Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق صلح؛ ارمنی‌ها از چندین بخش بیرون می‌شوند

پس از توافق ارمنستان و آذربایجان با روسیه دربارۀ منطقۀ نگورنو قره‌باغ، ارمنی‌ها از چندین بخش این منطقه بیرون می‌شوند تا آذری‌ها به‌آنجا بازگردند.

نگورنو قره‌باغ از سوی جامعۀ جهانی بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود؛ اما از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو، ارمنستان آن را در اختیار داشته‌است. 

در جنگ‌های شش هفتۀ اخیر میان دو کشور در این منطقه، شماری از بخش‌های نگورنو قره باغ به‌دست آذربایجان افتاده‌اند.
 
ارمنستان می‌گوید که در این جنگ‌ها، ۲ هزار و ۳۱۷ سرباز این کشور کشته شده‌اند. 

آرسن که یک ارمنی است، خانه خواهرش را در روستای کوچک چارکتار در منطقۀ نگورنو قره‌باغ به آتش می‌کشد. 

او می‌کوشد تا جایی که ممکن است این خانه را ویران کند تا آذری‌هایی که قرار است به این‌جا بیایند، در آن زنده‌گی کرده نتوانند.  

او می گوید: "می‌گویند که همگی باید اینجا را ترک کنند. امشب باید همه بروند. آزری‌ها به این‌جا خواهند آمد. بگذارید که اگر می‌توانند اینجا زنده‌گی کنند."

در کنار این خانه، دودی بلند شده‌است که از خانه خود این مرد است. 

این منطقه بر بنیاد توافق میان ارمنستان، روسیه و آذربایجان به آذربایجانی‌ها سپرده می‌شود؛ منطقه‌یی که بربنیاد قوانین جهانی، خاک خود آذربایجان است. 

روستای کوچک چارکتار که در منطقۀ "کَلَبجَر" آذربایجان واقع شده‌است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو، ارمنی‌ها اداره آن را به دست داشته‌اند؛ اما اکنون آذری ها به این‌جا بازخواهند گشت. 

ارمنی‌ها می‌خواهند که هیچ چیز به درد خوری را بر جا نگذارند. 

هم‌زمان با این، نیروهای روس به نگورنو قره‌باغ رسیده‌اند تا از آتش‌بس میان ارمنی‌ها و آذری‌ها، نظارت کنند. 

قرار است که نیروهای ارتش ترکیه نیز برای نظارت بر آتش‌بس، به آذربایجان بروند.

توافق صلح؛ ارمنی‌ها از چندین بخش بیرون می‌شوند

Thumbnail

پس از توافق ارمنستان و آذربایجان با روسیه دربارۀ منطقۀ نگورنو قره‌باغ، ارمنی‌ها از چندین بخش این منطقه بیرون می‌شوند تا آذری‌ها به‌آنجا بازگردند.

نگورنو قره‌باغ از سوی جامعۀ جهانی بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود؛ اما از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو، ارمنستان آن را در اختیار داشته‌است. 

در جنگ‌های شش هفتۀ اخیر میان دو کشور در این منطقه، شماری از بخش‌های نگورنو قره باغ به‌دست آذربایجان افتاده‌اند.
 
ارمنستان می‌گوید که در این جنگ‌ها، ۲ هزار و ۳۱۷ سرباز این کشور کشته شده‌اند. 

آرسن که یک ارمنی است، خانه خواهرش را در روستای کوچک چارکتار در منطقۀ نگورنو قره‌باغ به آتش می‌کشد. 

او می‌کوشد تا جایی که ممکن است این خانه را ویران کند تا آذری‌هایی که قرار است به این‌جا بیایند، در آن زنده‌گی کرده نتوانند.  

او می گوید: "می‌گویند که همگی باید اینجا را ترک کنند. امشب باید همه بروند. آزری‌ها به این‌جا خواهند آمد. بگذارید که اگر می‌توانند اینجا زنده‌گی کنند."

در کنار این خانه، دودی بلند شده‌است که از خانه خود این مرد است. 

این منطقه بر بنیاد توافق میان ارمنستان، روسیه و آذربایجان به آذربایجانی‌ها سپرده می‌شود؛ منطقه‌یی که بربنیاد قوانین جهانی، خاک خود آذربایجان است. 

روستای کوچک چارکتار که در منطقۀ "کَلَبجَر" آذربایجان واقع شده‌است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو، ارمنی‌ها اداره آن را به دست داشته‌اند؛ اما اکنون آذری ها به این‌جا بازخواهند گشت. 

ارمنی‌ها می‌خواهند که هیچ چیز به درد خوری را بر جا نگذارند. 

هم‌زمان با این، نیروهای روس به نگورنو قره‌باغ رسیده‌اند تا از آتش‌بس میان ارمنی‌ها و آذری‌ها، نظارت کنند. 

قرار است که نیروهای ارتش ترکیه نیز برای نظارت بر آتش‌بس، به آذربایجان بروند.

هم‌رسانی کنید