تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش: حکومت آینده امریکا روند صلح افغانستان را بازنگری کند

معاون دوم رییس جمهور از حکومت آینده امریکا می خواهد که روند صلح افغانستان را بازنگری و ارزیابی کند. 

سرور دانش با انتقاد از افزایش خشونت ها و آن چه که همکاری نکردن طالبان در روند صلح می گوید،  می افزاید که بیشتر زندانیان آزاد شده این گروه، برخلاف تعهدات شان، به میدان های جنگ برگشته اند.

با روشن نبودن سرنوشت مذاکرات صلح، معاون دوم رییس جمهور طالبان را به ایجاد بن بست در روند صلح متهم می سازد و می گوید که این گروه طرفدار صلح نیست. 

سرور دانش در نشست تقویت روند اطلاعات در سطوح محلی تاکید دارد که، اساس قرار دادن توافق نامه دوحه از سوی طالبان، پذیرفتنی نیست.

آقای دانش می گوید: «این موافقت نامه را ما به عنوان حکومت افغانستان، نه امضا کردیم، نه طرف آن بودیم و نه آنرا تایید کردیم و از نگاه حقوقی در قبال جزییآتی که در محتوای این موافقت نامه وجود دارد ما هیچ مسوولیتی نداریم.»

همین یک روز پیش طالبان به برخی از رسانه های خارجی گفتند که، ایالات متحده باید به تعهداتش با طالبان پابند بماند.

اما اکنون حکومت می گوید که افزایش خشونت ها از سوی طالبان و نیز قطع نشدن روابط طالبان با گروه های هراس افگن از جمله با القاعده نگران کننده است. 

آقای دانش افزود: «امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت امریکا از روند طی شده یک ارزیابی و بازنگری مجددی صورت بگیرد ومشکلات موجود رفع شود.»

در همین حال، در نشست بهبود روند اطلاعات در سطوح محلی، آنچه افزایش جنگ های روانی و تبلیغاتی طالبان در کشور گفته می شود؛ نگرانی های را به بار آورده است.

شمیم خان کتوازی، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل، گفت: «مصارفی که دشمن قبلآ در جنگ فزیکی مصرف می کردند، حالا در مشوره با کشور ها و کسانی که حمایت شان می کرد، در جنگ روانی مصرف می کنند.»

با این همه اداره مستقل ارگان های محلی تاکید می ورزد که، برای بهبود اطلاح رسانی و جلوگیری از افزایش جنگ های تبلیغاتی نیاز است که سخنگویان ولایت ها در مبارزه با افراط گرایی خشونت زا و پشتیبانی از صلح خواهی، گام های جدی تری بردارند.

دانش: حکومت آینده امریکا روند صلح افغانستان را بازنگری کند

آقای دانش می گوید که بیشتر زندانیان آزاد شده این گروه، برخلاف تعهدات شان، به میدان های جنگ برگشته اند.

Thumbnail

معاون دوم رییس جمهور از حکومت آینده امریکا می خواهد که روند صلح افغانستان را بازنگری و ارزیابی کند. 

سرور دانش با انتقاد از افزایش خشونت ها و آن چه که همکاری نکردن طالبان در روند صلح می گوید،  می افزاید که بیشتر زندانیان آزاد شده این گروه، برخلاف تعهدات شان، به میدان های جنگ برگشته اند.

با روشن نبودن سرنوشت مذاکرات صلح، معاون دوم رییس جمهور طالبان را به ایجاد بن بست در روند صلح متهم می سازد و می گوید که این گروه طرفدار صلح نیست. 

سرور دانش در نشست تقویت روند اطلاعات در سطوح محلی تاکید دارد که، اساس قرار دادن توافق نامه دوحه از سوی طالبان، پذیرفتنی نیست.

آقای دانش می گوید: «این موافقت نامه را ما به عنوان حکومت افغانستان، نه امضا کردیم، نه طرف آن بودیم و نه آنرا تایید کردیم و از نگاه حقوقی در قبال جزییآتی که در محتوای این موافقت نامه وجود دارد ما هیچ مسوولیتی نداریم.»

همین یک روز پیش طالبان به برخی از رسانه های خارجی گفتند که، ایالات متحده باید به تعهداتش با طالبان پابند بماند.

اما اکنون حکومت می گوید که افزایش خشونت ها از سوی طالبان و نیز قطع نشدن روابط طالبان با گروه های هراس افگن از جمله با القاعده نگران کننده است. 

آقای دانش افزود: «امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت امریکا از روند طی شده یک ارزیابی و بازنگری مجددی صورت بگیرد ومشکلات موجود رفع شود.»

در همین حال، در نشست بهبود روند اطلاعات در سطوح محلی، آنچه افزایش جنگ های روانی و تبلیغاتی طالبان در کشور گفته می شود؛ نگرانی های را به بار آورده است.

شمیم خان کتوازی، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل، گفت: «مصارفی که دشمن قبلآ در جنگ فزیکی مصرف می کردند، حالا در مشوره با کشور ها و کسانی که حمایت شان می کرد، در جنگ روانی مصرف می کنند.»

با این همه اداره مستقل ارگان های محلی تاکید می ورزد که، برای بهبود اطلاح رسانی و جلوگیری از افزایش جنگ های تبلیغاتی نیاز است که سخنگویان ولایت ها در مبارزه با افراط گرایی خشونت زا و پشتیبانی از صلح خواهی، گام های جدی تری بردارند.

هم‌رسانی کنید