تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: ازسه سال به این سو۵۸۸ بست در وزارت معادن خالی استند

یافته های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهند که از سه سال به این سو، نزدیک به ۶۰۰ بست در وزارت معادن  خالی استند. 

مسؤولان این کمیته می افزایند که ۳۱ بست کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند.

یافته های چهارمین گزارش میک یا کمیته  نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد از وزارت معادن و پترولیم که از سوی این کمیته همگانی  شده است ،  نشان میدهد که  در کنار این که وزارت معادن و پرولیم توانسته است نود یک سفارش این کمیته را عملی نماید

اما این وزارت ازسه سال بدینسو هیچ گونه  تغییر در پروسه استخدام به وجود نیاورده است .

در حدود شش صد بست  این وزارت خالی استند.

 مسوولان این کمیته در نشست ارایه عملی سازی سفارش های وزارت معادن  با ابراز نگرانی  می گویند که تا ماه جولای ۲۰۲۰ سی و یک ریاست  کلیدی این وزارت  در کابل و ولایت ها از سوی سرپرستان  به پیش برده می شدند، آنان  بر گزینش رییسان دایمی در این ریاست ها تاکید می ورزند 

اماوزارت معادن و پترولیم می گوید شماری زیادی از سفارش های کمیته میک عملی شده اند و بربنیاد قانون و بست های دیگر این وزارت نیز به رقابت آزاد گذاشته می  شوند 

مسوولان درکمیته  نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد می گویند که اسناد  منابع بشری از سوی این وزارت با آنان شریک ساخته نشده اند  که نبود همکاری  دراین بخش می تواند زمینه سازی استخدام های غیر قانونی در بست های این وزارت باشد.

به این گزارش جزییات بیشتر اضافه خواهد شد.

گزارش: ازسه سال به این سو۵۸۸ بست در وزارت معادن خالی استند

وزارت معادن و پترولیم می گوید که شماری از بست های کلیدی این وزارت به رقابت گذاشته شده اند.

تصویر بندانگشتی

یافته های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهند که از سه سال به این سو، نزدیک به ۶۰۰ بست در وزارت معادن  خالی استند. 

مسؤولان این کمیته می افزایند که ۳۱ بست کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند.

یافته های چهارمین گزارش میک یا کمیته  نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد از وزارت معادن و پترولیم که از سوی این کمیته همگانی  شده است ،  نشان میدهد که  در کنار این که وزارت معادن و پرولیم توانسته است نود یک سفارش این کمیته را عملی نماید

اما این وزارت ازسه سال بدینسو هیچ گونه  تغییر در پروسه استخدام به وجود نیاورده است .

در حدود شش صد بست  این وزارت خالی استند.

 مسوولان این کمیته در نشست ارایه عملی سازی سفارش های وزارت معادن  با ابراز نگرانی  می گویند که تا ماه جولای ۲۰۲۰ سی و یک ریاست  کلیدی این وزارت  در کابل و ولایت ها از سوی سرپرستان  به پیش برده می شدند، آنان  بر گزینش رییسان دایمی در این ریاست ها تاکید می ورزند 

اماوزارت معادن و پترولیم می گوید شماری زیادی از سفارش های کمیته میک عملی شده اند و بربنیاد قانون و بست های دیگر این وزارت نیز به رقابت آزاد گذاشته می  شوند 

مسوولان درکمیته  نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد می گویند که اسناد  منابع بشری از سوی این وزارت با آنان شریک ساخته نشده اند  که نبود همکاری  دراین بخش می تواند زمینه سازی استخدام های غیر قانونی در بست های این وزارت باشد.

به این گزارش جزییات بیشتر اضافه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره