تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن سه تن به شمول یک خبرنگار پیشین در انفجار کابل

پولیس کابل تأیید می کند که در انفجاری در شهر کابل سه تن به شمول یما سیاوش، از خبرنگاران پیشین طلوع نیوز جان باختند.

بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان و برادر یما سیاوش تایید می کند که در این انفجار در منطقه مکروریان چهارم شهر کابل، یما سیاوش جان باخته است.

پولیس کابل می گوید که در این انفجار ماین مقناطیسی بر موتر یما سیاوش، دو تن دیگر نیز جان باختند.

جزییات بیشتر به این گزارش اضافه خواهد شد.

جان باختن سه تن به شمول یک خبرنگار پیشین در انفجار کابل

پولیس کابل می گوید که در این انفجار ماین مقناطیسی بر موتر یما سیاوش، دو تن دیگر نیز جان باختند.

تصویر بندانگشتی

پولیس کابل تأیید می کند که در انفجاری در شهر کابل سه تن به شمول یما سیاوش، از خبرنگاران پیشین طلوع نیوز جان باختند.

بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان و برادر یما سیاوش تایید می کند که در این انفجار در منطقه مکروریان چهارم شهر کابل، یما سیاوش جان باخته است.

پولیس کابل می گوید که در این انفجار ماین مقناطیسی بر موتر یما سیاوش، دو تن دیگر نیز جان باختند.

جزییات بیشتر به این گزارش اضافه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید