تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید بریتانیا بر مشارکت معنادار زنان در مذاکرات صلح

سفارت بریتانیا در کابل در اعلامیه یی از کشورها و نهادهای سازمان ملل متحد می‌خواهد که در گفتگوهای صلح برای زنان نقش معناداری فراهم بسازند و در برابر خشونت از آنان محافظت کنند.

بریتانیا تأکید می‌ورزد که بی مشارکت زنان، مذاکرات صلح شکست خواهند خورد.

بربنیاد این اعلامیه، بررسی نشان داده اند که با مشارکت زنان، امکان شکست گفتگوهای صلح تا شصت و چهار درصد کاهش می یابد.

با این حال، به گفته بریتانیا از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ میلادی، در روندهای صلح در جهان، زنان نقش اندکی داشته اند.

جیمز کلیورلی، وزیر بریتانیا برای شرق میانه، در یک نشست از راه دور با سازمان ملل متحد گفت که نیاز است تا رهبران دنیا حرف های شان را به عمل مبدل کنند.

در یک سخنرانی مجازی به سازمان ملل به روز پنجشنبه، چیمز کلیفرلی، وزیردولت بریتانیا برای شرق میانه ساختار تازه پشتیبانی برای زنان به کمک مالی بریتانیه را به مثابه اولین رهنمود جهانی را اعلام کرد، به ویژه برای حمایت از آن زنان صلح ساز.

او گفت: «ما اینرا می دانیم که هر زمانی زنان روی میز می نشینند ، مذاکرات صلح کمتر به شکست می انجامد. به همین دلیل بیست سال پیش، هر کشوری در سازمان ملل متعهد شد تا مشا رکت زنان در بحث صلح را افزایش دهد. با وجود این سطح مشارکت زنان هنوز هم پایین است و هر زمانی که زنان شامل روند می شوند، تهدیدها علیه شان بیشتر می شود.»

او افزود که  اکنون رهبران جهان باید به سخنان شان جامه عمل بپوشانند و از رهبری بریتانیا برای حفاظت از زنانی که در خط مقدم قرار دارند، پیروی کنند و برای بلند بردن سطح مشارکت آنان تلاش کنند. 

تأکید بریتانیا بر مشارکت معنادار زنان در مذاکرات صلح

بررسی نشان داده اند که با مشارکت زنان، امکان شکست گفتگوهای صلح تا شصت و چهار درصد کاهش می یابد.

Thumbnail

سفارت بریتانیا در کابل در اعلامیه یی از کشورها و نهادهای سازمان ملل متحد می‌خواهد که در گفتگوهای صلح برای زنان نقش معناداری فراهم بسازند و در برابر خشونت از آنان محافظت کنند.

بریتانیا تأکید می‌ورزد که بی مشارکت زنان، مذاکرات صلح شکست خواهند خورد.

بربنیاد این اعلامیه، بررسی نشان داده اند که با مشارکت زنان، امکان شکست گفتگوهای صلح تا شصت و چهار درصد کاهش می یابد.

با این حال، به گفته بریتانیا از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ میلادی، در روندهای صلح در جهان، زنان نقش اندکی داشته اند.

جیمز کلیورلی، وزیر بریتانیا برای شرق میانه، در یک نشست از راه دور با سازمان ملل متحد گفت که نیاز است تا رهبران دنیا حرف های شان را به عمل مبدل کنند.

در یک سخنرانی مجازی به سازمان ملل به روز پنجشنبه، چیمز کلیفرلی، وزیردولت بریتانیا برای شرق میانه ساختار تازه پشتیبانی برای زنان به کمک مالی بریتانیه را به مثابه اولین رهنمود جهانی را اعلام کرد، به ویژه برای حمایت از آن زنان صلح ساز.

او گفت: «ما اینرا می دانیم که هر زمانی زنان روی میز می نشینند ، مذاکرات صلح کمتر به شکست می انجامد. به همین دلیل بیست سال پیش، هر کشوری در سازمان ملل متعهد شد تا مشا رکت زنان در بحث صلح را افزایش دهد. با وجود این سطح مشارکت زنان هنوز هم پایین است و هر زمانی که زنان شامل روند می شوند، تهدیدها علیه شان بیشتر می شود.»

او افزود که  اکنون رهبران جهان باید به سخنان شان جامه عمل بپوشانند و از رهبری بریتانیا برای حفاظت از زنانی که در خط مقدم قرار دارند، پیروی کنند و برای بلند بردن سطح مشارکت آنان تلاش کنند. 

هم‌رسانی کنید