Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبر جنبش اسلامی ازبیکستان در ولایت فاریاب کشته شد

وزارت دفاع می‌گوید که عزیز یولداش، رهبر جنبش اسلامی ازبیکستان در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب کشته شد.

این  وزارت در خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب) نشر کرده، می‌افزاید که این عملیات در منطقۀ کوتل ببر در قریه حاجی سعیدگل ولسوالی غورماچ فاریاب راه اندازی شد.

به گفتۀ وزارت دفاع، در این عملیات حکمت، پسر عزیز یولداش  زخمی شده‌است.

وزارت دفاع می‌گوید که عزیز یولداش در ناامنی، "فعالیت‌های تروریستی و کشتار" مردم در ولایت‌های شمالی به ویژه فاریاب نقش داشت.

در خبرنامه دربارۀ این عملیات، جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

جنبش اسلامی ازبیکستان در سال ۱۹۹۸ ایجاد شده‌است. بربنیاد گزارش‌ها، جنبش اسلامی ازبیکستان روابط طولانی با گروهای القاعده و طالبان داشت و در سال ۲۰۱۵ میلادی با گروه داعش بیعت کرد.

اما طالبان اخیرأ داشتن روابط با گروه القاعده و دیگر گروهای "تروریستی" را رد کرده‌است.

رهبر جنبش اسلامی ازبیکستان در ولایت فاریاب کشته شد

وزارت دفاع می‌گوید که عزیز یولداش در ناامنی، "فعالیت‌های تروریستی و کشتار" مردم در ولایت‌های شمالی به ویژه فاریاب، نقش داشت.

Thumbnail

وزارت دفاع می‌گوید که عزیز یولداش، رهبر جنبش اسلامی ازبیکستان در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب کشته شد.

این  وزارت در خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب) نشر کرده، می‌افزاید که این عملیات در منطقۀ کوتل ببر در قریه حاجی سعیدگل ولسوالی غورماچ فاریاب راه اندازی شد.

به گفتۀ وزارت دفاع، در این عملیات حکمت، پسر عزیز یولداش  زخمی شده‌است.

وزارت دفاع می‌گوید که عزیز یولداش در ناامنی، "فعالیت‌های تروریستی و کشتار" مردم در ولایت‌های شمالی به ویژه فاریاب نقش داشت.

در خبرنامه دربارۀ این عملیات، جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

جنبش اسلامی ازبیکستان در سال ۱۹۹۸ ایجاد شده‌است. بربنیاد گزارش‌ها، جنبش اسلامی ازبیکستان روابط طولانی با گروهای القاعده و طالبان داشت و در سال ۲۰۱۵ میلادی با گروه داعش بیعت کرد.

اما طالبان اخیرأ داشتن روابط با گروه القاعده و دیگر گروهای "تروریستی" را رد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید