Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از بی‌سرنوشت ماندن پرونده‌های قتل خبرنگاران در کشور

کمیتۀ جهانی مصونیت خبرنگاران در گزارش تازه‌یی که نشر کرده‌است، می‌گوید که افغانستان در ردۀ پنجم کشورهایی قرار دارد که پرونده‌های قتل خبرنگاران در آن بی‌سرنوشت باقی مانده‌اند.

بربنیاد این گزارش کمیتۀ جهانی مصونیت خبرنگاران، سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی و افغانستان پنج کشوری استند که ادامۀ جنگ در آن‌ها سبب شده‌است به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران کمتر رسیده‌گی شود.

نجیب شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان گفت: «هنوز هم قضایای قتلی وجود دارد که به‌گونۀ درست مورد رسیده‌گی قرار نگرفته‌است و تحقیقاتی‌که صورت گرفته با ما شریک نشده‌است.»

مجیب خلوتگر، رییس نهاد پشتیبان از رسانه‌‎های آزاد در افغانستان نیز اظهار داشت: «خشونت علیه خبرنگاران هر روز وضعیت بدتر می‌گیرد و آزادی بیان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در دو دهۀ اخیر شاهد وضعیت خراب است.»

اما، لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد به ۷۲رویداد خشونت در برابر خبرنگاران به‌شمول قتل رسیده‌گی کرده‌است و عاملان آن نیز به کیفر رسیده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به این قضایا ده‌ها تن را شناسایی و بازداشت کرده‌است که پس از تحقیقاتی که پس از تکمیل تحقیقات از جانب محاکم تا سرحد سی سال زندان و اعدام تعیین مجازات گردیده‌است.»

در همین حال، پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلند در سفر اخیرش به افغانستان، از محدودیت‌ها در برابر آزادی بیان در کشور سخن می‌گوید: «در این سفر ما با فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدارهای عالی‌یی داشتیم. بسیاری از آنان به‌شمول بانوان گفتند که بعضی اوقات احساس خطر  می‌کنند و احساس می‌کنند که ممکن است نتوانند دیدگاه‌شان را آزادانه بگویند یا حتا برخی از اوقات انتقاد از حکومت ممکن است باعث احساس خطر شود. این با آزادی بیان همخوانی ندارد. این آزادی را باید داشته باشید.»

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه‌های حکومت نیز اظهار داشت: «حکومت افغانستان در کنار این‌که متعهد به اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات است، مصونیت خبرنگاران یک اصل مهم برای حکومت است.»

افغانستان یکی از خطرناک‌ترین و مرگ‌بار ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است. نهادهای پشتیبان رسانه‌‎های آزاد از حکومت می‌خواهند که در بررسی قتل و رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران توجه جدی کنند.

انتقادها از بی‌سرنوشت ماندن پرونده‌های قتل خبرنگاران در کشور

کمیتۀ جهانی مصونیت خبرنگاران می‌گوید پرونده‌های قتل خبرنگاران در افغانستان بی‌سرنوشت مانده‌اند و یا هم قاتلان بازداشت نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ جهانی مصونیت خبرنگاران در گزارش تازه‌یی که نشر کرده‌است، می‌گوید که افغانستان در ردۀ پنجم کشورهایی قرار دارد که پرونده‌های قتل خبرنگاران در آن بی‌سرنوشت باقی مانده‌اند.

بربنیاد این گزارش کمیتۀ جهانی مصونیت خبرنگاران، سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی و افغانستان پنج کشوری استند که ادامۀ جنگ در آن‌ها سبب شده‌است به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران کمتر رسیده‌گی شود.

نجیب شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان گفت: «هنوز هم قضایای قتلی وجود دارد که به‌گونۀ درست مورد رسیده‌گی قرار نگرفته‌است و تحقیقاتی‌که صورت گرفته با ما شریک نشده‌است.»

مجیب خلوتگر، رییس نهاد پشتیبان از رسانه‌‎های آزاد در افغانستان نیز اظهار داشت: «خشونت علیه خبرنگاران هر روز وضعیت بدتر می‌گیرد و آزادی بیان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در دو دهۀ اخیر شاهد وضعیت خراب است.»

اما، لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد به ۷۲رویداد خشونت در برابر خبرنگاران به‌شمول قتل رسیده‌گی کرده‌است و عاملان آن نیز به کیفر رسیده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به این قضایا ده‌ها تن را شناسایی و بازداشت کرده‌است که پس از تحقیقاتی که پس از تکمیل تحقیقات از جانب محاکم تا سرحد سی سال زندان و اعدام تعیین مجازات گردیده‌است.»

در همین حال، پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلند در سفر اخیرش به افغانستان، از محدودیت‌ها در برابر آزادی بیان در کشور سخن می‌گوید: «در این سفر ما با فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدارهای عالی‌یی داشتیم. بسیاری از آنان به‌شمول بانوان گفتند که بعضی اوقات احساس خطر  می‌کنند و احساس می‌کنند که ممکن است نتوانند دیدگاه‌شان را آزادانه بگویند یا حتا برخی از اوقات انتقاد از حکومت ممکن است باعث احساس خطر شود. این با آزادی بیان همخوانی ندارد. این آزادی را باید داشته باشید.»

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه‌های حکومت نیز اظهار داشت: «حکومت افغانستان در کنار این‌که متعهد به اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات است، مصونیت خبرنگاران یک اصل مهم برای حکومت است.»

افغانستان یکی از خطرناک‌ترین و مرگ‌بار ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است. نهادهای پشتیبان رسانه‌‎های آزاد از حکومت می‌خواهند که در بررسی قتل و رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران توجه جدی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره