تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی پیشین وردک با ۱۶تن دیگر به اتهام فساد به دادگاه معرفی شدند

لوی سارنوالی می‌گوید که ۱۷تن به‌شمول والی پیشین میدان وردک به اتهام فساد در بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا به دادگاه معرفی شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید از پولی که برای مبارزه با کرونا به ولایت وردک اختصاص داده شده بود، بیشتر از هشت‌صدهزار افغانی آن حیف ومیل شده‌است.

رسولی افزود: «۱۷تن به‌شمول والی اسبق میدان وردک از جانب سارنوالی افغانستان متهم شمرده شده و به محکمه معرفی شده‌اند.»

بربیناد یافته‌های لوی سارنوالی، بیشتر از ۳۴میلیون افغانی در پول‌هایی که برای مبارزه با ویروس کرونا به ولایت هرات فرستاده شده بودند نیز فساد شده‌است و بررسی‌ها دربارۀ چگونگی هزینه شدن بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا در بدخشان و نورستان نیز پایان یافته‌اند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی باید از شفافیت در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد در هزینه شدن بودجه مبارزه با کرونا اطمینان دهند.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت اظهار داشت: «ما اطمینان نداریم که دوسیه‌ها به لوی سارنوالی رفته وحالا زیر تعقیب عدلی قرار می‌گیرد و دوسیه‌ها به‌صورت شفاف ترتیب شده باشند و افرادی‌که واقعأ در فساد دست داشته‌اند تحت پیگرد قرار بگیرند.»

رییس‌جمهور غنی اما پیش از این بارها تأکید کرده‌است که شفافیت در هزینه شدن بودجۀ کرونا از سوی حکومت تأمین می‌شود.

آقای غنی به روز ششم ماه سنبله امسال گفت: «من شفافیت عمری و علوی می‌خواهم و شما [مسؤولان دولت] مسؤول هستید؛ ما امکانات داده‌ایم شما باید پاسخ‌گو باشید.»

پیش از این ۲۱تن از مسؤولان محلی ولایت هرات به‌شمول والی این ولایت نیز به اتهام فساد در پول‌‎های مبارزه با ویروس کرونا به دادگاه معرفی شده‌اند.

در کنار میلیون‌ها افغانی پولی که پس از گسترش ویروس کرونا در کشور از بودجۀ حکومت برای مبارزه با این ویروس اختصاص داده شد، جامعۀ جهانی نیز بیشتر کمک‌هایش را در این سال به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد.

والی پیشین وردک با ۱۶تن دیگر به اتهام فساد به دادگاه معرفی شدند

پیش از این ۲۱تن از مسؤولان محلی ولایت هرات به‌شمول والی این ولایت نیز به اتهام فساد در پول‌‎های مبارزه با ویروس کرونا به دادگاه معرفی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی می‌گوید که ۱۷تن به‌شمول والی پیشین میدان وردک به اتهام فساد در بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا به دادگاه معرفی شده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید از پولی که برای مبارزه با کرونا به ولایت وردک اختصاص داده شده بود، بیشتر از هشت‌صدهزار افغانی آن حیف ومیل شده‌است.

رسولی افزود: «۱۷تن به‌شمول والی اسبق میدان وردک از جانب سارنوالی افغانستان متهم شمرده شده و به محکمه معرفی شده‌اند.»

بربیناد یافته‌های لوی سارنوالی، بیشتر از ۳۴میلیون افغانی در پول‌هایی که برای مبارزه با ویروس کرونا به ولایت هرات فرستاده شده بودند نیز فساد شده‌است و بررسی‌ها دربارۀ چگونگی هزینه شدن بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا در بدخشان و نورستان نیز پایان یافته‌اند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی باید از شفافیت در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد در هزینه شدن بودجه مبارزه با کرونا اطمینان دهند.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت اظهار داشت: «ما اطمینان نداریم که دوسیه‌ها به لوی سارنوالی رفته وحالا زیر تعقیب عدلی قرار می‌گیرد و دوسیه‌ها به‌صورت شفاف ترتیب شده باشند و افرادی‌که واقعأ در فساد دست داشته‌اند تحت پیگرد قرار بگیرند.»

رییس‌جمهور غنی اما پیش از این بارها تأکید کرده‌است که شفافیت در هزینه شدن بودجۀ کرونا از سوی حکومت تأمین می‌شود.

آقای غنی به روز ششم ماه سنبله امسال گفت: «من شفافیت عمری و علوی می‌خواهم و شما [مسؤولان دولت] مسؤول هستید؛ ما امکانات داده‌ایم شما باید پاسخ‌گو باشید.»

پیش از این ۲۱تن از مسؤولان محلی ولایت هرات به‌شمول والی این ولایت نیز به اتهام فساد در پول‌‎های مبارزه با ویروس کرونا به دادگاه معرفی شده‌اند.

در کنار میلیون‌ها افغانی پولی که پس از گسترش ویروس کرونا در کشور از بودجۀ حکومت برای مبارزه با این ویروس اختصاص داده شد، جامعۀ جهانی نیز بیشتر کمک‌هایش را در این سال به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد.

هم‌رسانی کنید