تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرنوشت ناروشن ۷ فرزند نگهبان مرکز آموزشی کوثر

حسین حسینی، نگهبان مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت‌برچی کابل که مهاجم انتحاری را شناسایی کرد و سپس مانع ورود او به داخل این آموزشگاه شد، هفت فرزند به‌جایش مانده‌اند.

در این حملۀ انتحاری، ۳۰ تن به‌شمول حسین حسینی جان باختند و در حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

از حسین حسینی پنج دختر و دو پسر به‌جا مانده‌اند.

همسر و فرزندان حسین حسینی در وضع بد اقتصادی و با سرنوشت ناروشن روبه‌رو استند.                                           

حنیفه، همسر حسین حسینی که اکنون بار زنده‌گی این هفت فرزند را باید به تنهایی بکشد، می‌گوید که به‌علت ناداری چهار دخترش نتوانستند مکتب بروند: «دو سال در ایران بود. بعد آمد. چهار سال می‌شد که در همین آموزشگاه کار می‌کرد. در ایران کار خوب برایش پیدا نشد.»

در حملۀ انتحاری بر آموزشگاه کوثر دانش در برچی، حسینی جان باخت و دو نگهبان دیگر این آموزشگاه زخمی شده‌اند.

حنیفه می‌گوید که دخترانش برای کمک به خرچ خانه، قالین بافی می‌کردند اما شیوع ویروس کرونا این کار را نیز از آنان گرفت: «برایش گفتم خطر دارد نرو! گفت خیر است می‌روم یک کار دایمی است. خدا مهربان است؛ یک نان خشک به همین اولادها پیدا می‌کنم.»

امین، فرزند حسین حسینی می‌‎گوید که پدرش به‌بهای جان خود جلو تلفات بیشتر را در حملۀ انتحاری گرفت: «پدرم همیشه می‌گفت وقتی شخص انتحاری را ببینم نمی‌مانم به‌کسی صدمه برسد.»

نزدیکان حسین حسینی می‌گویند که وی مرد بسیار مهربان بود و از همین‌رو دانش‌آموزان آموزشگاه کوثر دانش به وی لقب کاکا حسین داده بودند.

ناظر حسین، کاکای حسین حسینی بیان داشت: «آن طرف صلح می‌کنند؛ دو ماه شد آنجا نشسته‌اند در مهمان‌خانه، اینجا انفجاری و انتحاری زیاد شده.»

مسؤولیت حمله بر آموزشگاه کوثر دانش را گروه داعش به‌عهده گرفت.

سرنوشت ناروشن ۷ فرزند نگهبان مرکز آموزشی کوثر

همسر و فرزندان حسین حسینی در وضع بد اقتصادی با سرنوشت ناروشن روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

حسین حسینی، نگهبان مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت‌برچی کابل که مهاجم انتحاری را شناسایی کرد و سپس مانع ورود او به داخل این آموزشگاه شد، هفت فرزند به‌جایش مانده‌اند.

در این حملۀ انتحاری، ۳۰ تن به‌شمول حسین حسینی جان باختند و در حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

از حسین حسینی پنج دختر و دو پسر به‌جا مانده‌اند.

همسر و فرزندان حسین حسینی در وضع بد اقتصادی و با سرنوشت ناروشن روبه‌رو استند.                                           

حنیفه، همسر حسین حسینی که اکنون بار زنده‌گی این هفت فرزند را باید به تنهایی بکشد، می‌گوید که به‌علت ناداری چهار دخترش نتوانستند مکتب بروند: «دو سال در ایران بود. بعد آمد. چهار سال می‌شد که در همین آموزشگاه کار می‌کرد. در ایران کار خوب برایش پیدا نشد.»

در حملۀ انتحاری بر آموزشگاه کوثر دانش در برچی، حسینی جان باخت و دو نگهبان دیگر این آموزشگاه زخمی شده‌اند.

حنیفه می‌گوید که دخترانش برای کمک به خرچ خانه، قالین بافی می‌کردند اما شیوع ویروس کرونا این کار را نیز از آنان گرفت: «برایش گفتم خطر دارد نرو! گفت خیر است می‌روم یک کار دایمی است. خدا مهربان است؛ یک نان خشک به همین اولادها پیدا می‌کنم.»

امین، فرزند حسین حسینی می‌‎گوید که پدرش به‌بهای جان خود جلو تلفات بیشتر را در حملۀ انتحاری گرفت: «پدرم همیشه می‌گفت وقتی شخص انتحاری را ببینم نمی‌مانم به‌کسی صدمه برسد.»

نزدیکان حسین حسینی می‌گویند که وی مرد بسیار مهربان بود و از همین‌رو دانش‌آموزان آموزشگاه کوثر دانش به وی لقب کاکا حسین داده بودند.

ناظر حسین، کاکای حسین حسینی بیان داشت: «آن طرف صلح می‌کنند؛ دو ماه شد آنجا نشسته‌اند در مهمان‌خانه، اینجا انفجاری و انتحاری زیاد شده.»

مسؤولیت حمله بر آموزشگاه کوثر دانش را گروه داعش به‌عهده گرفت.

هم‌رسانی کنید