تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن حکومت به ناکامی در پرداخت غرامت به قربانیان جنگ

نیویارک تایمز در گزارشی، حکومت افغانستان را به ناکامی در پرداخت غرامت به قربانیان جنگ متهم می‌سازد.

در این گزارش آمده‌است که هرچند حکومت افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای چهار تا پنج‌هزار خانوادۀ قربانی جنگ پول از کمک کننده‌گان پول دریافت کرده‌است اما این پول هیچ‌گاهی به قربانیان جنگ نرسیده‌است.

برخی از خانواده‌های قربانیان جنگ نیز حکومت را به کوتاهی در پرداخت حقوق شان متهم می‌سازند.

بی بی فاطمه که باشندۀ ولسوالی کجکی هلمند است می‌گوید که چندین سال پیش شوهرش را که سرباز پولیس بود در درگیری با طالبان از دست داد و اکنون در شهر لشکرگاه در زیر خیمه زنده‌گی می‌کند.

او می‌گوید خودش نیز در اثر پرتاب هاوان در ولسوالی مارجۀ هلمند زخم برداشته اما تاکنون هیچ پولی از سوی حکومت دریافت نکرده‌است: «در کجکی جنگ شد. آمدیم به مارجه. در مارجه جنگ شد. آمدیم به بولان؛ در آن‌جا هم که جنگ شد اینجا آمدیم.»

روگل نیز می‌گوید شوهرش از افسران ارتش بود و در جنگ‌ها قربانی شده‌است. روگل نیز از آن‌چه کوتاهی حکومت در رسیده‌گی به او و فرزندانش پس از جان باختن شوهرش می‌داند، گلایه دارد: «هیچ‌کمکی برای ما نشده. دولت نمی‌گوید که افسر من در یک قطعه شهید می‌شود خبر گیرش باشم.»

اما، فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که حکومت به آسیب‌دیده‌گان جنگ رسیده‌گی می‌کند: «کسانی که به‌گونۀ اشتباهی در حملات نیروهای دفاعی آسیب می‌ببیند به‌گونۀ جدی به آن‌ها رسیده‌گی می‌شود.»

نیویارک تایمز، در گزارشش افزوده‌است که حکومت افغانستان بربنیاد برنامۀ پرداخت غرامت که پول آن از سوی جامعۀ جهانی فراهم می‌شود برای هر زخمی در عملیات نیروهای طرف‌دار دولت ۶۵۰ دالر و برای هر جان باخته باید ۱۳۰۰بپردازد.

ریاست جمهوری دربارۀ این‌که آیا برنامۀ پرداخت غرامت به قربانیان جنگ متوقف شده‌است یانه چیزی نمی‌گوید.

متهم‌شدن حکومت به ناکامی در پرداخت غرامت به قربانیان جنگ

ریاست جمهوری دربارۀ این‌که آیا برنامۀ پرداخت غرامت به قربانیان جنگ متوقف شده‌است یانه چیزی نمی‌گوید.

تصویر بندانگشتی

نیویارک تایمز در گزارشی، حکومت افغانستان را به ناکامی در پرداخت غرامت به قربانیان جنگ متهم می‌سازد.

در این گزارش آمده‌است که هرچند حکومت افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای چهار تا پنج‌هزار خانوادۀ قربانی جنگ پول از کمک کننده‌گان پول دریافت کرده‌است اما این پول هیچ‌گاهی به قربانیان جنگ نرسیده‌است.

برخی از خانواده‌های قربانیان جنگ نیز حکومت را به کوتاهی در پرداخت حقوق شان متهم می‌سازند.

بی بی فاطمه که باشندۀ ولسوالی کجکی هلمند است می‌گوید که چندین سال پیش شوهرش را که سرباز پولیس بود در درگیری با طالبان از دست داد و اکنون در شهر لشکرگاه در زیر خیمه زنده‌گی می‌کند.

او می‌گوید خودش نیز در اثر پرتاب هاوان در ولسوالی مارجۀ هلمند زخم برداشته اما تاکنون هیچ پولی از سوی حکومت دریافت نکرده‌است: «در کجکی جنگ شد. آمدیم به مارجه. در مارجه جنگ شد. آمدیم به بولان؛ در آن‌جا هم که جنگ شد اینجا آمدیم.»

روگل نیز می‌گوید شوهرش از افسران ارتش بود و در جنگ‌ها قربانی شده‌است. روگل نیز از آن‌چه کوتاهی حکومت در رسیده‌گی به او و فرزندانش پس از جان باختن شوهرش می‌داند، گلایه دارد: «هیچ‌کمکی برای ما نشده. دولت نمی‌گوید که افسر من در یک قطعه شهید می‌شود خبر گیرش باشم.»

اما، فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که حکومت به آسیب‌دیده‌گان جنگ رسیده‌گی می‌کند: «کسانی که به‌گونۀ اشتباهی در حملات نیروهای دفاعی آسیب می‌ببیند به‌گونۀ جدی به آن‌ها رسیده‌گی می‌شود.»

نیویارک تایمز، در گزارشش افزوده‌است که حکومت افغانستان بربنیاد برنامۀ پرداخت غرامت که پول آن از سوی جامعۀ جهانی فراهم می‌شود برای هر زخمی در عملیات نیروهای طرف‌دار دولت ۶۵۰ دالر و برای هر جان باخته باید ۱۳۰۰بپردازد.

ریاست جمهوری دربارۀ این‌که آیا برنامۀ پرداخت غرامت به قربانیان جنگ متوقف شده‌است یانه چیزی نمی‌گوید.

هم‌رسانی کنید