Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان توافقنامه دوحه را گزینه خوب برای پایان جنگ می‌دانند

همزمان با تحولات در رهبری ایالات متحده امریکا، طالبان می گویند که عملی شدن توافق نامه دوحه بهترین گزینه برای پایان جنگ در افغانستان است.

این گروه در اعلامیه یی می گوید که رییس جمهور آینده امریکا نباید به حلقه هایی که طالبان جنگ طلب می دانند فرصت بدهد و این گروه به حکومت آینده امریکا اطمینان می دهد که به عملی ساختن توافق نامه دوحه متعهد استند.

اشرف غنی، رییس جمهور گفت:«ما تعهدات خویش را نشان دادیم و تصمیم های سختی را برای آغاز مذاکرات گرفتیم اما نه تنها این که وعده کاهش خشونت ها از سوی طالبان عملی نشد، بر عکس خشونت ها از سوی این گروه بیشتر شده است. حمله غیر بشری بر دانشگاه کابل بدون در نظرداشت این که چی کسی مسوولیت آن را می گیرد، نشانه های خشونت از سوی این گروه است.»

طالبان در اعلامیه یی خواهان عملی شدن توافق نامه دوحه استند و از رییس جمهور آینده امریکا می خواهند که مانع حلقه ها و اشخاصی شود که خواهان دوام جنگ در افغانستان استند.

اما یک عضو رهبری طالبان، توافق نامه دوحه را تسلیمی امریکا در برابر این گروه می داند.

 مولوی عبدالحکیم شرعی، عضو شورای رهبری طالبان، گفت:« طالبان توافق نامه یی را که با آنان امضا کرده است در حقیقت این صلح نه بل تسلیمی امریکا به طالبان بود.»

 سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت:« مذاکرات میان امریکا و طالبان شخصی نبودند، این مجبوریت و ضرورت امریکا بود که باید موضوع افغانستان را حل می کرد.»

 ریاست جمهوری در حالی که امریکا را یک همکار راهبردی حکومت افغانستان می داند، از جامعه جهانی می خواهد که برای پیروزی روند صلح بر طالبان فشار بیاورند تا آتش بس را بپذیرند.

  اساس قرار گرفتن توافق نامه دوحه میان امریکا و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان از موضوعات مهم اختلافی است که مانع آغاز رسمی مذاکرات صلح افغانستان شده است.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، گفت:«حکومت جوبایدن هم بالای حکومت و هم بالای طالبان فشار وارد خواهد کرد که به یک حل منطقی برسند که متاسفانه از آغاز مذاکرات تا اکنون بیشتر به طالبان امتیاز دهی شده است.»

 پیش از این سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی از رییس

طالبان توافقنامه دوحه را گزینه خوب برای پایان جنگ می‌دانند

ریاست جمهوری خواهان فشار بیشتر جامعه جهانی بر طالبان از بهر کاهش خشونت ها و پذیرفتن آتش بس از سوی این گروه است.

Thumbnail

همزمان با تحولات در رهبری ایالات متحده امریکا، طالبان می گویند که عملی شدن توافق نامه دوحه بهترین گزینه برای پایان جنگ در افغانستان است.

این گروه در اعلامیه یی می گوید که رییس جمهور آینده امریکا نباید به حلقه هایی که طالبان جنگ طلب می دانند فرصت بدهد و این گروه به حکومت آینده امریکا اطمینان می دهد که به عملی ساختن توافق نامه دوحه متعهد استند.

اشرف غنی، رییس جمهور گفت:«ما تعهدات خویش را نشان دادیم و تصمیم های سختی را برای آغاز مذاکرات گرفتیم اما نه تنها این که وعده کاهش خشونت ها از سوی طالبان عملی نشد، بر عکس خشونت ها از سوی این گروه بیشتر شده است. حمله غیر بشری بر دانشگاه کابل بدون در نظرداشت این که چی کسی مسوولیت آن را می گیرد، نشانه های خشونت از سوی این گروه است.»

طالبان در اعلامیه یی خواهان عملی شدن توافق نامه دوحه استند و از رییس جمهور آینده امریکا می خواهند که مانع حلقه ها و اشخاصی شود که خواهان دوام جنگ در افغانستان استند.

اما یک عضو رهبری طالبان، توافق نامه دوحه را تسلیمی امریکا در برابر این گروه می داند.

 مولوی عبدالحکیم شرعی، عضو شورای رهبری طالبان، گفت:« طالبان توافق نامه یی را که با آنان امضا کرده است در حقیقت این صلح نه بل تسلیمی امریکا به طالبان بود.»

 سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت:« مذاکرات میان امریکا و طالبان شخصی نبودند، این مجبوریت و ضرورت امریکا بود که باید موضوع افغانستان را حل می کرد.»

 ریاست جمهوری در حالی که امریکا را یک همکار راهبردی حکومت افغانستان می داند، از جامعه جهانی می خواهد که برای پیروزی روند صلح بر طالبان فشار بیاورند تا آتش بس را بپذیرند.

  اساس قرار گرفتن توافق نامه دوحه میان امریکا و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان از موضوعات مهم اختلافی است که مانع آغاز رسمی مذاکرات صلح افغانستان شده است.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، گفت:«حکومت جوبایدن هم بالای حکومت و هم بالای طالبان فشار وارد خواهد کرد که به یک حل منطقی برسند که متاسفانه از آغاز مذاکرات تا اکنون بیشتر به طالبان امتیاز دهی شده است.»

 پیش از این سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی از رییس

هم‌رسانی کنید