرانی‌هایی اند که در پی مشخص‌نبودن عاملان این حمله‌ها ابراز می‌شوند.

در این میان، آدم کشی‌های هراس‌افگنانه نیز بر این رویدادهایی که کیستی عاملان شان روشن نیست، افزوده شده‌است.

عبدالباری عارض، آگاۀ امور سیاسی گفت: «حکومت و طالبان دو قطب متضاد هم اند. پیش از این هم کشتار هدف‌مند اعضای دولت از سوی طالبان جریان داشته و اکنون هم ادامه دارد و خبر تازه‌یی نیست. کشتار هدف‌مند در کنار جنگ‌های جبهه‌یی ادامه خواهد یافت.»  

عبدالیمین مظفرالدین، والی پیشین میدان وردک نیز افزود: «بعضی مردم بقای خود را در جنگ و در نابودی می‌بینند.»

در این میان، نهادهای امنیتی، بیشتر این رویدادها را به گرۀ طالبان نسبت می‌دهند؛ هرچند طالبان در بیشتر حالات، دست داشتن‌شان را در این حمله‌ها رد کرده‌اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «طالبان همیشه با انفجار و ماین‌های کنارجاده، با انفجار موترهای بم‌گذاری‌شده باعث تلفات ملکی شده‌اند.»  

حمله‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور، در اوضاعی شدت گرفته‌اند که مذاکرات میان‌افغانان نتوانسته‌است از رویارویی طرف‌های درگیر در میدان‌های جنگ در افغانستان نیز بکاهد و دوطرف از چندی بدین‌سو، حتا به نشر پیکرهای برجامانده از جنگجویان‌شان در این میدان‌ها رو آورده‌اند.   

محمد نعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان داشت: «بعضی حملاتی صورت گرفت که در آن رابطه حق دفاع را ما داریم. از خود دفاع کردیم. بعضی عملیات و عکس‌العمل‌هاست. بمباردمان می‌شود، عملیات شب‌هنگام صورت می‌گیرد، حملات تهاجمی صورت می‌گیرد. در مقابل این‌ها طبیعی است که دفاع می‌شود و عکس‌العمل نشان داده می‌شود.»

پیشتر وزارت امور داخله نیز گفت که یک گروۀ صد نفری نیز به دستور طالبان برای آدم‌کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور دست به کار شده‌اند؛ اما طالبان در واکنش به این گفته‌ها تأکید کرده‌اند که آنان تنها کارمندان نهادهای نظامی را آماج حمله‌های چریکی‌شان قرار داده‌اند.

پرسش‌ها دربارۀ روشن‌نبودن عاملان حمله‌های هراس‌افگنانۀ اخیر

اثرگذاری این رویدادها بر روند صلح و چگونگی امنیت شهرهای کشور پس از صلح احتمالی با طالبان نگرانی‌هایی اند که در پی مشخص‌نبودن عاملان این حمله‌ها ابراز می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

برخی از حمله‌های هراس‌افگنانۀ اخیر در کشور که هیچ‌گروهی مسؤولیت انجام آن‌ها را نپذیرفته‌است، پرسش‌هایی را برانگیخته‌اند.

تنها در چندروز اخیر، شهر کابل چندبار و شهر خوست هم یک‌بار به‌روز سه‌شنبه، گواه حمله‌های انتحاری و انفجاریی بوده‌اند که هیچ گروهی مسؤولیت انجام آن‌ها را نپذیرفته‌است؛ آن‌هم در اوضاعی که نزدیک به دوماه است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروۀ طالبان برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان هم در دوحه حضور دارند.

اثرگذاری این رویدادها بر روند صلح و چگونگی امنیت شهرهای کشور پس از صلح احتمالی با طالبان نگرانی‌هایی اند که در پی مشخص‌نبودن عاملان این حمله‌ها ابراز می‌شوند.

در این میان، آدم کشی‌های هراس‌افگنانه نیز بر این رویدادهایی که کیستی عاملان شان روشن نیست، افزوده شده‌است.

عبدالباری عارض، آگاۀ امور سیاسی گفت: «حکومت و طالبان دو قطب متضاد هم اند. پیش از این هم کشتار هدف‌مند اعضای دولت از سوی طالبان جریان داشته و اکنون هم ادامه دارد و خبر تازه‌یی نیست. کشتار هدف‌مند در کنار جنگ‌های جبهه‌یی ادامه خواهد یافت.»  

عبدالیمین مظفرالدین، والی پیشین میدان وردک نیز افزود: «بعضی مردم بقای خود را در جنگ و در نابودی می‌بینند.»

در این میان، نهادهای امنیتی، بیشتر این رویدادها را به گرۀ طالبان نسبت می‌دهند؛ هرچند طالبان در بیشتر حالات، دست داشتن‌شان را در این حمله‌ها رد کرده‌اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «طالبان همیشه با انفجار و ماین‌های کنارجاده، با انفجار موترهای بم‌گذاری‌شده باعث تلفات ملکی شده‌اند.»  

حمله‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور، در اوضاعی شدت گرفته‌اند که مذاکرات میان‌افغانان نتوانسته‌است از رویارویی طرف‌های درگیر در میدان‌های جنگ در افغانستان نیز بکاهد و دوطرف از چندی بدین‌سو، حتا به نشر پیکرهای برجامانده از جنگجویان‌شان در این میدان‌ها رو آورده‌اند.   

محمد نعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان داشت: «بعضی حملاتی صورت گرفت که در آن رابطه حق دفاع را ما داریم. از خود دفاع کردیم. بعضی عملیات و عکس‌العمل‌هاست. بمباردمان می‌شود، عملیات شب‌هنگام صورت می‌گیرد، حملات تهاجمی صورت می‌گیرد. در مقابل این‌ها طبیعی است که دفاع می‌شود و عکس‌العمل نشان داده می‌شود.»

پیشتر وزارت امور داخله نیز گفت که یک گروۀ صد نفری نیز به دستور طالبان برای آدم‌کشی‌های هدف‌مند در برخی از شهرهای کشور دست به کار شده‌اند؛ اما طالبان در واکنش به این گفته‌ها تأکید کرده‌اند که آنان تنها کارمندان نهادهای نظامی را آماج حمله‌های چریکی‌شان قرار داده‌اند.

هم‌رسانی کنید