Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله بردانشگاۀ کابل؛ آمر حوزۀ سوم و ۱۲ تن دیگر بازداشت شدند

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که آمر حوزۀ سوم پولیس کابل همراه با ۱۲تن از منسوبان امنیتی دیگر در پیوند به حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل بازداشت شدند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که مدیر جنایی حوزۀ سوم امنیتی کابل و فرماندۀ تولی دانشگاۀ کابل نیز درمیان بازداشت شده‌گان استند.

به گفتۀ سخن‌گوی پولیس کابل، این مسؤولان امنیتی به‌علت غفلت در تطبیق برنامۀ تأمین امنیت دانشگاۀ کابل از سوی فرماندهی پولیس کابل بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شده‌اند.

در حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل دست‌کم ۲۲ تن جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانشجویان استند.

این حمله با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و حکومت روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد.

مسؤولیت این حمله را داعش به‌عهده گرفت.

حمله بردانشگاۀ کابل؛ آمر حوزۀ سوم و ۱۲ تن دیگر بازداشت شدند

در حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل دست‌کم ۲۲ تن جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانشجویان استند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که آمر حوزۀ سوم پولیس کابل همراه با ۱۲تن از منسوبان امنیتی دیگر در پیوند به حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل بازداشت شدند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که مدیر جنایی حوزۀ سوم امنیتی کابل و فرماندۀ تولی دانشگاۀ کابل نیز درمیان بازداشت شده‌گان استند.

به گفتۀ سخن‌گوی پولیس کابل، این مسؤولان امنیتی به‌علت غفلت در تطبیق برنامۀ تأمین امنیت دانشگاۀ کابل از سوی فرماندهی پولیس کابل بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شده‌اند.

در حملۀ مرگ‌بار روز دوشنبه بر دانشگاۀ کابل دست‌کم ۲۲ تن جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. بسیاری از قربانیان و زخمیان این رویداد دانشجویان استند.

این حمله با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و حکومت روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرد.

مسؤولیت این حمله را داعش به‌عهده گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره